2019 m. vasario 20 d. įvyko Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

Vietos veiklos grupės nariams pristatyta VVG 2018 metų veikla, 2018 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eiga, supažindinta su  vietos projektų vertinimo situacija, veiklos planu 2019 metams bei pateikta finansinė ataskaita už 2018 metus. Dalyvaujantys VVG nariai patvirtino vietos veiklos grupės planuojamą veiklos planą 2019 metams taip pat pritarta finansinei ataskaitai už 2018 metus. Susitikimo metu VVG projektų administratorė A. Degutytė supažindino dalyvius su tarptautiniu projektu - „OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural development“ /„Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai“, pristatyta numatoma projekto veikla 2019/2020 metams. Taip pat vietos veiklos grupės nariai patvirtino Kaišiadorių r. VVG prašymą teikti paraišką Nacionaliniai paramai 2019 metų programai. Susitikimo metu buvo aptariami ir kiti svarbūs klausimai: VPS Kvietimas Nr. 4, Lietuvos kultūros tarybos konkursai, LKBS sąskrydis bei kaimo parlamento III sesija. Susitikimo metu dalyviai turėjo galimybę susipažinti su naujienomis apie individualių  namų katilų keitimą ūkiuose bei saulės elektrinių įrengimus. Su šiomis naujovėmis narius supažindino - Gintautas Strelčiūnas, dėkojame svečiui už žinių pasidalijimą.

Po visuotinio narių susirinkimo vyko valdybos posėdis, kuriame buvo tvirtinamas VPS Kvietimo Nr.3 prioritetinis vietos projektų sąrašas. Priemonei „Kaimų atnaujinimas“, pagal veiklos sritį: parama investicijoms  į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ vyko atranka, kadangi neužtenka finansavimo įgyvendinti visus 3 vietos projektus. Nutarta  finansuoti du vietos projektus, kurių projektų vertė yra mažiausia ir pareiškėjai nėra gavę ankstesniu laikotarpiu finansavimo. Toliau posėdžio metu buvo pristatomas ir patvirtinamas VVG vadovės atostogų grafikas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems atvykusiems, buvusiems kartu. Džiaugiamės, kad galime drauge žengti naujų tikslų link.

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos