Informacija pareiškėjams

Kaišiadorių r. VVG Vietos projektų atrankos posėdžio, vykusio 2013 m. gruodžio 30 d. 15.00 val. nutariamoji dalis.

 

Tinkamumo vertinimą atitikusių Kvietimo Nr. 06 vietos projektų sąrašas.

 

Pirmumo vertinimą atitikusių Kvietimo Nr. 06 vietos projektų sąrašas.

 

Administracinę atitiktį atitikusių Kvietimo Nr. 06  vietos projektų sąrašas.

 

Kvietimo Nr. 06 skelbimas

 

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS KULTŪROS PAVELDUI

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS VERSLUI (FIZINIAM ASMENIUI)

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS VERSLUI (ĮMONEI)

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS TURIZMUI