KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG STRATEGIJA ĮVERTINTA - 100 BALŲ

Kaišiadorių rajono VVG informuoja, kad 2016 06 01 Žemės ūkio ministerijoje vykusiame projektų atrankos komiteto posėdyje patvirtintas Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės projektas "Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija".

Projektas įvertintas maksimaliu 100 balų įvertinimu. 

Strategijai skirta paramos suma 2 550 932 Eurų

Strategiją sudaro 9 priemonės skirtos kaimo bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, savivaldybei, ūkininkams, verslininkams ir kitiems viešiesiems ir privatiems asmenims. 

Rudenį planuojami pirmieji kvietimai.

Ačiū buvusiems ir esamiems VVG darbuotojams, buvusiems ir esamiems valdybos ir VVG nariams, Strategijos rengimo darbo grupės nariams, Kaišiadorių rajono savivaldybei, seniūnams, partneriams ir visiems visiems prisidėjusiems prie Strategijos rengimo.

 

Kaišiadorių r. VVG informacija

 

VYKO FORUMAS „BENDRUOMENIŲ DALYVAVIMO SOCIALINIAME VERSLE IR PASLAUGŲ TEIKIME GALIMYBĖS“

Pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės vietos bendruomenių metų programos 11 punktą, 2016 m gegužės 19 dieną buvo organizuotas forumas

„BENDRUOMENIŲ DALYVAVIMO SOCIALINIAME VERSLE IR PASLAUGŲ TEIKIME GALIMYBĖS“


Forumas vyko Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, Vytauto Didžiojo g. 44 B, Kaišiadorys

Forumo organizatoriai: Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė

Forumo organizatoriai dalyviams norėjo perteikti galimybes ir kitų rajonų patirtį per tris aspektus , tai socialinės paslaugos, socialinis verslas ir bendruomeninis verslas. Forumo dalyviams išdalinta socialinio verslo koncepcija, bei Kaišiadorių rajono Vietos bendruomenių metų programa, paraginta aktyviau dalyvauti numatytose programos priemonėse.

Sveikinimo žodį tarė rajono meras Vytenis Tomkus ir svečiai.

Pirmasis pranešimas, kurį pristatė Justina Rekiavičiūtė (Socialinės paramos skyrius) buvo skirtas socialinių paslaugų reglamentavimui t. y. apie socialines paslaugas rajone, ką  reikia daryti bendruomenėms (NVO ) jeigu jos nori teikti tokias paslaugas.

 Rūta Kanclerytė, Paparčių Šv. Juozapo šeimos namų direktorė – pasidalino patirtimi, teikiamos paslaugomis  Paparčių Šv. Juozapo šeimos namuose pristačiusi pranešimą „Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas socialinių paslaugų teikime. Gerieji rajono pavyzdžiai“.

Viešnia iš Mažosios Lietuvos Rasa Stonienė, Pagėgių VVG administracijos vadovė dalinosi patirtimi apie  Mažosios Lietuvos turtus, apie jau sukurtus prekinius ženklus, apie vaistažolių verslą, reklamos ženklų uždėjimo paslaugaus ir kt.

Rūta Pusvaškienė, Kauno rajono Pagirių bendruomenės pirmininkė pristatė reginių organizavimo paslaugą „Linksmoji mašinėlė“. Paslauga pradėta teikti įgyvendinus projektą pagal Kauno rajono VVG strategiją. https://www.facebook.com/linksmojimasinele/?fref=ts  Aivaras Jonyka, Kaišiadorių rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas forumo dalyvius informavo kokią paramą teikia savivaldybė verslui ir NVO

Viešnia iš Vilniaus Monika Stankevičiūtė, NVO avilys atstovė savo pranešimu „Socialinio verslo pavydžiai Lietuvoje ir svetur“ perteikė daugiau užsienio ir Lietuvos verslo, socialinio verslo pavyzdžių. Akcentavo, kad miesto ir kaimo teritorijų verslai labai skiriasi nors socialinės problemos yra vienodos tik jų sprendimo būdai skiriasi.
Po kavos pertraukėlės geraisiais pavyzdžiais dalinosi Aušra Vaidotienė, Kėdainių rajono VVG pirmininkė pristatydama – „Kėdainių rajono bendruomenių verslai“. Išgirdome daug įdomybių kurias įgyvendina Kėdainių rajone, tai teminiai kaimai, išskirtinės edukacijos.

https://www.facebook.com/Teminiai-kaimai-298971513449355/timeline

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė forumo dalyvius pranešimu „Socialinių paslaugų, socialinių ir bendruomeninių verslų Lietuvoje dabartis ir ateitis“ informavo apie ateityje daugumą socialinių paslaugų teikiančias NVO, ta ateitis jau netolima ir tam šiuo metu rengiami teisės aktai, kad teikiant tokias paslaugas NVO nekiltų neaiškumų. Pirmininkė informavo apie bendruomenių Lietuvoje turimus prekinius ženklus ir jų naudojimą. Išskyrė verslias kaimo bendruomenes esančias Klaipėdos, Kėdainių, Radviliškio rajonuose. Kaimo bendruomenės turi ir bando išgyventi iš tokių verslų įdėjų, kurių tose vietovėse nesiima nei verslininkai nei valdžios atstovai remia, tai :

Slidinėjimo trąsos, senelių namai, bendruomenės parduotuvės, turistiniai maršrutai, gintaro apdirbimo dirbtuvės, maisto perdirbimo kooperatyvai.

Taip pat įvardino ir kliūtis, trūkumus.

Drąsino bendruomenių atstovus imtis verslų ir turėti savo vadybininkus produkcijai, paslaugos realizuoti.

Vilma Rudzinskienė, Pertvarkos proceso ekspertė Kauno regionui savo pranešimu „Institucinės globos pertvarkos tikslai“ pristatė projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ tikslus, uždavinius. Kvietė bendradarbiauti įgyvendinant projekto uždavinius.

Pačioje pabaigoje Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė forumo dalyviams priminė VPS priemones pranešimu „Strategijos 2015–2020 metų priemonės socialiniam, bendruomeniniam verslui“. Taip pat apžvelgė Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių verslų, paslaugų teikimą ir galimybes jiems populiarinti.

Bendruomenėms kurti, veikti ir įgyvendinti savo idėjas ir svajones įmanoma pagal Kaišiadorių rajono VVG Vietos plėtros strategijos projektą „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015–2020 metų strategija“.

VPS PRIORITETAI IR  PRIEMONĖS:

 I PRIORITETAS. Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę, socialinę, kultūrinę veiklą, remiant viešosios infrastruktūros kūrimą ir tvarkymą.

1 Priemonė. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra. (paramos intensyvumas iki 80 %, max. paramos suma vienam projektui ik 32 000 Eur).

2 Priemonė. Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra. (paramos intensyvumas 80 %, max. paramos suma vienam projektui iki 32 000 Eur).

3 Priemonė. Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra. (paramos intensyvumas iki 80 %, max. paramos suma vienam projektui iki 70 000 Eur).

4. Priemonė. Kaimų atnaujinimas:

I veiklos sritis. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą; (paramos intensyvumas iki 80 %, max. paramos suma vienam projektui iki 50 000 Eur).

II veikos sritis. Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį. (paramos intensyvumas iki 80 %, max. paramos suma vienam projektui iki 95 373 Eur).

5 Priemonė. Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas. (paramos intensyvumas iki 80 %, max. paramos suma vienam projektui iki 5 000 Eur).

II PRIORITETAS. Užimtumo didinimas, kuriant ir plėtojant mažas įmones, įvairinant kitų subjektų veiklą, skatinant inovacijas ir bendradarbiavimą.

1 Priemonė. Turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra. (paramos intensyvumas iki 50 %, max. paramos suma vienam projektui iki 32 000 Eur).

2  Priemonė. Ūkio ir verslo plėtra:

     I veiklos sritis. Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti. (paramos intensyvumas iki 50 %, max. paramos suma vienam projektui iki 38 000 Eur).

3 Priemonė. Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas. (paramos intensyvumas iki 50 %, max. paramos suma vienam projektui iki 32 000 Eur).

4 Priemonė. Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti. (paramos intensyvumas 50 %- 80 %,  max. paramos suma vienam projektui iki 150 000 Eur).

Po forumo vyko diskusijos

 

Kaišiadorių r. VVG informacija akimirkos 

 

 

FORUMAS „BENDRUOMENIŲ DALYVAVIMO SOCIALINIAME VERSLE IR PASLAUGŲ TEIKIME GALIMYBĖS“

Forumo data: 2016 m. gegužės 19 d. 14 val.

Forumo vieta: Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, Vytauto Didžiojo g. 44 B, Kaišiadorys
Forumo organizatoriai: Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė

PROGRAMA
14.00-14.10 Sveikinimo žodis 
14.10-14.20 Eglė Mockevičienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja – „Socialinių paslaugų reglamentavimo aktualijos“.
14.20-14.30 Rūta Kanclerytė, Paparčių Šv. Juozapo šeimos namų direktorė – „Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas socialinių paslaugų teikime. Gerieji rajono pavyzdžiai“.
14.30-14.40 Rasa Stonienė, Pagėgių savivaldybės VVG administracijos vadovė - „Mažosios Lietuvos turtai“.
14.40-14.50 Rūta Pusvaškienė, Kauno rajono Pagirių bendruomenės pirmininkė – „Linksmoji mašinėlė“.
14.50-15.00 Aivaras Jonyka, Kaišiadorių rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistas – „Savivaldybės parama verslui ir NVO, projektų koofinansavimas“.
15.00-15.10 Monika Stankevičiūtė, NVO avilys atstovė – „Socialinio verslo pavydžiai Lietuvoje ir svetur“.
15.10-15.40 Kavos pertrauka.
15.40-15.50 Aušra Vaidotienė, Kėdainių rajono VVG pirmininkė – „Kėdainių rajono bendruomenių verslai“.
15.50-16.00 Guoda Burokienė, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė -„Socialinių paslaugų, socialinių ir bendruomeninių verslų Lietuvoje dabartis ir ateitis“.
16.00-16.10 Janina Augustinavičienė, Kaišiadorių rajono VVG pirmininkė – „Strategijos 2015-2020 metų priemonės socialiniam, bendruomeniniam verslui“.
16.10 -16.30 Forumo aptarimas darbo grupėse.
16.30 -17.00 Forumo apibendrinimas, diskusijos.

Registruotis iki gegužės 17 d. paspaudę šią nuorodą

http://apklausa.lt/f/forumas-bendruomeniu-da…/…/new.fullpage

arba tel. 8 607 63 800, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

NAUJI BENDRUOMENIŲ VADOVAI

Kruonio bendruomenės pirmininke išrinkta -Teresė Meškaitienė
Anglininkų bendruomenės pirmininku išrinktas - Linas Babenskas
Morkūnų bendruomenės pirmininke išrinkta - Virginija Mačiulaitienė

Linkime sėkmės, kantrybės ir idėjų įgyvendinimo naujiems vadovams

Kaišiadorių r. VVG informacija 

VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO ATASKAITINIS

Balandžio 27 dieną Kėdainių raj. Josvainiuose įvyko VVG tinklo visuotinis ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas, kurio metu patvirtinta veiklos ir finansinės ataskaitos, išrinkta nauja taryba ir išrinkta nauja VVG tinklo pirmininkė. Valdybą sudaro 10 narių, po vieną iš kiekvienos apskrities. Naująją valdybą šie atstovai.
1. Alytaus apskrities- Povilas Saulevičius;
2.Kauno apskrities- Janina Augustinavičienė;
3. Klaipėdos apskrities- Raimonda Damulienė;
4. Marijampolės apskrities- Lina Mineikienė;
5. Panevėžio apskrities- Neringa Čemerienė;
6. Šiaulių apskrities- Romas Kalvatis;
7. Tauragės- Arūnas Stasiūnas;
8. Telšių apskrities- Giedrė Kazakevičienė;
9. Utenos apskrities- Jolita Umbrasienė;
10. Vilniaus apskrities- Violeta Jankauskienė.
Buvusi pirmininkė Reda Kneizevičienė rinkimuose nedalyvavo. Naująja VVG tinklo pirmininke tapo Vilniaus rajono VVG pirmininkė Violeta Jankauskienė. 
Susirinkime buvo apdovanota VVG tinklo logotipo konkurso nugalėtojas. Juo tapo Ramūnas Zdanavičius. Skatinamuosius prizus laimėjo Kauno ir Trakų VVG atsiųsti logotipai.
Susirinkimas patvirtino 100 eurų nario mokestį bei vyko diskusija dėl VVG tinklo darbo veiklos gerinimo. 
Linkime naujai išrinktai valdybai ir pirmininkei sėkmės darbuose. 
VVG tinklo informacija