2010-12-07 Informacija apie Kvietimo Nr. 02 vietos projektų administracinę atitiktį

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad vietos projektų paraiškų pagal II prioritetą "Visuomenės paskirties pastatų atnaujinimas, teritorijos sutvarkymas pritaikant juos bendruomenės tikslinių grupių poreikiams tenkinti" administracinės atitikties vertinimas baigtas.  Administracinės atitikties vertinimą atitiko 25 vietos projektai. Iš viso gauti 26 vietos projektai.