Kaišiadorių r. vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą "Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės narių ir projektų vykdytojų gebėjimų aktyvinimas"  organizuoja šiuos mokymus.

2011 m. gegužės 18 d. (trečiadienį) 9-17 val. - "Kaimo atnaujinimo projektų techninės projekto dalies rengimas", pagrindinis dėmesys bus skiriamas remonto (paprasto ir kapitalinio) bei rekonstrukcijos sąvokų išaiškinimas. Statiniams keliami reikalavimai. Statinių projekto rengimo reglamentavimas: reikalavimai keliami statinių techniniam projektui rengti, jų tvarkymo nuoseklumas. Rekonstruojamo ir kapitaliai remontuojamo statinio ekspertizė. Statinio projekto ekspertizė. Projekto tvirtinimas. Statybos leidimas. Statybos darbų rango sutartys;

2011 m. gegužės 23 d. (pirmadienį) 9-17 val. - "Ne pelno organizacijų buhalterinės apskaitos tvarkymas ir projektų finansų valdymas", pagrindinis dėmesys bus skiriamas NVO apskaitos reglamentavimas, NVO veiklos specifika. NVO apskaitos specifika. Naujų apskaitos taisyklių pritaikymas NVO apskaitoje.

 SEMINARAI VYKS adresu: Žaslių g. 16, Kaišiadorys, (Kavinėje "Pas Radvilą).


 BŪTINA REGISTRACIJA!

 Registracija ir kiti klausimai telefonu 8 607 59302 arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.