Vakar (02-20) Nacionalinėje mokėjimo agentūroje vykusiame projektų atrankos komiteto posėdyje buvo svarstomi pareiškėjų, planuojančių įgyvendinti projektus pagal „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategiją“ projektai.
Džiaugiamės, kad NMA priėmė sprendimus skirti paramą UAB "Atokampiui", UAB "Ekoreforma" ir fiziniams asmenims V. Kerševičiui, bei D. Degutienei pateiktiems projektams pagal VPS veiklos sritis „Turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“, „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ ir „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“. Kitų pareiškėjų projektai bus svarstomi vasario 26 dieną.
Šių projektų vertinimo tvarka buvo keičiama jų vertinimo metu – tinkamumo skirti paramą vertinimas perduotas vietos veiklos grupėms, kadangi NMA dėl didelio darbo krūvio nesuspėjo laiku atlikti savo įsipareigojimų. Tačiau labai džiaugiamės, kad pagaliau vertinimo etapai baigėsi, projektai bus įgyvendinami! Dėkojame pareiškėjams už kantrybę bei pasitikėjimą ir linkime didžiausios sėkmės ateities darbuose!
 --
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos