Lapkričio 13 dieną 17.00 val. Kaišiadorių rajono VVG nariai rinkosi į visuotinį - rinkiminį narių susirinkimą. https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t69/1/16/1f331.png");">🌱

Susirinkimo metu buvo renkamas naujas Kaišiadorių rajono VVG pirmininkas ir Kaišiadorių rajono VVG valdyba, nes baigėsi trejų metų kadencija.

Susirinkimo pradžioje Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės pirmininkė Janina Augustinavičienė supažindino narius su gauta padėka iš Kaišiadorių r. Šventosios Faustinos mokyklos.
Kaišiadorių r. Šventosios Faustinos mokykla dėkoja Kaišiadorių r. gyventojams ir bendruomenės už paaukotas dovanas mokyklos mokiniams.

Toliau Kaišiadorių r. VVG nariai išklausė VVG pirmininkės J. Augustinavičienės veiklos ataskaitą.

VVG valdybos veiklos ataskaitą pristatė Kaišiadorių rajono VVG valdybos pirmininkas Vytenis Tomkus.

Po pranešimų, ataskaitų patvirtinimo buvo renkamas VVG pirmininkas.
Sekančiai 3 metų kadencijai buvo pasiūlyta ir išrinkta Janina Augustinavičienė. Sveikinimai pirmininkei!https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t1a/1/16/1f33b.png");">🌻

Kaišiadorių rajono VVG valdyba renkama iš trijų atstovaujamų sektorių tai, valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės.
Valdybą sudaro 20 asmenų. Valdybos nariai buvo renkami iš jau esamų ir naujai pasiūlytų kandidatų.

Trejų metų kadencijai išrinkta Kaišiadorių rajono VVG valdyba:
Kaimo bendruomenių atstovai:
1. Vytautas Šimkūnas - Žiežmarių bendruomenės pirmininkas;
2. Marius Monkevičius - Vladikiškių bendruomenės pirmininkas;
3. Rimantė Daniulienė - Karčiupio bendruomenės pirmininkė;
4. Birutė Cikanavičiūtė - Vilūnų kaimo bendruomenės atstovė;
5. Algirdas Degutis - Kalvių bendruomenės atstovas;
6. Linas Babenskas - Anglininkų bendruomenės pirmininkas;
7. Renata Karpavičiūtė - Darsūniškio bendruomenės atstovė;
8. Nemira Abloževičienė - Kaimo bendruomenė „Rusių pakrantė“ pirmininkė;
9. Liutauras Palaitis - Žaslių bendruomenės veiklos centro pirmininkas;
Verslo sektoriaus atstovai:
10. Mindaugas Šimkūnas - UAB „Scan technika“;
11. Aldona Šidlauskienė - Ūkininkė;
12. Vaidas Mitkus - Ūkininkas;
13. Renata Janulevičienė - UAB „Chrustik“ atstovė;
14. Tomas Stelmokas - Individuali veikla;
Vietos valdžios sektoriaus atstovai
15. Vytenis Tomkus - Kaišiadorių r. savivaldybės meras;
16. Virginijus Ceslevičius - Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos narys;
17. Ramutė Taparauskienė - Kaišiadorių r. savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja;
18. Eugenijus Cikanavičius - Kaišiadorių r. savivaldybės tarybos narys;
19. Vaida Babeckienė - Kaišiadorių r. savivaldybė tarybos narė;
20. Darius Vilimas - Kaišiadorių r. savivaldybės mero pavaduotojas.

Sveikinimai valdybai!https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/te3/1/16/1f490.png");">💐
Linkime sėkmės ir sutarimo projektų įgyvendinime bei sprendimų priėmime.
Nuoširdų ačiū tariame visiems dalyvavusiems!
--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos