Spalio  2 dieną, Vilniuje vyko susitikimas su NMA, kuriame dalyvavo Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės
atstovės - Auksė Degutytė ir Janina Augustinavičienė. Susitikime taip pat dalyvavo ŽŪM atstovė - Ilona Javičienė. Pristatymo metu buvo kalbama apie naują vietos projektų vertinimo modelį, KPP pirkimų taisykles ir VPS administravimą.