Apie grupę

 

2017 10 14 VVG konferencija 106

         Sutelkus stiprią komandą, 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsteigta asociacija Kaišiadorių r. vietos veiklos grupė Europos Sąjungos „Leader+ pobūdžio priemonės“ veiklai vykdyti Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimiškojoje teritorijoje (toliau - VVG).

       VVG misija - apjungus  įvairių socialinių grupių interesus, skatinti kaimo bendruomenes, vietos valdžios, verslo atstovus, ugdyti gebėjimus ir motyvaciją aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos,  kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Misija VVG teritorijoje  sėkmingai įgyvendinama.

kvvg logo - jpg

KAIŠIADORIŲ R. VVG REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS

KAIŠIADORIŲ R. VVG ĮSTATAI

KAIŠIADORIŲ R. VVG ĮSTATAI ATNAUJINTI

KAIŠIADORIŲ R. VVG ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

  

INFORMACIJA NORINTIEMS TAPTI ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAIS

Naujų narių priėmimo tvarka

VVG narystės forma juridiniams asmenims

VVG narytės forma fiziniams asmenims

Nario mokesčio nustatymas

  

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG VALDYBA

Janina Augustinavičienė - VVG pirmininkė

(VVG pirmininkas nuo 2019 -11-13 , VVG valdybos nariai nuo 2019-11-13, VVG valdybos pirmininkas nuo 2019 12 19)

 

Kaimo bendruomenių atstovai:

1. Žiežmarių bendruomenės pirmininkas - Vytautas Šimkūnas

2. Vladikiškių bendruomenės pirmininkas - Marius Monkevičius

3. Karčiupio bendruomenės pirmininkė - Rimantė Daniulienė

4. Vilūnų bendruomenės atstovė - Birutė Cikanavičiūtė

5. Kalvių bendruomenės atstovas - Algirdas Degutis

6. Anglininkų bendruomenės pirmininkas - Linas Babenskas

7. Darsūniškio bendruomenės atstovė - Renata Karpavičiūtė

8. Kaimo bendruomenės "Rusių pakrantė" pirmininkė - Nemira Abloževičienė

9. Žaslių bendruomenės veiklos centro atstovas - Liutauras Palaitis

 

Verslo atstovai (verslininkai, ūkininkai):

10. UAB "Scan technika" direktorius - Mindaugas Šimkūnas

11. UAB "Crustik" - Renata Janulevičienė

12. Ūkininkė - Aldona Šidlauskienė

13. Ūkininkas - Vaidas Mitkus

14. Individuali veikla - Tomas Stelmokas

 

 

Valdžios atstovai:

15. Virginijus Ceslevičius -  rajono tarybos narys

16. Vytenis Tomkus - rajono meras (valdybos pirmininkas)

17. Darius Vilimas - rajono mero pavaduotojas

18. Vaida Babeckienė - rajono tarybos narė

19. Ramutė Taparauskienė - rajono savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

20. Eugenijus Cikanavičius - rajono tarybos narys

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG NARIAI 

 

Eil. Nr.  Atstovavimas (Organizacija/bendruomenė/save) Atstovaujama sritis Turi balso teisę visuotiniame susirinkime
Žiežmarių seniūnija
1. Janina Augustinavičienė Verslo sektorius  Janina Augustinavičienė
2. UAB "Scan technika" Verslo sektorius  Mindaugas Šimkūnas
3. Žiežmarių laisvalaikio centras Bendruomenė Arvydas Pūras
4. Kaimo bendruomenė "Pakertai" Bendruomenė  Rasa Muškietienė
5. UAB "Norsvin Lietuva" Verslo sektorius  Olga Kurklietienė
6. Žiežmarių bendruomenė Bendruomenė Vytautas Šimkūnas
7. Asociacija "Žiežmara" Bendruomenė Irena Taukinaitienė 
8. Žiežmarių miesto bendruomenė Bendruomenė Nerijus Meškauskas
Žiežmarių apylinkės seniūnija
9. Liutonių krašto bendruomenė Bendruomenė  Danielius Meidus
10. Vladikiškių bendruomenė Bendruomenė  Marius Monkevičius
11. Evaldas Nauckūnas Verslo sektorius  Evaldas Nauckūnas
Rumšiškių seniūnija
12. Kaišiadorių Antakalnio bendruomenė Bendruomenė Vytenis Babeckas
13. Vaida Babeckienė   Verslo sektorius  Vaida Babeckienė  
14. Rumšiškių bendruomenė "Kokalnis" Bendruomenė  Darijus Rimkus
15. Jurgita Navickienė Verslo sektorius  Jurgita Navickienė
16. Karčiupio bendruomenė Bendruomenė  Rimantė Daniulienė
17. Labdaros fondo Dovainonių bendruomenės centras Bendruomenė Genė Prunskienė
18. UAB "Chrustik"  Verslo sektorius Renata Janulevičienė
19. Karčiupio kaimo bendruomenė "Marių krantas"  Bendruomenė  Rasa Stankienė
Kruonio seniūnija
20. Morkūnų bendruomenė Bendruomenė Aurimas Malinauskas
21. Vilūnų kaimo bendruomenė Bendruomenė

Birutė Cikanavičiūtė

22. Nerijus Pašvenskas Verslo sektorius  Nerijus Pašvenskas 
23. Kalvių bendruomenė Bendruomenė Lina Brazionienė
24. Kruonio bendruomenė Bendruomenė Teresė Meškaitienė
25. Darsūniškio bendruomenė Bendruomenė Tautvydas Gurskas
26. Anglininkų bendruomenė Bendruomenė Linas Babenskas
27. Jolita Pūrienė Verslo sektorius  Jolita Pūrienė
Pravieniškių seniūnija
28. Pravieniškių 1 bendruomenės veiklos centras "Praviena" Bendruomenė Deimantė Būdelienė
29. Galina Jengalyčeva fizinis save (pilietinė visuomenė) Galina Jengalyčeva
30. UAB "Elucida"  Verslo sektorius  Laimis Gerulaitis
31. Jūratė Pakatilevičienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Jūratė Pakatilevičienė
Palomenės seniūnija
32. Beloniškių bendruomenė Bendruomenė Giedrė Pavasarytė
33. Asociacija Zūbiškių bendruomenė Bendruomenė Vaidas Mitkus
34. Marijonas Mitkus Verslo sektorius  Marijonas Mitkus
35. Neprėkštos bendruomenė Bendruomenė Banga Grendienė
36. Kaimo bendruomenė "Rusių pakrantė" Bendruomenė Nemira Abloževičienė
Žaslių seniūnija
     
37. Žaslių bendruomenės veiklos centras Bendruomenė Liutauras Palaitis
38. Žaslių geležinkelio stoties bendruomenė Bendruomenė Jūratė Raudeliūnienė
39. Mikalaučiškių bendruomenė bendruomenė Nerijus Ramanauskas
Nemaitonių seniūnija
40. Aldona Šidlauskienė Verslo sektorius  Aldona Šidlauskienė
41. Nemaitonių seniūnjos bendruomenė Bendruomenė Aldona Kamantauskienė
42.  Mičiūnų bendruomenė Bendruomenė Neringa Ašmenaitė
Paparčių seniūnija
43. Kaimų bendruomenė "Viltija"  Bendruomenė  Justas Nėniškis
44. Audronė Nėniškienė Verslo sektorius  Audronė Nėniškienė
45. Dainavos krašto bendruomenė "Ateitija"  Bendruomenė Genutė Valatkienė
46. Paparčių krašto bendruomenė Bendruomenė Gerda Avižonienė
47. Kaugonių krašto bendruomenė "Bendrystė" Bendruomenė Nijolė Sedleckaitė
Kaišiadorių apylinkės seniūnija
48. Gudienos bendruomenė Bendruomenė Antanas Briginas
49. Tomas Stelmokas Verslo sektorius  Tomas Stelmokas
50. Kasčiukiškių bendruomenė Bendruomenė Milda Markevičienė
Kiti (Kaišiadorių miestas ir kt.)
51. Kaišiadorių savivaldybė Valdžia  Vytenis Tomkus
52. Giedrė Streikauskaitė

fizinis save (pilietinė visuomenė)

Giedrė Streikauskaitė
53. Auksė Lebeckienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Auksė Lebeckienė
54. Viktoras Pinkevičius fizinis save (pilietinė visuomenė) Viktoras Pinkevičius
55. Gintaras Markevičius fizinis save (pilietinė visuomenė) Gintaras Markevičius
56. Egidija Ramaneckaitė fizinis save (pilietinė visuomenė) Egidija Ramaneckaitė
57. Gedvilė Šavelienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Gedvilė Šavelienė
58. Birutė Cikanavičiūtė fizinis save (pilietinė visuomenė)  Birutė Cikanavičiūtė
59. Renata Karpavičiūtė fizinis save (pilietinė visuomenė)  Renata Karpavičiūtė
60.  Jūratė Juočienė  fizinis save (pilietinė visuomenė) Jūratė Juočienė