KVIEČIAME KAIŠIADORIŲ R. VVG NARIUS Į VISUOTINĮ ATASKAITINĮ SUSIRINKIMĄ

K V I E Č I A M E

Kaišiadorių r. VVG narius (VVG narius, VVG valdybos narius, Bendruomenių pirmininkus) į visuotinį ataskaitinį susirinkimą
2017 m. kovo 28 d. 17:00 val. adresu: Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys (savivaldybės didžioji salė, II aukštas).

SUSIRINKIMO EIGA:
1. Dėl VPS Kvietimo Nr. 1 paskelbimo ir pristatymo.
2. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG narių priėmimo. 
3. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos ataskaitos už 2016 m.
4. Dėl Kaišiadorių r. VVG finansinės ataskaitos už 2016 m.
5. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos plano 2017 m.
6. Dėl VPS Strategijos keitimo (4 priemonė). 
7. Dėl užbaigtų vietos projektų ataskaitų tikrinimo klausimynų ir formos.
8. Kiti klausimai.

P.S. VVG nariai, jei negalėsite dalyvauti visuotiniame susirinkime, raštu įgaliokite kitą VVG narį jus atstovauti.