LEADER PROGRAMA ŽASLIŲ SENIŪNIJOJE

Asociacija „Žaslių bendruomenės veiklos centras“ buvo įkurta 2001 gegužės 18 dieną kelių socialiai atsakingų ir bendruomeniškų Žaslių bendruomenės gyventojų. Šiandien „Žaslių bendruomenės veiklos centras“ vienija daugiau kaip dvi dešimtis tikrųjų narių, kurių kiekvienas stengiasi kiek galėdamas prisidėti prie Žaslių miestelio puoselėjimo ir gyventojų bei Žasliuose poilsiaujančių žmonių gerovės gerinimo. Žasliai - tai miestelis, kurio „krantus“ jau daugiau kaip 555 metus skalauja net trys ežerai (Žaslių, Limino ir Statkūniškio). Žasliai turtingi ne tik savo gamta, bet ir istorija, todėl vienas iš pagrindinių bendruomenės tikslų yra Žaslių miestelio ir apylinkių istorijos ir gamtos išsaugojimas ateities kartoms. Per daugiau kaip dešimtmetį bendruomenės narių dėka buvo suorganizuotas ne vienas renginys skirtas bendruomenės sveikinimui, kultūrinimui. Vienas jų tradiciniu tapęs bėgimas aplink Žaslių ežerą. Taip pat yra organizuojami krepšinio ir futbolo turnyrai, žiemos šventės. 2012 metais organizuotos žiemos šventės metu gausiai susirinkę žasliečiai ir miestelio svečiai rungėsi bendruomenės veiklos centro organizuotose rungtyse, bei turėjo galimybę paskraidyti parasparniais. Žaslių miestelio centrinėje aikštėje stovintis paminklas, tai ne tik Žaslių miestelio herbo simbolis, bet ir Žaslių miestelio praeities ir dabarties kartų vienybės simbolis. Žaslių bendruomenės veiklos centras suvienijo žasliečius bendram tikslui ir ilgametė graži idėja materializavosi (žasliečiai paaukojo per 10000 litų kolonos įsigijimui ir paminklo statybos darbams). Žaslių miestelis iniciatyvių bendruomenės veiklos centro narių dėka sulaukė europinių bei nacionalinių lėšų. Per kelis pastaruosius metus Žasliuose pasinaudojant LEADER programa buvo įgyvendinti jau 7 projektai. Buvo atnaujintas Žaslių bažnyčios slėnis, po atnaujinimo tradicinė renginių ir poilsio vieta tapo patrauklesnė ir patogesnė renginių žiūrovams bei ramaus poilsio mėgėjams, mat buvo renovuotas šlaitas, įrengtos terasos, suolai ir takas su laiptais. LEADER programos dėka Žasliuose esanti pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) galėjo atsinaujinti stogo dangą. Ženklia LEADER programos paramos suma buvo renovuotas Žaslių kultūros centras, dabar išgyvenantis bene gražiausius savo metus, nes vykstantys renginiai ir iniciatyvos pritraukia ne mažą būrį smalsuolių ir poilsiautojų. Žasliuose esantis vaikų lopšelis-darželis „Žaliasis klevelis“ iniciatyvių ir socialiai atsakingų darbuotojų dėka pasinaudojant LEADER priemone atnaujino vaikų lopšelio-darželio aikštelės inventorių bei apjuosė darželį nauja, vaikams saugia tvora. Taip pat reikia paminėti, kad vienas LEADER paramos priemonės projektas, tai yra minėto Žaslių lopšelio-darželio priestato statyba. Priestate įrengta universali sporto ir renginiu salė, biblioteka pastatyta katilinė bei atnaujintas patalpų šildymo mazgas. 
Šiandien drąsiai galime pasakyti, kad Žasliai neišnaudoja savo potencialo kaip turistinė ir ramaus šeimyninio poilsio vieta, tad svajojame įgyvendinti dar ne vieną projektą, padėsiantį prisitraukti ne tik verslo investicijas Žasliams. Planuojame sustiprinti vandens pramogų bazę, sujungti dviračio takais aplinkinius miestelius ir jų lankytinas vietas. Skatinsime socialinio verslo atsiradimą. 
Taip pat nenusigręšime nuo patriotizmo, pilietiškumo ugdymo jaunimo tarpe. Sieksime, kad jaunimas būtų iniciatyvus bendruomeniškas ir puoselėjantis bei tausojantis esančius gamtos ir ne tik resursus. Įgyvendinsim saugios kaimynystės programas.
Žaslių bendruomenės veiklos centro informacija

KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKOS GRUPĖS PROJEKTO
„VIETOS PLĖTROS 2008-2014 M. M. STRATEGIJA“ REZULTATAI ŽASLIŲ SENIŪNIJOSE

Strategijos įgyvendinimui buvo skelbti 7 (septyni) kvietimai teikti vietos projektų paraiškas nuo 2010-2014 m. m. Tinkamais pareiškėjai buvo: kaimo bendruomenės, kaimo gyventojai, savivaldybė, ūkininkai, privatūs juridinis asmenys, nevyriausybinės organizacijos ir kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys.

Žaslių seniūnijoje buvo įgyvendinti 7 vietos projektai:

1. „Laisvalaikis šalia mažiems ir dideliems“ – projektą iniciavo ir įgyvendino buvusi Žaslių geležinkelio stoties bendruomenės pirmininkė Liuda Petrauskienė. 
2. „Žaslių bažnyčios slėnio poilsio ir renginių zonos sutvarkymas“ - projektą įgyvendino Žaslių bendruomenės veiklos centras (Pirmininkas Liutauras Palaitis)
3. „Kaišiadorių rajono Žaslių lopšelio - darželio „Žaliasis klevelis“ vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimas“ - projektą įgyvendino Kaišiadorių rajono Žaslių lopšelio - darželio „Žaliasis klevelis“ (Direktorė Erlanda Vitkauskienė).
4. „Kaišiadorių rajono Žaslių lopšelio-darželio „Žaliasis klevelis“ pastato rekonstrukcija ir pritaikymas įstaigos funkcijoms ir bendruomenės poreikiams“ - projektą įgyvendino Kaišiadorių rajono Žaslių lopšelio - darželio „Žaliasis klevelis“ (Direktorė Erlanda Vitkauskienė).
5. „Tradicinių amatų centro kūrimas“ - projektą įgyvendino Kaišiadorių rajono Žaslių kultūros centras (Direktorė Raselė Ščerbavičienė).
6. „Žaslių PSPC pastato stogo ir laiptų remontas ir pritaikymas įstaigos funkcijos ir bendruomenės poreikiams“ - projektą įgyvendino Žaslių PSPC (Direktorė Nina Banevičienė)
7. „Kirpykla Žaslių miestelyje“ - projektą įgyvendino Lina Ostromeckienė.

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=929958620380962&id=155818081128357

 

Kaišiadorių rajono VVG informacija

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG IŠRINKTA NAUJA VALDYBA

2015 metų birželio 30 dieną 17,00 val. vyko Kaišiadorių rajono VVG visuotinis narių susirinkimas, kurio metu išrinkta nauja rajono VVG valdyba. Džiaugiamės ir sveikiname aktyvius, jaunus VVG narius, kurie visuomeniniais pagrindais darbuosis valdyboje. Šiuo metu rajono VVG turi 49 narius (29 juridinius ir 20 fizinių narių). Iš  VVG narių deleguotų 60 atstovų išrinkta 20 asmenų VVG valdyba atstovaujanti trims sektoriaus.

nuo 2015-06-30 pilietinės visuomenės sektorių Kaišiadorių rajono VVG valdyboje atstovaus:

1. Žiežmarių laisvalaikio centro atstovas - Arvydas Pūras

2. Vladikiškių bendruomenės pirmininkas - Marius Monkevičius

3. Karčiupio bendruomenės pirmininkė - Rimanta Daniulienė

4. Vilūnų bendruomenės atstovė - Birutė Cikanavičiūtė

5. Kalvių bendruomenės atstovas - Algirdas Degutis

6. Anglininkų bendruomenės pirmininkė - Kristina Švedaitė-Damašė

7. Zūbiškių bendruomenės pirmininkas - Marijonas Kriaučiūnas

8. Kaimų bendruomenės "Viltija" atstovė -Indrė Genčiauskaitė

9. Žaslių bendruomenės veiklos centro atstovas - Liutauras Palaitis

Verslo sektorių atstovaus:

10. UAB "Scan technika" direktorius - Mindaugas Šimkūnas

11. Individuali veikla - Vaida Babeckienė

12. Ūkininkė - Aldona Šidlauskienė

13. Ūkininkė - Audronė Neniškienė

14. Individuali veikla - Tomas Stelmokas

15. Ūkininkas - Nerijus Pašvenskas

Vietos valdžios sektorių atstovaus

16. Vytenis Tomkus - rajono meras

17. Česlovas Neviera - rajono savivaldybės administracijos direktorius

18. Daiva Nasevičienė -rajono tarybos narė

19. Ramutė Taparauskienė - rajono savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

20. Eugenijus Cikanavičius - rajono tarybos narys

Susirinkime pristatyta nauja „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimu siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimas, numatant 25 darbo vietas rajone. Numatytos socialinio verslo priemonės vienos iš prioritetinių. Pagal Strategijos priemones darbo vietas galės kurti, kaimo bendruomenės, kitos NVO, verslo atstovai, ūkininkai ir kt. Projektų paramos intensyvumas nuo 50 % iki 80 % nuo tinkamų išlaidų ir priklausomai nuo pareiškėjo. Susirinkimo akimirkos 

 

Kaišiadorių rajono VVG informacija

 

Konferencija „Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenės“, skirta Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių 10-ąjam susitikimui

Kaišiadorių rajono VVG, 2015 m. rugsėjo 5 d. nuo 12.00 val. kviečia Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenes į konferenciją

Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenės“,  skirtą Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių 10-ąjam susitikimui

Susitikimas vyks Dainavos krašto bendruomenės „ATEITIJA“ namai ir teritorijoje šalia bendruomenės namų,

adresas: Didžioji g. 40, Dainava, Paparčių seniūnija, Kaišiadorių rajonas.

PROGRAMA
12.00 val. DALYVIŲ REGISTRACIJA
12.00-13.00 val. KAIŠIADORIŲ RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ KILIMŲ AUDIMAS IŠ GĖLIŲ IR KT. AUGALŲ

PAŽYMINT 2015 METUS, KAIP ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METUS

(gėles, žoleles ir kitus augalus, žiedus atsiveža bendruomenės).
13.00 val. KONFERENCIJOS PRADŽIA , SVEIKINIMO ŽODIS.
12.45 val. KONFERENCIJOS DEBATAI
„Kaišiadorių r. kaimo bendruomenės pirmo susitikimo metu ir dabar“ 
„Kaimo bendruomenės pirmininkas – rašytojas, prašytojas ar aukotojas“
„Kaimų vizija ir misija“
14.00 val. KAIŠIADORIŲ RAJONO DVARŲ PONŲ, PONIŲ, PANELIŲ AR PONAIČIŲ PASIRODYMAS

(kiekviena bendruomenė pristato savo krašto buvusio (ar būsimos legendos) dvaro atstovą,

tai gali būti ponas, ponia ar panele, ponaitis su dvarui būdinga apranga ar kita atributika).

15.00 val. AUKOJIMO TRADICIJA (Svečių, kaimo bendruomenių, seniūnų prašome padovanoti

Kaišiadorių rajono ligoninės vaikų skyriaus ligoniukams skirtų priemonių

(piešimo reikmenų, spalvinimo knygelių, pasakų knygelių).
15.15 val. PADĖKOS, APDOVANOJIMAI GERIAUSIEMS GĖLIŲ KILIMŲ AUDĖJAMS,

BEI UŽ IŠRADINGUS KOSTIUMUS AR ATRIBUTIKĄ. (muzikinė programa)
POKALBIAI, DISKUSIJOS BENDRUOMENĖS NAMUOSE PRIE SUNEŠTINIŲ VAIŠIŲ STALO

https://www.facebook.com/155818081128357/photos/a.165165896860242.29981.155818081128357/930504800326344/?type=1&theater

Registracija ir informacija tel. 8 607 63800, el.p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Iki susitikimo Dainavoje

 

DARBAI KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE

Kaišiadorių rajono VVG valdyba 2015-06-17 rinkosi į paskutinį tokios valdybos sudėties posėdį. Valdybos nariams pristatytas strategijos „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ projektas. Patvirtintos įgyvendintų vietos projektų stebėsenos taisyklės. Padėkota valdybos pirmininkui ir valdybos nariams už visuomeninę veiklą, bei nuostabų bendravimą ir bendradarbiavimą. 

2015-06-18 Kaišiadorių r. VVG strategijos rengimo darbo grupėje aptartas strategijos „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ priemonių projektas. Susitikimų akimirkos.                                                                                                                                  

Kaišiadorių r. VVG informacija