Kaišiadorių rajono vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategijos įgyvendinami projektai

1 Kvietimo projektai:

 1. Kaimo bendruomenė “Viltija” įgyvendina projektą “Paparčių kaimo tradicijų ir savitumo puoselėjimas” (ĮGYVENDINTAS)

 
 Paramos suma - 2 168,79 EUR
Preliminarus projekto vykdymo laikotarpis: 2018 01 01 - 2019 04 01
Projekto tikslas - skatinti bendrameniškumą, įtraukti į veiklas jaunimą, skatinti lyčių lygybę, institucijų bendradarbiavimą. Taip pat inovatyviai reprezentuoti Paparčių kraštą. Populiarinti itorinį ir gamtos paveldą, supažindinant su Paparčių ir Midegos botaniniu draustiniu bei Paparčių istorinio archeologinio draustinio unikalumu, vertingomis savybėmis.
Projekto tikslo bus siekiama šiomis priemonėmis:
 
2. Anglininkų bendruomenė įgyvendina projektą “NEMUNO DIENOS CENTRAS” (ĮGYVENDINTAS: https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fanglininkubendruomene%2Fposts%2F2117557298528053&width=500)
 
Paramos suma: 40 000,00 EUR
Preliminarus projekto vykdymo laikotarpis: 2018 01 01 - 2020 12 31
Projekto tikslas - sukurti Anglininkų bendruomenės verslą, teikiantį dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas.
Projekto tikslo bus siekiama šiomis priemonėmis:
 
3. Darsūniškio bendruomenė įgyvendina projektą “Darsūniškio bendruomenės bendruomeninio verslo kūrimas” (vyksta pastato paruošimas kapitaliniui remontui)
 
Paramos suma - 70 000,00 EUR
Preliminarus projekto vykdymo laikotarpis: 2017 09 01 - 2020 09 01
Projekto tikslas - įkurti bendruomenės namus, kuriuose bus vystomas bendruomeninis verslas - teikiamos trumpalaikio apgyvendinimo, maistogaminimo paslaugos bei įvairios edukacijos.
Projekto tikslo bus siekiama šiomis priemonėmis:
 
4. Kalvių bendruomenė įgyvendina projektą “Pėsčiųjų ir dviračio tako į Kalvių ežero pakrantę įrengimas” (ĮGYVENDINTAS)
 
Paramos suma - 49 600,00 EUR
Preliminarus projekto vykdymo laikotarpis: 2018 04 01 - 2019 07 01
Projekto tikslas - pagerinti Kalvių ežero pakrantės infrastruktūrą sudarant sąlygas kokybiškesniam gyventojų ir lankytojų poilsiui.
Projekto tikslo bus siekiama šiomis priemonėmis:
 
5. Kalvių bendruomenė įgyvendina projektą “Kalviai - mūsų kraštas vandens atspindy” (ĮGYVENDINTAS)
 
Paramos suma - 4 441,60 EUR
Preliminarus projekto vykdymo laikotarpis: 2018 03 01 - 2018 08 31
Projekto tikslas - stiprinti Kalvių kaimo gyventojų bendruomeniškumą per bendrą veiklą, krašto istorijos prizmę.
Projekto tikslo bus siekiama šiomis priemonėmis:
  • Kalvių ežero pakrantės vasaros atidarymo šventės surengimas.
  • Skulptūros, reprezentuojančios ir simbolizuojančios Kalvių kaimą pastatymas.
  • Vandens žaidimų sienos pastatymas vaikams.
  • Suvenyrų Kalvių krašto tematika gaminimas.
 
6. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą “Rumšiškių kultūros centro pagrindinio įėjimo atnaujinimas ir pritaikymas neįgaliesiems” (ĮGYVENDINAMAS)
 
Paramos suma - 50 000,00 EUR
Preliminarus projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 06 28 - 2019 06 27
Pojekto tikslas - pagerinti Rumšiškių miestelio gyventojų gyvenimo kokybę, atnaujinant Rumšiškių kultūros centro pagrindinį įėjimą ir pritaikant jį žmonėms su negalia.
Projekto tikslo bus siekiama šiomis priemonėmis:
  • Atnaujinti Rumšiškių kultūros centro pagrindinį įėjimą.
  • Įrengti infrastruktūrą, pritaikytą žmonėms su negalia.
  • Įdiegti saulės energija maitinamą lauko apšvietimą.
  • Įrengti paviršinio vandens surinkimo ir nuleidimo inžinerinę sistemą.
 
7. Darsūniškio bendruomenė kartu su Kruonio kultūros centru įgyvendina projektą “Inovatyvi kelionė po Darsūniškį” (ĮGYVENDINTAS: https://www.facebook.com/darsuniskis/posts/2180160662012229
 
Paramos suma - 4 715,59 EUR
Preliminarus projekto vykdymo laikotarpis: 2018 01 01 - 2018 06 30
Projekto tikslas - minint Darsūniškio kaimo 645 metų jubiliejų puoselėti Darsūniškio krašto savitumą, jį reprezentuoti, garsinti, populiarinti Darsūniškį kaip turistų lankomą vietovę, ugdyti šio krašto žmonių bendruomeniškumą.
Projekto tikslo bus siekiama šiomis priemonėmis:
 
Projektai finansuojami iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.