Sausio 14 d. Kauno rajone vyko VVG tinklo išplėstinis valdybos posėdis. Jame dalyvavo keturiolikos vietos veiklos grupių atstovai.
Posėdžio eigoje buvo aptartas pasiruošimas 2021 – 2027 metų laikotarpio planavimui. Buvo siūloma diskutuoti su Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) dėl:

  • mažųjų VVG ribų praplėtimo prijungiant savivaldybių centrus;
  • galimybės kurti daugiafondes vietos plėtros strategijas (VSP galėtų būti teminės, pvz. susiję su bendruomenių verslumo skatinimu, turizmu ir pan.);
  • privalomo procento sumažinimo priemonėms, kurios kuria naujas darbo vietas (siūloma remti darbo vietos aplinkos kūrimą, o ne tik naujas darbo vietas).

Diskutuota apie teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo sąlygas. VVGT inicijavo tarptautinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės "LEADER" veiklos sritį "Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas" taisyklių pakeitimus, sudarančias sąlygas lengviau įgyvendinti projektus, kadangi galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai yra pertekliniai. Sausio 21 dieną vyks ŽŪM koordinavimo posėdis, kuriame bus svarstomi pakeitimai.

Aptarti VPS įgyvendinimo probleminiai klausimai. VVGT planuoja plačiau gilintis į klausimą apie PVM kompensavimą bendruomenėms ir kitiems nepelno siekiantiems juridiniams asmenims. Aptarta savanoriškų darbų atlikimo specifika. VVGT siūlys į Vietos projektų administravimo taisykles įtraukti galimybę patikras atlikti nuotoliniu būdu.

Aptarti planuojamos rengti VVGT strategijos rengimo principai ir įgyvendinami projektai iš Lietuvos kaimo tinklo paramos. Veiklos yra tęsiamos, seminarai „Pažangaus kaimo link“ vyks aštuoniose apskrityse šių metų sausio ir vasario mėnesiais. Konferencija „LEADER 2014-2020 m. pusiaukelės rezultatai ir lūkesčiai“ ir visuotinis narių susirinkimas planuojamas balandžio pradžioje.

 

82551263 565827453972278 2107237347715186688 n 

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos