DALINAMĖS INFORMACIJA:
Kvietimas teikti paraiškas projektui "Smart village"
Yra vykdomas projektas "Preparatory Action on Smart Rural Areas of the 21st
Century" (vertimas būtų panašiai toks: "21-ojo amžiaus pažangios kaimiškosios teritorijos - parengiamieji veiksmai", verčiant gražiai čia labai tiktų VVGT mokymų tema: "Pažangaus kaimo link").
Kadangi vis daugiau yra kalbama apie "Smart villages", bet taip niekas ir negali atsakyti konkrečiai, kas tai per dalykas, buvo inicijuotas šis projektas, kuris padėtų ne tik apibrėžti sąvoką "Smart village", bet ir sugrupuoti tuos kaimus, pagal tam tikrus kriterijus. Diskusijų yra įvairių, kad:
- tai nebūtinai vienas kaimas, tai gali būti pažangi kaimiška teritorija apimanti kelių kaimų tinklą;
- tai nuolatinis progreso ir inovacijų procesas: vietos poreikiais/iššūkiais - stiprybėmis/ištekliais - galimybėmis paremta pažangaus kaimo strategija - planas - sprendimai;
- būtinas vietos gyventojų įsitraukimas;
- skaitmenizacija yra viena pagrindinių priemonių, tačiau ne vienintelė tapti pažangiu;
- bendradarbiavimas ir tinklaveika (su kaimyniniais kaimais, nacionaliniu mastu ir pan.)
Taigi, šio projekto eigoje bus atrinkti 17 kaimų - kaimiškųjų teritorijų ES (šiai dienai jau yra atrinktos 5, tad dar bus atrinkta 12), su kuriomis toliau bus tęsiamas darbas. Visi kiti kaimai, kurie pateiks paraiškas, bet nepateks į atrinktuosius, jie galės prisijungti prie europinio "Smart village network" (Pažangių kaimų tinklo) ir toliau tęsti tarptautinį bendravimą, bendradarbiavimą, megzti naujus kontaktus, draugystes, partnerystes. Su atrinktaisiais 17 kaimų dirbs ekspertų komanda, jie turės galimybę keistis patirtimi vykdami vieni pas kitus, kurs savo strategiją ir t.t.
Paraiškas galima teikti iki 2020 m. gegužės 5 d. lietuvių kalba, visi tolimesni dokumentai, darbas ir bendravimas su ekspertais vyks anglų kalba, tad tai dar vienas kriterijus, kurį turite apsvarstyti.
 
Visa informacija prisegtuose dokumentuose: