Informuojame, kad keičiasi Kaišiadorių rajono VVG įgyvendinamos  Strategijos 2015-2020 metų paramos intensyvumas šioms priemonėms:

  1. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“

Keičiamas priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) paramos lyginamoji dalis (proc.) iš  „iki 80 proc.“ keičiama į „iki 95 proc.“;

  1. „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“

Keičiamas priemonės „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5) paramos lyginamoji dalis (proc.) iš  „iki 80 proc.“ keičiama į „iki 95 proc.“;

  1. „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“

Keičiamas priemonės „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“

(kodas LEADER-19.2-SAVA-9) paramos lyginamoji dalis (proc.)  iki 80 proc. didinamas iki 95 proc. taikomas intensyvumas „Viešiesiems juridiniams asmenims", kai vietos projektas yra bendruomeninio arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio.

Šis pakeitimas yra ilgai lauktas ir patvirtintas, padidėjęs intensyvumas leis įgyvendinti daugiau vietos projektų.

Su atnaujinta Kaišiadorių rajono VVG Strategija galite susipažinti  https://www.kaisiadorysvvg.lt/strategijos/2014-2020-m-strategija.html  (aktualu 9 skyrius „VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“).

2019 metais planuojamas Kvietimas Nr.4  aukščiau išvardintoms priemonėms (kovo – balandžio mėnesiais).

 Papildoma informacija:

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės buveinėje Kęstučio g. 22 Kaišiadorys;

darbo dienomis nuo 08:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.);

telefonais: projekto vadovė Janina Augustinavičienė, tel.: +370 607 63800; projekto administratorė Auksė Degutytė, tel.: +370 648 03054;

el.p This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-
-
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2018. Visos teisės saugomos