2010-08-13

Kaišiadorių r. VVG organizuoja mokymus, susijusius su projekto "Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija" Kvietimu Nr. 02.

Kvietime Nr. 02 bus finansuojami vietos projektai, susiję su šiomis priemonėmis:
1 Priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas.
2 Priemonė. Jaunimo ir suaugusiųjų centrų kūrimas ir jų pritaikymas visuomeninei veiklai.
Tinkami pareiškėjai:
Asociacijos Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje įregistruotos kaimo bendruomenės, savivaldybė, nevyriausybinės organizacijos ir kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys.
Minimali paramos suma 25 tūkst. Lt., maksimali paramos suma 350 tūkst. Lt.
Vietos projektų paraiškų pateikimo laikas:
2010-08-16 iki 2010-10-15
Kviečiame aktyviai dalyvauti organizuojamuose mokymuose

Mokymų grafikas