2020 m. gruodžio 21 d. 10 val. ZOOM platformoje įvyko Kvietimo Nr. 6 projektų atrankos komiteto (PAK) posėdis.

Posėdyje dalyvavo 15 žmonių, buvo svarstyta 10 vietos projektų paraiškų.

Buvo nuspręsta pagal galimybes finansuoti 4 vietos projektus, kitiems 5 vietos projektams nepakako lėšų.

Taip pat buvo nuspręsta, kad reikalingas dar vienas PAK posėdis, kadangi nusišalinus vienam nariui, nebeliko kvorumo dėl pritarimo vienam vietos projektui.

 

Visiems dalyvavusiems buvo išsiųstas pranešimas apie kitą PAK posėdį gruodžio 29d.

 

2020 m. gruodžio 29 d. 11:30 val. ZOOM platformoje įvyko dar vienas Kvietimos Nr. 6 PAK posėdis.

Posėdyje dalyvavo 15 žmonių, posėdžio metu buvo svarstytas vienas klausimas, dėl pritarimo vietos projektui.

Buvo nuspręsta finansuoti vietos projektą.

 

Kvietimo Nr. 6 informacija: finansuojami 5 vietos projektai (3 "Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra" ir 2 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“), kiti 5 projektai dėl lėšų trūkumo neteikiami vertinti dėl tinkamumo skirti paramą, kadangi, atlikus surinktų pagal Priemonę paraiškų atrankos vertinimą, nustatyta, kad neužtenka kvietimo biudžeto lėšų.

 

Dėkojame visiems dalyvavusiems.

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2021. Visos teisės saugomos