VISUOTINIS KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG NARIŲ SUSIRINKIMAS

Gerbiami Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės nariai, kviečiame Jus į Kaišiadorių rajono VVG visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks 2015 m. birželio 30 dieną 17,00 val. adresu: Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys (savivaldybės didžioji salė II aukštas). 

VISUOTINIO SUSIRINKIMO EIGA:

1.      Dėl naujos Strategijos projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ priemonių aptarimo bei patvirtinimo.

2.      Dėl asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos rinkimo.

3.      Kiti klausimai.                                                                                                                                                                                                         

 Kaišiadorių r. VVG 

VASARIŠKAS SUJUDIMAS PRIE STRĖVOS ŽIEŽMARIUOSE

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Vandens turizmo populiarinimas Elektrėnų, Kaišiadorių ir Širvintų savivaldybėse“ buvo įgyvendinamas nuo 2014 m. birželio 12 d. iki 2015 m. gegužės 30 d. Projekto koordinatorius – Kaišiadorių r. vietos veiklos grupė, projekto partneriai – Širvintų r. ir Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės. Projektu siekiama populiarinti vandens turizmą Elektrėnų, Kaišiadorių ir Širvintų savivaldybėse, panaudojant aktyvaus turizmo skatinimo priemones ir jų teikiamas galimybes. Minėti rajonai neišnaudojo vandens turizmo teikiamų galimybių, todėl sujungus trijų rajonų gerąją patirtį ir gamtos išteklių patrauklumą, projekto metu sukurtas tris rajonus jungiantis vandens turizmo maršrutas.

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti šie uždaviniai: 3 viešosios erdvės pritaikytos turizmui ir gyventojų poreikiams; įrengti informaciniai stendai apie lankytinas vandens maršruto upėmis vietas; sukurta vandens turizmą populiarinanti internetinė svetainė; suorganizuoti verslumo skatinimo mokymai; suorganizuotas maršruto atidarymo renginys.

Projekto koordinatoriaus teritorijoje Žiežmarių mstl., šalia Strėvos upės sutvarkyta ir įrengta poilsio zona su mažosios architektūros elementais: pastatyta erdvi pavėsinė, suoliukai (3 vnt.), šiukšliadėžės (3 vnt.), laužavietė, paplūdimio tinklinio aikštelė, vaikų žaidimų aikštelė, karuselė, lauko stalo teniso stalas, sūpynė, tvora. Teritorijoje įrengta pralaida, veja apie 3500 kv.m., sutvarkytas griovys, įrengti takai ir aikštelės, pagrindas po teniso stalu. Taip pat pastatytas informacinis stendas su nuorodomis apie lankytinas vietoves, gamtos paminklus, teikiamas maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas vietovėse, esančiose vandens upių maršruto kelyje. Įsigyta palapinė, suolai ir stalai renginių organizavimui, krūmapjovė ir benzininis pjūklas - teritorijos priežiūrai. Įgyvendinant projektą buvo sukurta vandens turizmo populiarumą skatinanti interneto svetainė www.vandensmarsrutai.lt ir mobilioji aplikacija (taikomoji programinė įranga), skirta išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems mobiliems įrenginiams. Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuoti 8 val. trukmės verslumo skatinimo mokymai 21 klausytojui.

Projekto rezultatai ir vandens turizmo maršruto pristatymas vyko baigiamojo renginio metu 2015 m. gegužės 22 d. šalia Čiobiškio kelto, Čiobiškio k., Širvintų r.

Projekto partnerių - Širvintų r. ir Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupių teritorijose taip pat buvo sutvarkyta po vieną pasirinktą teritoriją šalia upių, kur buvo sutvarkytos teritorijos, iškirsti krūmai, išlygintos žemės, pasėta žolė ir įrengti mažosios architektūros elementai: pavėsinės, šiūkšliadėžės, sūpynės, laužavietės. Taip pat buvo įsigytos palapinės, suolai, stalai, krūmapjovės, benzininiai pjūklai, žoliapjovė ir elektros generatorius.

Įgyvendinus projektą planuojama kiekvienais metais organizuoti sezonines maršruto atidarymo ir uždarymo šventes. Bendrauti ir bendradarbiauti su projekto partneriais kartu populiarinant turizmą ir kultūrą šiuose kraštuose, rengiant akcijas tvarkant ir prižiūrint sukurto maršruto teritoriją ir įrengtas poilsiavietes.

Tikimės, jog įgyvendinus projektą, visi norintieji galės pasinaudoti projekto rezultatais, padidės plaukiančiųjų upe skaičius, bus populiarinamos Kaišiadorių r., Elektrėnų sav. ir Širvintų r. lankytinos vietos, krašto gamta,krašto tradicijos ir papročiai.  

Nuotraukos

Kaišiadorių r. VVG informacija 

 

„GEROS NUOTAIKOS OLIMPIADA“ ČIOBIŠKYJE, ŠIRVINTŲ RAJONE

2015 m. gegužės 22 dieną 15 val. Čiobiškyje, Širvintų rajone prasidėjo "Geros nuotaikos olimpiada" pagal teritorinio bendradarbiavimo projektą „Vandens turizmo populiarinimas Elektrėnų, Kaišiadorių ir Širvintų savivaldybėse“ tarp Kaišiadorių r. VVG, Širvintų r. VVG ir Elektrėnų savivaldybės VVG, tai projektas kuris pagrąžino mūsų ir mūsų partnerių aplinką, pagerino sąlygas turistams plaukiantiems mūsų krašto upėmis Nerimi ir Strėva. Rezultatams apžvelgti ir buvo suorganizuotas baigiamas projekto renginys "Geros nuotaikos olimpiada" Čiobiškyje, Širvintų rajone. Renginyje dalyvavo gausus būrys Kaišiadorių rajono bendruomenių (Anglininkų, Beloniškių, Dainavos, Pakertų, Kruonio, Rumšiškių, Mikalaučiškių, Vilūnų, Zūbiškių bendruomenės) Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, vicemeras Algimantas Janavičius, Žaslių seniūnas Mindaugas Nasevičius, Širvintų r. VVG pirmininkė Vita Janavičienė, Čiobiškio seniūnas Virginijus Niekis, Elektrėnų sav. VVG atstovės Irena Petkevičienė ir Raminta Česnauskaitė.
Renginio akimirkos

KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKOS GRUPĖS PROJEKTO „VIETOS PLĖTROS 2008-2014 M. M. STRATEGIJA“ REZULTATAI PAPARČIŲ SENIŪNIJOJE

Strategijos įgyvenimui buvo skelbti 7 (septyni) kvietimai teikti vietos projektų paraiškas nuo 2010-2014 m. m. Tinkamais pareiškėjai buvo: kaimo bendruomenės, kaimo gyventojai, savivaldybė, ūkininkai,  privatūs juridinis asmenys, nevyriausybinės organizacijos ir kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys.

Paparčių seniūnijoje veika dvi kaimo bendruomenės tai, Paparčių kaimų bendruomenė „Viltija“ pirmininkė Audronė Neniškienė ir Dainavos krašto bendruomenė „Ateitija“ pirmininkė Genutė Valatkienė.

 

APIE DAINAVOS KRAŠTO BENDRUOMENĘ „ATEITIJA“

Bendruomenė veikia nuo  2005 m. birželio 15 dienos. Bendruomenės narių skaičius svyruoja. Vieni išvyksta gyventi kitur, arba išstoja, kiti įstoja į bendruomenę. Šiuo metu yra 26 nariai.

Iširus Dainavos ŽŪB ir uždarius Dainavos mokyklą neliko organizacijų, vienijančių gyventojus. Laisvas liko buvusios mokyklos pastatas, nenorėjome kad jis neprižiūrimas nyktų. Gyventojai norėjo turėti patalpas savo reikmėms. Be to tuo metu aktyviai veikė 2 saviveiklos būreliai, reikėjo patalpų jų veiklai. Todėl susirinkę nutarėm steigti bendruomenę, iš Savivaldybės panaudos pagrindu gavome dalį mokyklos patalpų ir pradėjome kurtis. Pradžioje pateikėme porą paraiškų Savivaldybei ir, gavę paramą, jas  savo jėgomis pasiremontavome. 

Po to atėjo ES  kaimo rėmimo programos lėšos, teikėme paraiškas 2-ms projektams ir juos sėkmingai įgyvendinome.

Bendruomenės narius vienija geresnio, gražesnio gyvenimo siekiai, pagalba ir užuojauta ištikus nelaimei.

Švenčiame jubiliejines , tautines ir religines šventes. Jubiliatus pagerbiame mūsų pačių (daugiausia V. Šakienės) išaustom juostom. Tradicija tapo ant šventinio stalo  naminės duonos kepalas ar pyragas, suslėgtas naminis sūris (V. Šakienė, G. Čebonienė, I. Petkevičienė). Išlikusi tradicija rengti „Majavas“, pinti Sekminių vainikus, rengti prakartėlę prieš Šv. Kalėdas.

Bendruomenė, bendradarbiaudama su Savivaldybe per Kaišiadorių r. VVG  sėkmingai įgyvendino 2 projektus. Pagal vieną iš jų suremontavo ir įsirengė būtiniausias patalpas visų amžiaus grupių gyventojų poreikiams tenkinti (projektas „Dainavos krašto bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“), pagal kitą - atnaujino buvusios mokyklos aikštyną, praplėsdama jo funkcijas (projektas „Dainavos krašto bendruomenės sporto aikštyno atnaujinimas ir jo teritorijos sutvarkymas“.

Įsigijome inventoriaus. Dabar turime materialinę bazę kultūrinei, sportinei veiklai, turiningam laisvalaikiui.

Tik labai gaila, kad mūsų kaimas nuolat senėja.

Svajojame, kad kaime gyventi liktų kuo daugiau jaunų žmonių, siejančių savo ateitį su mūsų kraštu, kad mažėtų asocialių, iš pašalpų gyvenančių, kad būtų daugiau darbo vietų, nereikėtų jaunimui darbo ieškoti svetur, kad jie čia galėtų užsidirbti ir kartu kurti šviesesnę krašto ateitį.

Planuojame rengti projektą darbo vietų kūrimui.

Parengė Genutė Valatkienė

  

APIE PAPARČIŲ KAIMŲ BENDRUOMENĘ „VILTIJA“

Kaimų bendruomenė „Viltija“   veikia 2005 metų  birželio 6 dienos. Šiuo metu yra 32 nariai.

Bendruomenės steigimą inicijavo buvęs Paparčių seniūnas Bolius Perednis. Susėdęs su parapijos klebonu V.B. Sajeta sudarė seniūnijos gyventojų sąrašą. Renginių metu, kaimo parduotuvėje lankytojai buvo prašomi pažymėti didžiausią jų pasitikėjimą pelniusius asmenis. Vienuolika geriausiai išreitinguotų asmenų sudarė bendruomenės tarybą kurios pirmuoju pirmininku išrinko Jurgį Klimą. Bendruomenės taryboje darbuojasi įvairaus amžiaus vyrai ir moterys. Beveik visi ūkių savininkai arba savininkų sutuoktiniai.

Paparčiuose 2003 metais savivaldybės sprendimu buv. dominikonų vienuolyno teritorijoje įsteigtas Istorinis archeologinis draustinis. Stigo lėšų išlikusios buv. kapinių koplyčios,  dominikonų vienuolyno komplekso teritorijos tvarkymui.    

Bendruomenė kartu su Paparčių pagrindinėje mokykloje veikusiu Jūros skautų būriu 2005, 2006, 2007 metais teikė ir įgyvendino pirmuosius projektus: „Buv. dominikonų koplyčios pritaikymas bendruomenės poreikiams“, „Paparčių jaunimo paminklosauginė veikla“ ir kt.  

Bendruomenės narius vienija rūpestis Paparčių krašto žmonių gerove.

Bendruomenės tradicijos:

Bendruomenė rengia tradicinius Šv. Stanislovo ir Švč. Mergelės Marijos Snieginės krepšinio turnyrus, Lietuvos kultūros tarybos remiamus baroko muzikos seminarus-koncertus.

Kartu su seniūnija rengia Rudens gėrybių šventes.

Bendruomenės projektinė veikla:

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupei pagal 2008-2014 metų Vietos plėtros strategiją buvo teikti šie projektai :

„Kaimų bendruomenės „Viltija“ pastato rekonstrukcija ir pritaikymas jaunimo ir suaugusių poreikiams“,  „Paparčių buv. Dominikonų vienuolyno parko takų atkūrimas“, „Paparčių buv. Dominikonų vienuolyno XVIII a. kapinių koplyčios polichrominio dekoro avarinės būklės likvidavimas ir konservavimas“

Pagal kultūros ministerijos rėmimo programas vyko Baroko muzikos koncertai ir seminarai vietos meno kolektyvams Paparčių domininkonų vienuolyno jubiliejinių metų proga.

Bendruomenės planuose yra ant  vienuolyno vartų tarpukariu pristatytos špitolės pietinio stogo yra galimybė įrengti saulės jėgainę. Dalį gaunamos energijos panaudotume bendruomenės namuose įrengtų  edukacijos, audimo, istorinės ekspozicijos patalpų šildymui. Svajojame tęsti išlikusios buv. dominikonų vienuolyno koplyčios stogo konstrukcijos, išorės dekoro atkūrimo darbus, parengti altorinės dalies retrospekcijos projektą...

Parengė Audronė Neniškienė

Paparčių seniūnijoje pagal Kaišiadorių rajono VVG Vietos plėtros 2008-2014 metų Strategiją buvo įgyvendinti 8 vietos projektai:

  1. „Dainavos krašto bendruomenės patalpų remontas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“ - projektą įgyvendino Dainavos krašto bendruomenė „Ateitija“  (Pirmininkė Genutė Valatkienė).
  2. „Dainavos krašto bendruomenės sporto aikštyno atnaujinimas ir jo teritorijos sutvarkymas“ - projektą įgyvendino Dainavos krašto bendruomenė „Ateitija“  (Pirmininkė Genutė Valatkienė).
  3. „Kaimų bendruomenės „Viltija“ pastato rekonstrukcija ir pritaikymas jaunimo ir suaugusiųjų poreikiams - projektą įgyvendino Kaimų bendruomenė „Viltija“ (Pirmininkė Audronė Neniškienė).
  4. „Paparčių buv. Domininkonų vienuolyno XVIII a. kapinių koplyčios polichrominio dekoro avarinės būklės likvidavimas ir konservavimas“ - projektą įgyvendino Kaimų bendruomenė „Viltija“ (Pirmininkė Audronė Neniškienė).
  5. „Paparčių buv. Domininkonų vienuolyno parko takų atkūrimas“ - projektą įgyvendino Kaimų bendruomenė „Viltija“ (Pirmininkė Audronė Neniškienė).
  6. ,,Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokyklos atnaujinimas, pritaikant kaimo bendruomenės poreikiams" - projektą įgyvendino Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinė mokykla (Direktorė Akvilė Grigienė).
  7. „Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčios remontas“ - projektą įgyvendino Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija (Klebonas Vidas Bernardas Sajeta).
  8. „UAB „BAUMISTA“ materialinės bazės stiprinimas“ - projektą įgyvendino UAB „Baumista“ (Direktorius Arvydas Baumila).

Kaišiadorių rajono VVG informacija