Vadovaujantis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 dienos sprendimu Nr. V351 ir kt. http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai,

kviečiame asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės narius, valdybos narius, bendruomenių pirmininkus į susirinkimą,

kuris vyks 2020 m. balandžio 27 dieną 15:00 val. nuotoliniu būdu el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos ataskaitos už 2019 m. (Pranešėja – Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė)

2. Dėl Kaišiadorių r. VVG finansinės ataskaitos už 2019 m. (Pranešėja – Kaišiadorių r. VVG finansininkė Egidija Ramaneckaitė)

 

Kviečiame visus narius sudalyvauti susirinkime nuotoliniu būdu ir iki 2020 m. baladžio 27 dienos 15:00 val. pareikšti savo nuomonę numatytais darbotvarkės klausimais atsakant į el. paštą adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.