Š. m. spalio 20 d. 14:00 val. Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre “Kvietimo Nr. 6 pristatymas”

Renginio trukmė iki 2 val.

Informacinio renginio eiga:
Kvietimo Nr.6 priemonių pristatymas, tinkami pareiškėjai, tinkamumo sąlygos, intensyvumai, socialinio verslo galimybės, projekto paraiškų pildymas, verslo planų sudarymas, projektų ataskaitinis, kontrolės laikotarpis.
Projektų įgyvendinimas gavus finansavimą - pirkimų vykdymas, derinimas tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek neperkančiosioms, vietos projektų viešinimas.
Projektų įgyvendinimas gavus finansavimą, teikiant mokėjimo prašymus VVG, bei projektų išlaidų apskaita.

Informacija apie Kvietimą Nr. 6 https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-vi.html

Kiti informaciniai renginiai vyks Kaišiadorių rajono seniūnijose 2020 10 26 iki 2020 10 30

RENGINYS NEMOKAMAS

kv 6 kons

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos