Š.m. Vasario 28 dieną, vyko  atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr.3 projektų patvirtinimo ir projektų perėjimo į kitą vertinimo etapą. 

PATVIRTINTA : 

  1. Pritarti vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentui;
  2. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-IJ-3-2-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
  3. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JI-3-6-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
  4. Pritarta vietos projektą Nr. KAIŠ-LEADER-6B-I-3-4-2018 įtraukti į rezervinį projektų sąrašą;
  5. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JIK-3-8-2018ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
  6. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-1-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
  7. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-V-3-11-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
  8. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-12-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
  9. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-IJ-3-10-2018 ir pereiti į kitą vertinimo etapą;
  10. Pritarta vietos projekto vertinimui Nr. KAIŠ-LEADER-6B-I-3-9-2018 projekto vertinimą baigti.