Dalinamės žinia, kad  vasario 8 d. - kovo 14 d. Nacionalinėje mokėjimų agentūroje vyko projektų atrankos komiteto posėdžiai, kuriuose buvo priimti sprendimai skirti paramą penkiems Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (VPS) projektams.

Paramos sutartis jau pasirašė trys pareiškėjai : Daiva Degutienė, Vidmantas Kerševičius ir UAB "Atkoampis", su kitais likusiais vietos projektais taip pat greitu metu bus sudarytos paramos sutartys. 

Parama skirta:

Pagal kvietimą Nr. 2 VPS priemonės „Turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“ kodas LEADER-19.2-SAVA-7

UAB  „Atokampis“ turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra;

Vidmantas Kerševičius „SODYBA KAIME, TAI DARBAS IR SPORTAS“.

Pagal kvietimą Nr. 2 VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“, kodas LEADER19.2-6.4

UAB „Vėjų fėja“ edukacinės veiklos plėtra;

Daiva Degutienė - Sodybos „Degučių slėnis“ verslo plėtra.

Pagal kvietimą Nr. 2 VPS priemonės ė „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-9“

UAB „Ekoreforma“ vietos projektas, įgyvendinamas kartu su partneriais.
Džiaugiamės pasiektu rezultatu, pareiškėjams linkime sklandaus projektų įgyvendinimo. 

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos