Informacija pareiškėjams

 

 

GAUTŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ

pagal Kvietimo Nr. 04,

2 prioriteto „Visuomenės paskirties pastatų atnaujinimas, teritorijos sutvarkymas pritaikant juos bendruomenės tikslinių grupių poreikiams tenkinti“

1 priemonę „Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas“

SĄRAŠAS

2012-06-01

Eil. Nr.

Vietos projekto pareiškėjo pavadinimas

Vietos projekto pavadinimas

Vietos projekto paraiškos kodas

Paraiškos gavimo data

 

1 Priemonė. „Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas“.

 

 1.

Kaišiadorių rajono Žaslių lopšelis-darželis „Žaliasis klevelis“

Kaišiadorių rajono Žaslių lopšelio-darželio „Žaliasis klevelis“ pastato rekonstrukcija ir pritaikymas įstaigos funkcijoms ir bendruomenės poreikiams

LEADER-12-KAIŠIADORYS-04-001

2012 m. gegužės 10 d.

 

 2.

Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras

Žaslių PSPC pastato stogo ir laiptų remontas ir pritaikymas įstaigos funkcijoms ir bendruomenės poreikiams

LEADER-12-KAIŠIADORYS-04-002

2012 m. gegužės 15 d.

 

 3.

Kaišiadorių rajono Kruonio gimnazija

Kruonio gimnazijos Kalvių skyriaus remontas

LEADER-12-KAIŠIADORYS-04-003

2012 m. gegužės 21 d.

 

 4.

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Neprėkštos filialo pastato rekonstrukcija ir priestato statyba ir pritaikymas įstaigos funkcijoms ir bendruomenės poreikiams

LEADER-12-KAIŠIADORYS-04-004

2012 m. gegužės 31 d.

 

 5.

Pravieniškės-I bendruomenės veiklos centras „Praviena“

Pastato atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

LEADER-12-KAIŠIADORYS-04-005

2012 m. gegužės 31 d.

 

Projekto administratorė                                                                                                                                       Jurgita Navickienė

 

 

Bendrosios II prioriteto taisykles

Kvietimo teikti vietos projektu paraiškas skelbimas 

Paraiškos II prioriteto forma

Specialiosios II prioriteto taisyklės

Dokumentų formos lentelė