2020 m. rugsėjo 22 dieną įvyko valdybos posėdis.

Posėdžio metu buvo aptariama ir tvirtinama Kvietimo Nr. 6 dokumentacija.

Po diskusijų dokumentacijai buvo pritarta ir nuspręsta nuo 2020 m. spalio 1 dienos paskelbti Kvietimą Nr. 6.

PARAIŠKAS GALIMA BUS TEIKTI ŠIOMS PRIEMONĖMS:

  1. Priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ parama iki 32 000 Eur. intensyvumas 95 % .
  2. Priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  parama iki 32 000 Eur. intensyvumas 80 % .
  3. Priemonės „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“  parama iki 70 000 Eur. intensyvumas 95 % .
  4. Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ parama iki 38 000 Eur. intensyvumas 50 % arba 70 % .
  5. Priemonės „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertė, plėtojant vietos rinkas“   parama iki 32 000 Eur. intensyvumas 70 %.

Taip pat valdybai buvo trumpai pristatyta informacija apie gautą finansavimą teritoriniam projektui "Žydinti Lietuva", apie planuojamą XV-ąją bendruomenių konferenciją "Vienijanti energija"

ir aptarti kiti aktualūs klausimai.

Posėdyje dalyvavo 15 narių.

Dėkojame visiems dalyvavusiems.

 

IMG 20200922 121023

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos