Kviečiame asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos narius į susirinkimą, kuris vyks 2018 m. rugpjūčio 28 d. 17.00 val. adresu: Kęstučio g. 22, Kaišiadorys (Kaišiadorių l/d „Žvaigždutė“).

2018 08 28 17,00 val. Kvietimo Nr. 2 PAK posėdis (dalyvauja VVG valdyba, NMA, ŽŪM).
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo; 
2. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER- 6A-D-2-1-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
3. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-DIJ-2-3-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
4. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-D-2-6-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
5. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-4-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
6. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-5-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą;
7. Dėl pritarimo vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-1A-DI-2-2-2018 ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

2018 08 28 17,30 val. (dalyvauja VVG valdyba). 
SUSIRINKIMO EIGA:
1. Dėl Kaišiadorių r. VVG naujų narių priėmimo. 
2. Dėl VPS Kvietimo Nr. 3 pristatymo, patvirtinimo ir skelbimo. 
3. Dėl VPS Kvietimo Nr. 1 FSA keitimo. 
4. Dėl darbuotojo priėmimo buhalterio pareigoms (bendruomenių apskaitos tvarkymo klausimais).
5. Dėl projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ darbuotojų 2 asmenų komandiruotės.
6. Kiti klausimai.