Apie grupę

 

2017 10 14 VVG konferencija 106

         Sutelkus stiprią komandą, 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsteigta asociacija Kaišiadorių r. vietos veiklos grupė Europos Sąjungos „Leader+ pobūdžio priemonės“ veiklai vykdyti Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimiškojoje teritorijoje (toliau - VVG).

       VVG misija - apjungus  įvairių socialinių grupių interesus, skatinti kaimo bendruomenes, vietos valdžios, verslo atstovus, ugdyti gebėjimus ir motyvaciją aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos,  kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Misija VVG teritorijoje  sėkmingai įgyvendinama.

kvvg logo - jpg

 

KAIŠIADORIŲ R. VVG REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS

KAIŠIADORIŲ R. VVG ĮSTATAI

KAIŠIADORIŲ R. VVG ĮSTATAI ATNAUJINTI

KAIŠIADORIŲ R. VVG ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

  

INFORMACIJA NORINTIEMS TAPTI ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAIS

Naujų narių priėmimo tvarka

VVG narystės forma juridiniams asmenims

VVG narytės forma fiziniams asmenims

Nario mokesčio nustatymas

  

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG VALDYBA

Janina Augustinavičienė - VVG pirmininkė

(VVG pirmininkas nuo 2016 -11-15 ir valdybos nariai nuo 2016-11-15, 2019-06-12)

 

Kaimo bendruomenių atstovai:

1. Žiežmarių laisvalaikio centro atstovas - Arvydas Pūras

2. Vladikiškių bendruomenės pirmininkas - Marius Monkevičius

3. Karčiupio bendruomenės pirmininkė - Rimantė Daniulienė

4. Vilūnų bendruomenės atstovė - Birutė Cikanavičiūtė

5. Kalvių bendruomenės atstovas - Algirdas Degutis

6. Anglininkų bendruomenės pirmininkas - Linas Babenskas

7. Zūbiškių bendruomenės atstovas - Marijonas Kriaučiūnas

8. Kaimų bendruomenės "Viltija" atstovė -Indrė Genčiauskaitė

9. Žaslių bendruomenės veiklos centro atstovas - Liutauras Palaitis

 

Verslo atstovai (verslininkai, ūkininkai):

10. UAB "Scan technika" direktorius - Mindaugas Šimkūnas

11. UAB "Crustik" - Renata Janulevičienė

12. Ūkininkė - Aldona Šidlauskienė

13. Ūkininkė - Audronė Neniškienė

14. Individuali veikla - Tomas Stelmokas

 

Valdžios atstovai:

15. Virginijus Ceslevičius -  rajono tarybos narys

16. Vytenis Tomkus - rajono meras (valdybos pirmininkas)

17. Darius Vilimas - rajono mero pavaduotojas

18. Vaida Babeckienė - rajono tarybos narė

19. Ramutė Taparauskienė - rajono savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

20. Eugenijus Cikanavičius - rajono tarybos narys

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG NARIAI 

 

Eil. Nr.  Atstovavimas (Organizacija/bendruomenė/save) Atstovaujama sritis Turi balso teisę visuotiniame susirinkime
Žiežmarių seniūnija
1. Janina Augustinavičienė Verslo sektorius  Janina Augustinavičienė
2. UAB "Scan technika" Verslo sektorius  Mindaugas Šimkūnas
3. Žiežmarių laisvalaikio centras Bendruomenė Arvydas Pūras
4. Kaimo bendruomenė "Pakertai" Bendruomenė  Rasa Muškietienė
5. UAB "Norsvin Lietuva" Verslo sektorius  Olga Kurklietienė
6. Žiežmarių bendruomenė Bendruomenė Vytautas Šimkūnas
7. Asociacija "Žiežmara" Bendruomenė Irena Taukinaitienė 
8. Žiežmarių miesto bendruomenė Bendruomenė Nerijus Meškauskas
Žiežmarių apylinkės seniūnija
9. Liutonių krašto bendruomenė Bendruomenė  Danielius Meidus
10. Vladikiškių bendruomenė Bendruomenė  Marius Monkevičius
11. Evaldas Nauckūnas Verslo sektorius  Evaldas Nauckūnas
Rumšiškių seniūnija
12. Kaišiadorių Antakalnio bendruomenė Bendruomenė Zita Gyvienė
13. Vaida Babeckienė   Verslo sektorius  Vaida Babeckienė  
14. Rumšiškių bendruomenė "Kokalnis" Bendruomenė  Elvyra Kudrešovienė
15. Jurgita Navickienė Verslo sektorius  Jurgita Navickienė
16. Karčiupio bendruomenė Bendruomenė  Rimantė Daniulienė
17. Labdaros fondo Dovainonių bendruomenės centras Bendruomenė Genė Pruskienė
18. UAB "Chrustik"  Verslo sektorius Renata Janulevičienė
19. Karčiupio kaimo bendruomenė "Marių krantas"  Bendruomenė  Rasa Stankienė
Kruonio seniūnija
20. Morkūnų bendruomenė Bendruomenė Aurimas Malinauskas
21. Vilūnų kaimo bendruomenė Bendruomenė

Birutė Cikanavičiūtė

22. Nerijus Pašvenskas Verslo sektorius  Nerijus Pašvenskas 
23. Kalvių bendruomenė Bendruomenė Lina Brazionienė
24. Kruonio bendruomenė Bendruomenė Teresė Meškaitienė
25. Darsūniškio bendruomenė Bendruomenė Kastytis Pavalkis
26. Anglininkų bendruomenė Bendruomenė Linas Babenskas
27. Jolita Pūrienė Verslo sektorius  Jolita Pūrienė
Pravieniškių seniūnija
28. Pravieniškių 1 bendruomenės veiklos centras "Praviena" Bendruomenė Deimantė Būdelienė
29. Galina Jengalyčeva fizinis save (pilietinė visuomenė) Galina Jengalyčeva
30. UAB "Elucida"  Verslo sektorius  Laimis Gerulaitis
Palomenės seniūnija
31. Beloniškių bendruomenė Bendruomenė Giedrė Pavasarytė
32. Asociacija Zūbiškių bendruomenė Bendruomenė Vaidas Mitkus
33. Marijonas Mitkus Verslo sektorius  Marijonas Mitkus
34. Neprėkštos bendruomenė Bendruomenė Banga Grendienė
35. Kaimo bendruomenė "Rusių pakrantė" Bendruomenė Nemira Abloževičienė
Žaslių seniūnija
     
36. Žaslių bendruomenės veiklos centras Bendruomenė Liutauras Palaitis
37. Žaslių geležinkelio stoties bendruomenė Bendruomenė Jūratė Raudeliūnienė
38. Mikalaučiškių bendruomenė bendruomenė Nerijus Ramanauskas
Nemaitonių seniūnija
39. Aldona Šidlauskienė Verslo sektorius  Aldona Šidlauskienė
40. Nemaitonių seniūnjos bendruomenė Bendruomenė Aldona Kamantauskienė
41.  Mičiūnų bendruomenė Bendruomenė Neringa Ašmenaitė
Paparčių seniūnija
42. Kaimų bendruomenė "Viltija"  Bendruomenė  Justas Nėniškis
43. Audronė Nėniškienė Verslo sektorius  Audronė Nėniškienė
44. Dainavos krašto bendruomenė "Ateitija"  Bendruomenė Genutė Valatkienė
45. Paparčių krašto bendruomenė Bendruomenė Gerda Avižonienė
Kaišiadorių apylinkės seniūnija
46. Gudienos bendruomenė Bendruomenė Antanas Briginas
47. Tomas Stelmokas Verslo sektorius  Tomas Stelmokas
48. Kasčiukiškių bendruomenė Bendruomenė Milda Markevičienė
Kiti (Kaišiadorių miestas ir kt.)
49. Kaišiadorių savivaldybė Valdžia  Vytenis Tomkus
50. Giedrė Streikauskaitė

fizinis save (pilietinė visuomenė)

Giedrė Streikauskaitė
51. Auksė Lebeckienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Auksė Lebeckienė
52. Viktoras Pinkevičius fizinis save (pilietinė visuomenė) Viktoras Pinkevičius
53. Gintaras Markevičius fizinis save (pilietinė visuomenė) Gintaras Markevičius
54. Egidija Ramaneckaitė fizinis save (pilietinė visuomenė) Egidija Ramaneckaitė
55. Gedvilė Šavelienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Gedvilė Šavelienė
56. Birutė Cikanavičiūtė fizinis save (pilietinė visuomenė)  Birutė Cikanavičiūtė
57. Renata Karpavičiūtė fizinis save (pilietinė visuomenė)  Renata Karpavičiūtė
58.  Jūratė Juočienė  fizinis save (pilietinė visuomenė) Jūratė Juočienė