Vakar, kovo 28 d., Kaišiadorių r. VVG nariai, valdybos nariai, bendruomenių pirmininkai rinkosi į visuotinį ataskaitinį susirinkimą už 2016 metus. Asociacijai šie metai buvo itin darbingi ir svarbūs - po atsakingo strategijos rengimo pradėtas įgyvendinti projektas ,,Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 strategija". 
Kaišiadorių r. VVG vienija 57 nariai.
Kaišiadorių r. VVG sąrašą papildė net 7 nauji nariai. Vakar prie VVG prisijungė neseniai susikūrusi Žiežmarių bendruomenė, į visuotinį susirinkimą delegavusi bendruomenės pirmininką Vytautą Šimkūną. 
2016 metais keitėsi ir kolegialaus valdymo organo (valdybos) sudėtis - valdybos pirmininkas Česlovas Neviera buvo išrinktas dar vienai kadencijai, o narių sąraše pasikeitė po vieną atstovą iš valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo sektorių.
Pagal posėdžio darbotvarkę aptarti šie klausimai:
1. Dėl VPS Kvietimo Nr.1 paskelbimo ir pristatymo
2. Dėl asociacijos Kaišiadorių r. VVG narių priėmimo
3. Dėl VPS Strategijos keitimo (4 priemonė)
4. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos ataskaitos už 2016 m.
5. Dėl Kaišiadorių r. VVG finansinės ataskaitos už 2016 m. 
6. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos plano 2017 m.
7. Dėl užbaigtų vietos projektų ataskaitų tikrinimo klausimynų ir formos.
8. Kiti klausimai. 
Posėdžio metu pritarta VVG 2016 metų veiklos ir finansinei ataskaitoms, patvirtintas Kaišiadorių r. VVG 2017 metų veiklos planas ir kt. klausimai.
Vienas svarbiausių susirinkimo klausimų – Kaišiadorių r. VVG projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija“ Kvietimas Nr. 1. Kvietimo dokumentacija buvo patvirtinta - pritarimą gavome, galime startuoti!

Sveikiname Žiežmarių bendruomenę prisijungus prie Kaišiadorių r. VVG narių, o visiems atvykusiems dėkojame už skirtą laiką ir aktyvų dalyvavimą asociacijos veikloje.
Nuotraukos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2017. Visos teisės saugomos.