2010-12-10 Kaišiadorių r. VVG skirta kaimo tinklo parama

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė š. m. kovo mėnesį teikė projektinį pasiūlymą pagal priemonę "Nacionalinis kaimo tinklas". Įvertinus projektinį pasiūlymą buvo pateiktas projektas „Kaišiadorių rajono VVG ir kaimo bendruomenių Praeitis, Dabartis ir Ateitis“. Pagal šį projektą bus parengta Galimybių studija. Šioje galimybių studijoje bus atliktos analizės kur ir kokiose fonduose, priemonėse kaip pareiškėjas gali dalyvauti VVG ir kaimo bendruomenės ir kokios investicijos galimos Lietuvos kaimui. Analizuojant 2007-2013 m laikotarpį, Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programą bei kitas programas, taip pat pagal galimybes išanalizuoti ir 2014-2020 metų laikotarpio galimybes.

Paramos skyrimo įsakymas