Atnaujintos bendruomenės patalpos

 

Dainavos krašto bendruomenė "Ateitija" 2012 liepos 14 d.11,30 val. kvietė visus į šventę.

Tai tikra Dainavos krašto šventė į kurią bendruomenės atstovai sudėjo keletą įvykių, tai ir Dainavos kryžiaus  šventinimas (po atnaujinimo) ir Dainavos bendruomenė "Ateitija"pagal Kaišiadorių rajono VVG parengtą strategiją įgyvendino projektą, kurio įgyvendinimo metu buvo atnaujintos bendruomenės patalpos, įrengta koplyčia.

Į šventę bendruomenės pirmininkės Genutės Valatkienės kvietimu susirinko gausus būrys narių ir svečių.

Šventė prasidėjo šventomis mišiomis koplyčioje (mons. R. Jurkevičius ir kun. B. Sajeta). Po šv. mišių buvo pašventintos visos bendruomenės patalpos.

 Bendruomenės salėje sveikinimus, dovanas ir linkėjimus bendruomenės aktyvui skyrė savivaldybės administracijos direktorius - Gintaras Gružauskas, Kaišiadorių rajono VVG vadovė - Janina Augustinavičienė, UAB "Žiebena" vadovas - Kęstutis Leonavičius, bendruomenių atstovai.

Švečiams ir dalyviams pirmininkė Genutė Valatkienė dėkojo žodžiais, gėlėmis ir atminimo dovanėlėmis. Visiems dalyviams Dainavos krašto jauniausi nariai skyrė po nuostabių gėlių puokštę.

Švečiai galėjo stebėti teniso turnyrą, tai patalpos su atskiru įėjimu pritaikytos jaunimo laisvalaikiui ir užimtumui.

Tegul bendruomenės namuose niekada netyla jaunimo šūksniai, vyresnių patarimai ir skambios bendros dainos.

Šventės akimirkos