Balandžio 22 d. rajono VVG kaimo turizmo sodyboje "Roko sodyba" pristatė projekto "Kaišiadorių r. VVG ir kaimo bendruomenių Praeitis, Dabartis ir Ateitis" galimybių studiją "Kaišiadorių r. VVG ir kaimo bendruomenių Praeitis, Dabartis ir Ateitis".

 Galimybių studija parengta, siekiant įvertinti Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės ir kaimo bendruomenių situaciją, problemas, apžvelgti vykdomas veiklas, pasiekimus ir įvertinti ateities perspektyvas, galimus idėjų realizavimo, projektų finansavimo šaltinius ateityje.

Galimybių studija parengta, siekiant įvertinti Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės ir kaimo bendruomenių situaciją, problemas, apžvelgti vykdomas veiklas, pasiekimus ir įvertinti ateities perspektyvas, galimus idėjų realizavimo, projektų finansavimo šaltinius ateityje.

  Galimybių studijos pristatyme dalyvavo rajono kaimo bendruomenės, seniūnai.

 Rajono meras - Romualdas Urmilevičius, seimo narys - Bronius Bradauskas, vicemeras - Romualdas Kubiakas, administracijos direktoriaus pavaduotojas - Česlovas Neviera. Leader ir žemdirbių mokymų metodikos centro direktoriaus pavaduotojas Gintaras Nagulevičius.

 Kaimo tinklo projektų patirtimi dalinosi

 Kauno r. VVG pirmininkas ir Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkas - Vytautas  Zubas. Kauno atstovai pristatė įgyvendintą projektą  „Jaunimas kaimo plėtros procesuose“.

 Širvintų r. VVG pirmininkė - Vita Janavičienė. Viešnia pasakojo apie „Žinių, gebėjimų, nacionalinės ir tarptautinės patirties sklaida bei pritaikymas Širvintų r. VVG teritorijos kaimo plėtrai“ projektą.