Kviečiame asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos narius į posėdį,

kuris vyks 2020 m. gruodžio 11 dieną 10:00 val.

ZOOM platformoje

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vietos plėtros strategijos „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ keitimo:
• Dėl kvietimo biudžeto padidinimo trūkstama lėšų suma, kai vienam vietos projektui neužtenka ne daugiau kaip 50 proc. vietos projekto paraiškoje prašomos paramos sumos (pagal VP administravimo taisyklių 96.2 papunktį).
• Dėl VPS finansinio plano keitimo (pagal Vietos plėtros strategijų administravimo taisyklių 82.4 papunktį).
2. Dėl VPS Kvietimo Nr. 6 vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų sąrašų patvirtinimo.
3. Dėl bendruomenių buhalterės darbo sutarties sudarymo nuo 2021-01-01
4. Kiti klausimai.
 
Dalyvavimo prisijungimai VVG valdybos nariams išsiųsti el.paštu.


--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos