VVG įgyvendinami projektai

 KAIŠIADORIŲ R. VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTINĖ VEIKLA

PROJEKTO PAVADINIMASDATA, KAM PATEIKTAPROJEKTO SUMAPROJEKTO EIGA

Įgūdžių įgijimas, rengiant, kaimo vietovės studiją ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje

2004-09-12

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

12 000 Lt

Įgyvendintas

Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje

2006-01-12

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

705 066 Lt

Nelaimėjome

Kaišiadorių rajono bendruomenių suvažiavimas ir asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės veiklos viešinimas

2006-06-07

Žemės ūkio ministerijai

6 000 Lt

Įgyvendintas

„Arbatinė ant ratų“

2006-09-11

Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programai

200 000 Lt

Nelaimėjome

„Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, parengtos bandomosios strategijos tobulinimui, siekiant pasirengti Leader metodo įgyvendinimui 2007-2013 metais“

2006-10-08

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

69 936 Lt

Įgyvendintas

„Žinoma, veikli Kaišiadorių vvg“

2007-06-09

Žemės ūkio ministerijai

3 333 Lt

Įgyvendintas

“Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos igyvendinimas”

2008-09-01

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

9 110 000 Lt

Įgyvendintas

"Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės narių ir projektų vykdytojų gebėjimų aktyvinimas"

2009-12-09

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

320 000 Lt

Įgyvendintas

"Kaišiadorių rajono VVG ir kaimo bendruomenių Praeitis, Dabartis ir Ateitis"

2010-04-26

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

11 885 Lt

Įgyvendintas

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Etnografinės knygos apie Elektrėnų ir Kaišiadorių kraštą išleidimas“

2012-06-15

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

12 311,25 Lt

Įgyvendintas

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Jaunimas kviečia“

2013-08-30

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

44 800 Lt

Įgyvendintas

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Vandens turizmo populiarinimas Elektrėnų, Kaišiadorių ir Širvintų savivaldybėse“

2013-09-01

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

163 405,75 Lt

Įgyvendintas

Kaišiadorių r. VVG pasirengimas 2015-2020 m. finansavimo laikotarpiui

2015-03-06

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

9 000 €

Įgyvendintas

„Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“

2015-09-30

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

2 550 932 €  Įgyvendinamas

Tarptautinis projektas "Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai" 
Nr. 44TT-KK-18-4-04898-PR001.

VIDEO - https://youtu.be/FTJOqea1BHs

PLATFORMA – www.off-grid.rocks

KNYGA „Nepriklausomybė: atsijunk nuo tinklo

2019-03-22
Nacionalinei mokėjimo agentūrai
58 940,00  Įgyvendintas

"2019 metų Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai"

2019-03-14

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

2 996,49  Įgyvendintas
"2020 metų Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai"

2020-06-05

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

3 000,00  Įgyvendintas
Teritorinis projektas "Žydinti Lietuva" 
Nr. 44TT-KK-20-1-01762-PR001.

 2020-10-05

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

98 381,00  Įgyvendinamas
Teritorinis projektas "Šildanti šviesa" 
Nr. 44TT-KK-21-1-00904-PR001
Nacionalinei mokėjimo agentūrai 28 661,00  Įgyvendintas
"2022 metų Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai"

2022-04-17

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

3 452,00  Įgyvendintas
 Parengiamoji parama "LEADER ateities galimybės"

2022-05-31

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

18 790,00  Įgyvendinamas
Teritorinis projektas "Tobulėjanti bendruomenė"

2022-03-30

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

46 127,00  Įgyvendinamas
"2023 metų Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai"

2023-02-17

Nacionalinei mokėjimo agentūrai

 4 000,00  Įgyvendinamas