Apie grupę

 

2017 10 14 VVG konferencija 106

         Sutelkus stiprią komandą, 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsteigta asociacija Kaišiadorių r. vietos veiklos grupė Europos Sąjungos „Leader+ pobūdžio priemonės“ veiklai vykdyti Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimiškojoje teritorijoje (toliau - VVG).

       VVG misija - apjungus  įvairių socialinių grupių interesus, skatinti kaimo bendruomenes, vietos valdžios, verslo atstovus, ugdyti gebėjimus ir motyvaciją aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos,  kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Misija VVG teritorijoje  sėkmingai įgyvendinama.

kvvg logo - jpg

 

KAIŠIADORIŲ R. VVG REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS

KAIŠIADORIŲ R. VVG ĮSTATAI

KAIŠIADORIŲ R. VVG ĮSTATAI ATNAUJINTI

  

INFORMACIJA NORINTIEMS TAPTI ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAIS

 Naujų narių priėmimo tvarka

VVG narystės forma juridiniams asmenims

VVG narytės forma fiziniams asmenims

Nario mokesčio nustatymas

  

 KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG VALDYBA

VVG pirmininkas nuo 2016 -11-15 ir valdybos nariai nuo 2016-11-15:
Janina Augustinavičienė - VVG pirmininkė,

 

Kaimo bendruomenių atstovai:

1. Žiežmarių laisvalaikio centro atstovas - Arvydas Pūras

2. Vladikiškių bendruomenės pirmininkas - Marius Monkevičius

3. Karčiupio bendruomenės pirmininkė - Rimantė Daniulienė

4. Vilūnų bendruomenės atstovė - Ieva Kalvinskaitė

5. Kalvių bendruomenės atstovas - Algirdas Degutis

6. Anglininkų bendruomenės pirmininkas - Linas Babenskas

7. Zūbiškių bendruomenės atstovas - Marijonas Kriaučiūnas

8. Kaimų bendruomenės "Viltija" atstovė -Indrė Genčiauskaitė

9. Žaslių bendruomenės veiklos centro atstovas - Liutauras Palaitis

 

Verslo atstovai (verslininkai, ūkininkai):

10. UAB "Scan technika" direktorius - Mindaugas Šimkūnas

11. UAB "Crustik" - Renata Janulevičienė

12. Ūkininkė - Aldona Šidlauskienė

13. Ūkininkė - Audronė Neniškienė

14. Individuali veikla - Tomas Stelmokas

15. Ūkininkas - Evaldas Nauckūnas

 

Valdžios atstovai:

16. Vytenis Tomkus - rajono meras

17. Česlovas Neviera - rajono savivaldybės administracijos direktorius

18. Vaida Babeckienė -mero patarėja

19. Ramutė Taparauskienė - rajono savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

20. Eugenijus Cikanavičius - rajono tarybos narys

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG NARIAI 

 

Eil. Nr.  Atstovavimas (Organizacija/bendruomenė/save) Atstovaujama sritis Turi balso teisę visuotiniame susirinkime
Žiežmarių seniūnija      
1. Janina Augustinavičienė Verslo sektorius  Janina Augustinavičienė
2. UAB "Scan technika" Verslo sektorius  Mindaugas Šimkūnas
3. Žiežmarių laisvalaikio centras Bendruomenė Arvydas Pūras
4. Kaimo bendruomenė "Pakertai" Bendruomenė  Rasa Muškietienė
5. UAB "Norsvin Lietuva" Verslo sektorius  Olga Kurklietienė
6. Žiežmarių bendruomenė Bendruomenė Vytautas Šimkūnas
Žiežmarių apylinkės seniūnija      
7. Liutonių krašto bendruomenė Bendruomenė  Danielius Meidus
8. Vladikiškių bendruomenė Bendruomenė  Marius Monkevičius
9. Evaldas Nauckūnas Verslo sektorius  Evaldas Nauckūnas
Rumšiškių seniūnija      
10. Kaišiadorių Antakalnio bendruomenė Bendruomenė Zita Gyvienė
11. Vaida Babeckienė   Verslo sektorius  Vaida Babeckienė  
12. Rumšiškių bendruomenė "Kokalnis" Bendruomenė  Elvyra Kudrešovienė
13. Jurgita Navickienė Verslo sektorius  Jurgita Navickienė
14. Karčiupio bendruomenė Bendruomenė  Rimantė Daniulienė
15. Labdaros fondo Dovainonių bendruomenės centras Bendruomenė Genė Pruskienė
16. UAB "Chrustik"  Verslo sektorius Renata Janulevičienė
Kruonio seniūnija      
17. Morkūnų bendruomenė Bendruomenė Elvyra Dambrauskienė
18. Vilūnų kaimo bendruomenė Bendruomenė

Ieva Kalvinskaitė

19. Nerijus Pašvenskas Verslo sektorius  Nerijus Pašvenskas 
20. Kalvių bendruomenė Bendruomenė Lina Brazionienė
21. Kruonio bendruomenė Bendruomenė Teresė Meškaitienė
22. Darsūniškio bendruomenė Bendruomenė Kastytis Pavalkis
23. Anglininkų bendruomenė Bendruomenė Linas Babenskas
24. Jolita Pūrienė Verslo sektorius  Jolita Pūrienė
Pravieniškių seniūnija      
25. Pravieniškių 1 bendruomenės veiklos centras "Praviena" Bendruomenė Deimantė- Būdelienė
26. Galina Jengalyčeva fizinis save (pilietinė visuomenė) Galina Jengalyčeva
27. UAB "Elucida"  Verslo sektorius  Laimis Gerulaitis
Palomenės seniūnija      
28. Beloniškių bendruomenė Bendruomenė Giedrė Pavasarytė
29. Asociacija Zūbiškių bendruomenė Bendruomenė Vaidas Mitkus
30. Marijonas Mitkus Verslo sektorius  Marijonas Mitkus
31. Neprėkštos bendruomenė Bendruomenė Banga Grendienė
32. Kaimo bendruomenė "Rusių pakrantė" Bendruomenė Nemira Abloževičienė
Žaslių seniūnija      
33. Rasa Ostromeckienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Rasa Ostromeckienė
34. Žaslių bendruomenės veiklos centras Bendruomenė Liutauras Palaitis
35. Žaslių geležinkelio stoties bendruomenė Bendruomenė Tautvydas Krilavičius 
36. Mikalaučiškių bendruomenė bendruomenė Nerijus Ramanauskas
Nemaitonių seniūnija      
37. Aldona Šidlauskienė Verslo sektorius  Aldona Šidlauskienė
38. Nemaitonių seniūnjos bendruomenė Bendruomenė Aldona Kamantauskienė
39.  Mičiūnų bendruomenė Bendruomenė Neringa Ašmenaitė
Paparčių seniūnija      
40. Kaimų bendruomenė "Viltija"  Bendruomenė  Justas Nėniškis
41. Audronė Nėniškienė Verslo sektorius  Audronė Nėniškienė
42. Dainavos krašto bendruomenė "Ateitija"  Bendruomenė Genutė Valatkienė
43. Paparčių krašto bendruomenė Bendruomenė Gerda Avižonienė
Kaišiadorių apylinkės seniūnija      
44. Gudienos bendruomenė Bendruomenė Antanas Briginas
45. Tomas Stelmokas Verslo sektorius  Tomas Stelmokas
46. Kasčiukiškių bendruomenė Bendruomenė Milda Markevičienė
Kiti (Kaišiadorių miestas ir kt.) Kaišiadorių savivaldybė    
47. Kaišiadorių savivaldybė Valdžia  Vytenis Tomkus
48. Giedrė Streikauskaitė

fizinis save (pilietinė visuomenė)

Giedrė Streikauskaitė
49. Erlanda Vitkauskienė

fizinis save (pilietinė visuomenė)

Erlanda Vitkauskienė
50. Auksė Degutytė fizinis save (pilietinė visuomenė) Auksė Degutytė
51. Viktoras Pinkevičius fizinis save (pilietinė visuomenė) Viktoras Pinkevičius
52. Gintaras Markevičius fizinis save (pilietinė visuomenė) Gintaras Markevičius
53. Egidija Ramaneckaitė fizinis save (pilietinė visuomenė) Egidija Ramaneckaitė
54. Gedvilė Šavelienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Gedvilė Šavelienė
55. Birutė Cikanavičiūtė fizinis save (pilietinė visuomenė)  Birutė Cikanavičiūtė
56. Renata Karpavičiūtė fizinis save (pilietinė visuomenė)  Renata Karpavičiūtė
57. nuo 2018 08 28  Karčiupio kaimo bendruomenė "Marių krantas".  Bendruomenė   Rasa Stankienė