Kvietimas Nr. 02 informacija pareiškėjams

Kaišiadorių r. VVG Vietos projektų atrankos posėdžio vykusio 2011 m. kovo 28 d. 15,00 val. nutariamoji dalis.


2011 m. kovo 28 d. 15,00 val. adresu Gedimino g. 48 vyks Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos posėdis "Dėl vietos projektų atrankos".

Administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų sąrašas

Tinkamumo vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų sąrašas

Pirmumo vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų sąrašas


2010-10-07

Kaišiadorių r. VVG 2010-10-05 valdybos sprendimas Nr. 7 bei Nacionalinės mokėjimo agentūros rekomendacijomis patikslintos Kvietimo Nr. 02 specialiosios, bendrosios taisyklės bei vietos projekto paraiškos forma.


2010-08-16

Kaišiadorių r. VVG Kvietimu Nr. 02, kviečia kaimo bendruomenes, Kaišiadorių savivaldybę bei kitas Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje įregistruotas nevyriausybines organizacijas ir kitus kaimo vietovėje įsteigtus ir (arba) joje veikiančius juridinius asmenis, teikti vietos projektų paraiškas susijusias su projekto "Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija"  II prioriteto, priemonėmis "Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir aplinkos sutvarkymas", "Jaunimo ir suaugusiųjų centrų kūrimas ir jų pritaikymas visuomeninei veiklai"

Vietos projektų paraiškos priimamos nuo 2010-08-16 iki 2010-10-15 adresu: Gedimino g. 48 Kaišiadorys, Kaišiadorių  r. VVG administracija.

Pavyzdinis raštas norint gauti paraiškos priedą t.y. sederinimą su Kaišiadorių r. savivaldybės strateginiais planais. (Šį raštą įrašę savo rekvizitus ir pavadinimus turite pateikti savivaldybei 119 kab.)

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.02

Dokumentų formos:

Eil.

Nr.
 Pavadinimas Byla parsisiuntimui 
 1.  Asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės  kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 02    

 Kvietimas

2. 

 Bendrosios taisyklės   
Patikslinta nuo spalio 7 d.
 Bendrosios taisyklės

3.

 Specialiosios taisyklės   
Patikslinta nuo spalio 7 d.
 Specialiosios taisyklės

4.

 Paraiškos forma    
Patikslinta nuo spalio 7 d
 Paraiškos forma   

5.

 Veiklos aprašo reikalavimai   Veiklos aprašas

6.

 Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė  Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

7.

 Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutarties forma (su juridiniais asmenimis)  Sutartis (jurid.)

8.

  Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutarties forma (su fiziniais asmenimis)  Sutartis (fiz.)

9.

 
Vietos projekto vykdymo sutarties forma
 Vykdymo sutartis

10.

 Vietos projekto mokėjimo prašymo forma  Mokėjimo prašymas