Baigiantis dar vieniems darbingiems ir kupiniems įspūdžių metams, gruodžio 12 dieną Kaišiadorių r. VVG nariai ir svečiai rinkosi į susitikimą.

Susitikimo metu buvo nuspręsta pakeisti vietos plėtros strategijos intensyvumą iš 80 proc. į 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio. Šis pakeitimas yra ilgai lauktas ir pagaliau patvirtintas, telieka pakeisti strategiją ir bus galima organizuoti sekantį kvietimą su jau padidėjusiu intensyvumu. Renginio metu, dalyviai buvo supažindinti su šimtmečio metų veikla, aptariami įgyvendinti ir įgyvendinami projektai. Džiaugiamės, kad 2018 metais pavyko įgyvendinti jau 5 projektus, tačiau tai dar ne pabaiga, kadangi dar ne visi projektai yra įvertinti iš Kvietimo Nr.2 ir Nr.3. Taip pat labai tikimės, kad įsigaliojus naujai projektų vertinimo sistemai, galėsime greičiau pasiekti geresnius rezultatus. Susitikimo metu dalyviai buvo informuoti apie 2019 metų planuojamą Kvietimą Nr.4, norintys teikti vietos projektų paraiškas, jau gali kurti planus ir vystyti savo idėjas pagal Kaišiadorių rajono 2014 -2020 strategiją. Daugiau informacijos www.kaisiadorysvvg.lt strategijos.

Labai gaila, tačiau VVG narių gretos sumažėjo, kadangi su mumis atsisveikino Erlanda Vitkauskienė, kuri daug metų dalyvavo VVG veikloje. Dėkojame Erlandai už dalyvavimą Kaišiadorių rajono VVG veikloje, už atsakingai vykdytas VVG valdybos narės pareigas bei už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą. Taip pat VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė įteikė padėką Česlovui Nevierai už dalyvavimą Kaišiadorių rajono VVG veikloje ir atsakingai vykdytas VVG valdybos pirmininko pareigas.Taip pat sveikiname asociaciją „Žiežmara“ prisijungus prie VVG bendruomenės narių.

Susirinkimo metu buvo aptarti ne tik darbotvarkes klausimai, taip pat patikrintas narių išradingumas, humoro jausmas ir komunikabilumas. Norime pasidžiaugti, kad Kaišiadorių r. VVG nariai yra ypatingi, bei labai draugiški žmonės. Dėkojame visiems dalyvavusiems, buvo labai smagu užbaigti šiuos metus drauge.
--
Informacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2018. Visos teisės saugomos