Lapkričio 10 dieną Kaišiadorių rajono VVG dalyvavo teritorinio projekto "Žydinti Lietuva" partnerių susitikime. Žinoma, atsižvelgiant į situaciją susitikimas vyko ZOOM platformoje. Aptarėme aktualius klausimus dėl projekto įgyvendinimo.
Projekto „Žydinti Lietuva“ tikslas - kurti patrauklų kaimo vietovių įvaizdį žiedų, istorijos ir technologijų pagalba. Pagrindinė veikla - tai kiekvienoje VVG teritorijoje vyksiančios "Patrauklaus kaimo įvaizdžio formavimo dirbtuvės", po kurių bus atrinktos ne mažiau kaip 6 vietovės kiekvieno partnerio teritorijoje įvaizdžiui formuoti, pasitelkiant technologijas, istoriją ir žydinčias gėles. Dirbtuvių rezultatais grožėsimės iki rudens, o prisiminsime ne vienerius metus.
Projektui 98 381,00 Eur parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
 
zydinti lietuva
 
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos