Visus VVG narius, valdybos narius, bendruomenių pirmininkus,

baigiantis metams, kviečiame  į paskutinį šiais metais organizuojamą susitikimą.
Jūsų lauksime 2018-12-12 17.00 val. Kaišiadorių r. VVG buveinėje.

SUSITIKIMO EIGA:
1. Dėl Vietos plėtros strategijos keitimo. (keičiamas paramos intensyvumas iš 80 proc. į 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio,
kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio;

2. Dėl.2018 metų veiklos aptarimas Kvietimai Nr. 1., Nr. 2., Nr. 3 jų eiga.
3. Dėl 2019 metų planų - Kvietimas Nr. 4. 
4. Kiti klausimai