KAUNO APSKRITIES VVG ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

Spalio 12 d. Prienuose vyko Kauno apskrities VVG atstovų susirinkimas.

Dalyvavo Kauno, Kėdainių, Raseinių, Jonavos, Prienų ir Kaišiadorių rajonų VVG

administracijų darbuotojai.

Per susitikimą buvo aptarti dėl vietos projektų administravimo taisyklių kilę klausimai,

pasidalinome patirtimi kitais aktualiais darbo klausimais. 

IEŠKOME RĖMĖJŲ

Ieškome rėmėjų planuojamam renginiui.
Renginys skirtas Vietos bendruomenių metams paminėti, vietos bendruomenių susitikimui ir pagerbimui.
Paramą renginiui priimame lėšomis, prizais, paslaugomis.
Renginio metu planuojama apdovanoti 9 bendruomenes dalyvaujančias nuotraukų konkurse „Kaimynų dienos“. Inforrmacija apie nuotraukų konkursą

https://www.facebook.com/Kai%C5%A1iadori%C5%B3-Vietos-Bend…/

Renginio metu vyks "Šauniausios bendruomenės 2016" paskelbimas.

Esame teisėti paramos gavėjai registruoti VMI.
Informacija ketinantiems prisidėti prie jau XI- tąjį kartą organizuojamo bendruomenių susitikimo finansine parama - Asociacija Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė a.s. LT59 5011 8000 1400 0555 Kaišiadorių kredito unija.

Papildoma informacija tel. 8 607 63800 (Janina) el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba mus galima rasti adresu: Gedimino g. 48, Kaišiadorys. 

KVIEČIAME VVG VALDYBOS NARIUS Į POSĖDĮ

Sveiki, kviečiame asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos narius į posėdį,  kuris vyks 2016 m. spalio 3 d. 17.00 val. adresu: Bažnyčios g. 4, (Didžioji salė, II aukštas) Kaišiadorys.

POSĖDŽIO EIGA:

1.      Dėl projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ administravimo darbuotojų atrankos.

2.      Vietos projektų administravimo taisyklių pristatymas. 

Rugsėjo 21 d. patvirtintos Vietos projektų administravimo taisyklės, siunčiam nuorodą į taisykles http://www.infolex.lt/ta/368313

P. S. Negalintys posėdyje dalyvauti valdybos nariai, pasirūpina, kad juos atstovautų kitas valdybas narys. 

Kaišiadorių r. VVG 

PO VVG VALDYBOS POSĖDŽIO

Spalio 3 d. 17,00 val. Kaišiadorių rajono VVG valdybos nariai rinkosi į posėdį. Posėdžio vieta buvo suplanuota savivaldybės didžiojoje salėje, tačiau dėl rinkimų organizacinių reikalų posėdžio vietą iškeitėm į savivaldybės administracijos direktoriaus Česlovo Nevieros kabinetą. Sutilpom, dėkingi už priėmimą.

Posėdžiui pirmininkavo - VVG valdybos pirmininkas Česlovas Neviera
Posėdžio sekretorė - Egidija Ramaneckaitė
Darbotvarkės klausimus pristatė - Janina Augustinavičienė
VVG valdybos posėdžio metu patvirtinta projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ administravimo komanda.
VVG valdybos nariams pristatytos vietos projektų administravimo taisyklės.http://www.infolex.lt/ta/368313
Pateikta informacija apie 2015-2020 metų Strategijos patikslinimą, pasikeitus teisės aktams dėl paramos intesyvumo. T.y. iš „iki 50 proc.“ keičiama į „iki 70 proc.“ toks paramos intesyvumas bus taikomas šiems pareiškėjams: fiziniams asmenims ir privatiems juridiniams asmenims, atitinkantiems labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Aptarta kasmetinė jau XI-oji VVG konferencija/ kaimo bendruomenių susitikimas vyks lapkričio mėnesio pabaigoje.
Nutarta skelbti I-ąjį kvietimą Strategijos I-ojo prioriteto priemonėms, po ŽŪM Leader programos mokymų, kurie vyks spalio mėn. Kaišiadoryse, parengus atitinkamą dokumentaciją.
Rajono VVG administracija kartu su valdybos nariais spalio ir lapkričio mėnesiais atliks jau įgyvendintų vietos projektų patikras vietoje. Patikrų metu bus apžiūrimi pastatai, įrenginiai, baldai, kita projektų metu įsigyta įranga.
Bus vertinamos kaip prižiūrimos teritorijos, kuriose įgyvendinti parkai, sporto aikštynai, vaikų žaidimų aikštelės, prieigos prie vandens, piliakalniai. Bus vertinama kaip vykdomi viešinimo ir ilgalaikio turto draudimo įsipareigojimai.

Po posėdžio gimimo dienos proga buvo pasveikinti valdybos nariai, tai Indrė Genčiauskaitė, Arvydas Pūras ir Mindaugas Šimkūnas. Ilgiausių Jums metų :)

Meras Vytenis Tomkus ir administracijos direktorius Česlovas Neviera padėkojo rajono VVG už veiklą ir rezultatus matomus ne tik rajone, bet ir visoje Europoje. Kartu pasidžiaugėme Kaišiadorių rajono savivaldybei skirtu „Auksinės krivūlės“ apdovanojimu nominacijoje – „Stipri bendruomenė – stipri Europa“. 
Dėkojam valdžios atstovams ir visai VVG valdybai už bendrą, komandinį darbą.
Nuotraukos Ričardo Grigo

KONFERENCIJA "VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS: KARTU MES GALIME DAUGIAU"

Rugsėjo 22-23 d. Žemės ūkio ministerijos organizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau“ dalyvavo vietos veiklos grupės, verslo ir mokslo, regioninės valdžios, ES, šalies valdžios institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių organizacijų atstovai bei socialiniai partneriai. 
Kaišiadorių r. VVG atstovavo pirmininkė Janina Augustinavičienė ir VVG valdybos narė Birutė Cikanavičiūtė.
Leader programai ES jau 25 metai.
Lietuvoje Leader programa skaičiuoja 12 metus.

Konferenciją moderavo žemės ūkio viceministras Saulius Cironka. 
Konferencija sudarė 3 dalys pranešimų.
I dalis Kur mes esame?
II dalis Kas mes ir ką turime?
III dalis Ko mes siekiame?
Po kiekvienos pranešimų dalies konferencijos dalyviai diskutavo, klausė svečių, pranešėjų aktualių, svarbių klausimų susijusių su Leader programa. 

http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/leader-galimybe-zmogui-bendruomenei-ir-kaimui

Kadangi ne į visus klausimus buvo gauti atsakymai, tai po konferencijos laukia namų darbai, kuriuos privalome atlikti visi, jeigu norime dar geresnių rezultatų su Leader programa.
Dėkojam organizatoriams už renginį, už dovanas. Leader centras įteikė po žibintuvėlį, o konferencijos šeimininkai po obelaitę.