KVIETIMAS NR. 8 3 page 0001 1

 

Nuo balandžio 1 d. 8:00 val iki gegužės 14 d. 15:45 val. laukiame paraiškų, pagal Kvietimo Nr. 8 priemones: 

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, 

„Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“, 

„Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“, 

„Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“.

 

Visą informaciją apie KVIETIMĄ NR. 8 rasite čia.