Informacija pareiškėjams

Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektų paraiškas pagal „Vietos plėtros 2008-2014m. strategija“

Paraiškos priimamos

nuo 2010 m. balandžio 6 d. 9 val. iki 2010 m. liepos  9 d. 15val.

Bendrosios taisyklės vietos projektų paraiškų teikėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Kaišiadorių  rajono vietos plėtros strategiją

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Kaišiadorių rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas, gyventojų užimtumo  ir pajamų didinimas“ priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“

Paraiška priemonei „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“

Mokėjimo prašymo forma

Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Kaišiadorių rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto „Kaimo verslų įvairinimas, gyventojų užimtumo  ir pajamų didinimas“ priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“

 Paraiška priemonei „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“

 Mokėjimo prašymo forma