Apie grupę

 

2017 10 14 VVG konferencija 106

         Sutelkus stiprią komandą, 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsteigta asociacija Kaišiadorių r. vietos veiklos grupė Europos Sąjungos „Leader+ pobūdžio priemonės“ veiklai vykdyti Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimiškojoje teritorijoje (toliau - VVG).

       VVG misija - apjungus  įvairių socialinių grupių interesus, skatinti kaimo bendruomenes, vietos valdžios, verslo atstovus, ugdyti gebėjimus ir motyvaciją aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos,  kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Misija VVG teritorijoje  sėkmingai įgyvendinama.

kvvg logo - jpg

KAIŠIADORIŲ R. VVG REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS

KAIŠIADORIŲ R. VVG ĮSTATAI

KAIŠIADORIŲ R. VVG ĮSTATAI ATNAUJINTI

KAIŠIADORIŲ R. VVG ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

KAIŠIADORIŲ R. VVG VEIKLOS IR FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ: 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m., 2022 m.

  

INFORMACIJA NORINTIEMS TAPTI ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAIS

Naujų narių priėmimo tvarka

VVG narystės forma juridiniams asmenims

VVG narytės forma fiziniams asmenims

Nario mokesčio nustatymas

  

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG VALDYBA

Janina Augustinavičienė - VVG pirmininkė

(VVG pirmininkas nuo 2022 -11-24 , VVG valdybos nariai nuo 2022-11-24)

Tomas Stelmokas - VVG valdybos pirmininkas ( VVG valdybos pirmininkas nuo 2022-12-15)

 

Kaimo bendruomenių atstovai:

1. Žiežmarių bendruomenės atstovas - Vytautas Šimkūnas

2. Karčiupio bendruomenės "Marių krantas" pirmininkė - Rasa Stankienė

3. Karčiupio bendruomenės pirmininkė - Rimantė Daniulienė

4. Vilūnų bendruomenės atstovas - Mindaugas Cikanavičius

5. Kalvių bendruomenės atstovas - Algirdas Degutis

6. Anglininkų bendruomenės pirmininkas - Linas Babenskas

7. Darsūniškio bendruomenės atstovė - Renata Karpavičiūtė

8. Kaimo bendruomenės "Rusių pakrantė" pirmininkė - Nemira Abloževičienė

9. Neprėkštos bendruomenės pirmininkas - Mindaugas Grenda

Verslo atstovai (verslininkai, ūkininkai):

10. UAB "Scan technika" direktorius - Mindaugas Šimkūnas

11. Ūkininkė - Audronė Neniškienė

12. Ūkininkė - Aldona Šidlauskienė

13. Ūkininkas - Vaidas Mitkus

14. MB "Tomkrita" direktorius - Tomas Stelmokas 

15. Ūkininkas - Nerijus Pašvenskas

16. Individuali veikla -  Justina Jakštaitė 

Valdžios atstovai:

17. Albina Keblikaitė - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

18. Linas Lazauskas - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas

19. Ramutė Taparauskienė - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

20. Neringa Žigutienė - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG NARIAI 

 

Eil. Nr.  Atstovavimas (Organizacija/bendruomenė/save) Atstovaujama sritis Turi balso teisę visuotiniame susirinkime
Žiežmarių seniūnija
1. Janina Augustinavičienė Verslo sektorius  Janina Augustinavičienė
2. UAB "Scan technika" Verslo sektorius  Mindaugas Šimkūnas
3. Žiežmarių laisvalaikio centras Bendruomenė Arvydas Pūras
4. Kaimo bendruomenė "Pakertai" Bendruomenė  Remigijus Klimavičius
5. Žiežmarių bendruomenė Bendruomenė Vytautas Šimkūnas
6. Asociacija "Žiežmara" Bendruomenė Irena Taukinaitienė 
7. Žiežmarių miesto bendruomenė Bendruomenė Nerijus Meškauskas
Žiežmarių apylinkės seniūnija
8. Liutonių krašto bendruomenė Bendruomenė  Danielius Meidus
9. Vladikiškių bendruomenė Bendruomenė  Joana Jocienė
Rumšiškių seniūnija
10. Kaišiadorių Antakalnio bendruomenė Bendruomenė Andrius Navardauskas
11. Vaida Babeckienė   Verslo sektorius  Vaida Babeckienė  
12. Rumšiškių bendruomenė "Kokalnis" Bendruomenė  Darijus Rimkus
13. Jurgita Navickienė Verslo sektorius  Jurgita Navickienė
14. Karčiupio bendruomenė Bendruomenė  Rimantė Daniulienė
15. Karčiupio kaimo bendruomenė "Marių krantas"  Bendruomenė  Rasa Stankienė
16. Dovainonių bendruomenė Bendruomenė Jovita Petravičienė
Kruonio seniūnija
17. Morkūnų bendruomenė Bendruomenė Darius Kardokas
18. Vilūnų kaimo bendruomenė Bendruomenė

Mindaugas Cikanavičius

19. Nerijus Pašvenskas Verslo sektorius  Nerijus Pašvenskas 
20. Kalvių bendruomenė Bendruomenė Lina Brazionienė
21. Kruonio bendruomenė Bendruomenė Teresė Meškaitienė
22. Darsūniškio bendruomenė Bendruomenė Tautvydas Gurskas
23. Anglininkų bendruomenė Bendruomenė Linas Babenskas
24. Jolita Pūrienė Verslo sektorius  Jolita Pūrienė
Pravieniškių seniūnija
25. Pravieniškių 1 bendruomenės veiklos centras "Praviena" Bendruomenė Deimantė Būdelienė
26. UAB "Elucida"  Verslo sektorius  Laimis Gerulaitis
27. Jūratė Pakatilevičienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Jūratė Pakatilevičienė
Palomenės seniūnija
28. Beloniškių bendruomenė Bendruomenė Giedrė Pavasarytė
29. Asociacija Zūbiškių bendruomenė Bendruomenė Vaidas Mitkus
30. Marijonas Mitkus Verslo sektorius  Marijonas Mitkus
31. Neprėkštos bendruomenė Bendruomenė Banga Grendienė
32. Kaimo bendruomenė "Rusių pakrantė" Bendruomenė Nemira Abloževičienė
Žaslių seniūnija
33.  Asociacija "Stabintiškių bendruomenė" Bendruomenė Violeta Ratkevičienė
34. Žaslių geležinkelio stoties bendruomenė Bendruomenė Karolina Mlečkaitė
35. Mikalaučiškių bendruomenė Bendruomenė Alma Rapalienė
36. Daiva Vaitkūnienė Verslo sektorius Daiva Vaitkūnienė
37. Erlanda Vitkauskienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Erlanda Vitkauskienė
Nemaitonių seniūnija
38. Aldona Šidlauskienė Verslo sektorius  Aldona Šidlauskienė
39. Nemaitonių seniūnjos bendruomenė Bendruomenė Aldona Kamantauskienė
40.  Mičiūnų bendruomenė Bendruomenė Neringa Ašmenaitė
Paparčių seniūnija
41. Kaimų bendruomenė "Viltija"  Bendruomenė  Justas Nėniškis
42. Audronė Nėniškienė Verslo sektorius  Audronė Nėniškienė
43. Dainavos krašto bendruomenė "Ateitija"  Bendruomenė Ramutė Čebonienė
44. Paparčių krašto bendruomenė Bendruomenė Valentina Skorbuvienė
45. Kaugonių krašto bendruomenė "Bendrystė" Bendruomenė Nijolė Sedleckaitė
Kaišiadorių apylinkės seniūnija
46. Gudienos bendruomenė Bendruomenė Monika Barnackienė
47. Tomas Stelmokas Verslo sektorius  Tomas Stelmokas
48. Kasčiukiškių bendruomenė Bendruomenė Milda Markevičienė
Kiti (Kaišiadorių miestas ir kt.)
49. Kaišiadorių savivaldybė Valdžios sektorius  Ramutė Taparauskienė
50. Giedrė Streikauskaitė fizinis save (pilietinė visuomenė) Giedrė Streikauskaitė
51. Auksė Lebeckienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Auksė Lebeckienė
52. Egidija Ramaneckaitė fizinis save (pilietinė visuomenė) Egidija Ramaneckaitė
53. Gedvilė Šavelienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Gedvilė Šavelienė
54. Birutė Mitkuvienė fizinis save (pilietinė visuomenė)  Birutė Mitkuvienė
55. Renata Karpavičiūtė fizinis save (pilietinė visuomenė)  Renata Karpavičiūtė
56.  Jūratė Juočienė  fizinis save (pilietinė visuomenė) Jūratė Juočienė