Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė įgyvendina tarptautinio bendradarbiavimo projektą ,,Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai''
ir organizuoja praktinę edukaciją - konkursą "Vėjo iššūkis".

Konkursas vyks 2019 m. spalio 22 d. 13 val. Bačkonių konferencijų centre.

Konkurso organizavimo tikslai: 

  • Skatinti mokinius domėtis energetika ir gamtos bei technologijos mokslais;
  • formuoti teigiamą mokinių požiūrį į ekologiškai švarių, atsinaujinančius išteklius naudojančių technologijų diegimą ir naudojimą.

Konkurse kviečiami dalyvauti Kaišiadorių rajono ugdymo įstaigų 9-10 klasių mokiniai. 
Iš vienos ugdymo įstaigos gali dalyvauti 1-2 komandos. Vieną komandą sudaro 5 tos pačios ugdymo įstaigos 9-10 klasių mokiniai. 
Dalyvių paraiškos registracijai išsiųstos Kaišiadorių rajono mokykloms el. paštu. 
Dalyvių paraiškos teikiamos iki 2019 m. spalio 14 d. elektroniniu paštu, adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iškilus klausimų, kreiptis į Lietuvos energetikos instituto Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos edukologijos 
specialistę Reginą Erlickytę – Marčiukaitienę, tel. 8 689 11203. 11. 
Komandų skaičius ribotas. Pagaminti vėjo jėgainių modeliai liks konkurse dalyvaujančių komandų nuosavybė.
--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos