2019 m. liepos 5-10 dienomis vyko VVG valdybos posėdis, vadovaujantis Kaišiadorių rajono VVG įstatais, naudojant el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Posėdžio metu svarstyta:

1. Dėl  Dėl kvietimo Nr. 4 priemonės „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ remiamų EVRK veiklų papildymo.

Nutarta:  įtraukti EVRK veiklą „D 35.1 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas“ į remiamų veiklų sąrašą pagal VPS priemonę „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“.


Dėkojame visiems dalyvavusiems.
--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos