Informacija pareiškėjams Nr. 07

 Kaišiadorių r. VVG Vietos projektų atrankos posėdžio, vykusio 2014 m. spalio 30 d. 12.00 val. nutariamoji dalis.

 

Tinkamumo vertinimą atitikusių Kvietimo Nr. 07 rezervinių vietos projektų sąrašas.

 

Pirmumo vertinimą atitikusių Kvietimo Nr. 07 rezervinių vietos projektų sąrašas.

 

Administracinę atitiktį atitikusių Kvietimo Nr. 07  rezervinių vietos projektų sąrašas.

 

Kvietimas Nr. 07

 

Specialiosios taisyklės pagal III prioritetą

 

Specialiosios taisyklės verslui

Tipinis verslo planas

Verslo paramos paraiška

Finansuotinos veiklos