Kaišiadorių rajono VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ vadovė Janina
Augustinavičienė 2019 m. lapkričio 6-9 dienomis dalyvavo Europos kaimo parlamento konferencijoje Candase, Astūrijos regione, Ispanijoje.
https://erp2019.eu/programa/

Į renginį buvo kviečiami Europos sąjungos ir kt. projektinėse veiklose dalyvaujančių šalių dalyviai vietos veiklos grupių atstovai,
kaimo plėtros atstovai bei kiti asmenys, kurie suinteresuoti kaimo plėtra. Iš viso renginyje dalyvavo daugiau nei 390 dalyvių iš 41 organizacijos.

Dalykinės kelionės metu buvo organizuojami įvairūs seminarai (LEADER/CLLD, smart villages ir t.t.), ekskursijos po ES finansuojamus
projektus, praktiniai užsiėmimiamai, darbas grupėse ir diskusijos apie kaimų ateitį.

Buvo naudinga ir įdomu dalyvauti konferencijoje, dėkojame organizatoriams už galimybę dalyvauti renginyje.
--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos