Balandžio 15 d. 12.00 val. įvyko Kaišiadorių r. VVG visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu, Zoom platformoje. Iš viso dalyvavo 31 balso teisę turintis narys (iš viso narių - 60). Taip pat dalyvavo 5 svečiai.

Darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

1. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos ataskaitos už 2020 m.

2. Dėl Kaišiadorių r. VVG finansinės ataskaitos už 2020 m.

3. Dėl narių priėmimo/išbraukimo.

Posėdžio metu buvo pritarta Kaišiadorių r. VVG 2019 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms.

Sveikiname Stabintiškių bendruomenę prisijungus prie Kaišiadorių r. VVG narių, o visiems dalyvavusiems dėkojame už skirtą laiką ir aktyvų dalyvavimą asociacijos veikloje.

posedis 04 15