Apie grupę

 

2017 10 14 VVG konferencija 106

         Sutelkus stiprią komandą, 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsteigta asociacija Kaišiadorių r. vietos veiklos grupė Europos Sąjungos „Leader+ pobūdžio priemonės“ veiklai vykdyti Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimiškojoje teritorijoje (toliau - VVG).

       VVG misija - apjungus  įvairių socialinių grupių interesus, skatinti kaimo bendruomenes, vietos valdžios, verslo atstovus, ugdyti gebėjimus ir motyvaciją aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos,  kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Misija VVG teritorijoje  sėkmingai įgyvendinama.

kvvg logo - jpg

KAIŠIADORIŲ R. VVG REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS

KAIŠIADORIŲ R. VVG ĮSTATAI

KAIŠIADORIŲ R. VVG ĮSTATAI ATNAUJINTI

KAIŠIADORIŲ R. VVG ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

KAIŠIADORIŲ R. VVG VEIKLOS IR FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ: 2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m., 2022 m., 2023 m.

  

INFORMACIJA NORINTIEMS TAPTI ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAIS

Naujų narių priėmimo tvarka

VVG narystės forma juridiniams asmenims

VVG narytės forma fiziniams asmenims

Nario mokesčio nustatymas

  

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG VALDYBA

Janina Augustinavičienė - VVG pirmininkė

(VVG pirmininkas nuo 2022 -11-24 , VVG valdybos nariai nuo 2022-11-24)

Tomas Stelmokas - VVG valdybos pirmininkas ( VVG valdybos pirmininkas nuo 2022-12-15)

 

Kaimo bendruomenių atstovai:

1. Žiežmarių bendruomenės atstovas - Vytautas Šimkūnas

2. Karčiupio bendruomenės "Marių krantas" pirmininkė - Rasa Stankienė

3. Karčiupio bendruomenės pirmininkė - Rimantė Daniulienė

4. Vilūnų bendruomenės atstovas - Mindaugas Cikanavičius

5. Kalvių bendruomenės atstovas - Algirdas Degutis

6. Anglininkų bendruomenės pirmininkas - Linas Babenskas

7. Darsūniškio bendruomenės atstovė - Renata Karpavičiūtė

8. Kaimo bendruomenės "Rusių pakrantė" pirmininkė - Nemira Abloževičienė

9. Neprėkštos bendruomenės pirmininkas - Mindaugas Grenda

Verslo atstovai (verslininkai, ūkininkai):

10. UAB "Scan technika" direktorius - Mindaugas Šimkūnas

11. Ūkininkė - Audronė Neniškienė

12. Ūkininkė - Aldona Šidlauskienė

13. Individuali veikla - Jurgita Navickienė

14. MB "Tomkrita" direktorius - Tomas Stelmokas 

15. Ūkininkas - Nerijus Pašvenskas

16. Individuali veikla -  Justina Jakštaitė 

Valdžios atstovai:

17. Albina Keblikaitė - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

18. Ignas Simonaitis - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

19. Ramutė Taparauskienė - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

20. Neringa Žigutienė - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG NARIAI

 

Eil. Nr.  Atstovavimas (Organizacija/bendruomenė/save) Atstovaujama sritis Turi balso teisę visuotiniame susirinkime
Žiežmarių seniūnija
1. Janina Augustinavičienė Verslo sektorius  Janina Augustinavičienė
2. UAB "Scan technika" Verslo sektorius  Mindaugas Šimkūnas
3. Žiežmarių laisvalaikio centras Bendruomenė Arvydas Pūras
4. Kaimo bendruomenė "Pakertai" Bendruomenė  Remigijus Klimavičius
5. Žiežmarių bendruomenė Bendruomenė Vytautas Šimkūnas
6. Asociacija "Žiežmara" Bendruomenė Irena Taukinaitienė 
7. Žiežmarių miesto bendruomenė Bendruomenė Nerijus Meškauskas
Žiežmarių apylinkės seniūnija
8. Liutonių krašto bendruomenė Bendruomenė  Danielius Meidus
9. Vladikiškių bendruomenė Bendruomenė  Joana Jocienė
10. VšĮ "Gerovės institutas" Bendruomenė Liutauras Vičkačka
Rumšiškių seniūnija
11. Kaišiadorių Antakalnio bendruomenė Bendruomenė Andrius Navardauskas
12. Vaida Babeckienė   Verslo sektorius  Vaida Babeckienė  
13. Rumšiškių bendruomenė "Kokalnis" Bendruomenė  Darijus Rimkus
14. Jurgita Navickienė Verslo sektorius  Jurgita Navickienė
15. Karčiupio bendruomenė Bendruomenė  Rimantė Daniulienė
16. Karčiupio kaimo bendruomenė "Marių krantas"  Bendruomenė  Rasa Stankienė
17. Dovainonių bendruomenė Bendruomenė Jovita Petravičienė
18. Justina Jakštaitė Verslo sektorius Justina Jakštaitė
Kruonio seniūnija
19. Morkūnų bendruomenė Bendruomenė Raisa Depšienė
20. Vilūnų kaimo bendruomenė Bendruomenė

Mindaugas Cikanavičius

21. Nerijus Pašvenskas Verslo sektorius  Nerijus Pašvenskas 
22. Kalvių bendruomenė Bendruomenė Lina Brazionienė
23. Kruonio bendruomenė Bendruomenė Teresė Meškaitienė
24. Darsūniškio bendruomenė Bendruomenė Tautvydas Gurskas
25. Anglininkų bendruomenė Bendruomenė Linas Babenskas
26. Jolita Pūrienė Verslo sektorius  Jolita Pūrienė
Pravieniškių seniūnija
27. Pravieniškių 1 bendruomenės veiklos centras "Praviena" Bendruomenė Deimantė Būdelienė
28. UAB "Elucida"  Verslo sektorius  Laimis Gerulaitis
29. Jūratė Pakatilevičienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Jūratė Pakatilevičienė
Palomenės seniūnija
30. Beloniškių bendruomenė Bendruomenė Giedrė Pavasarytė
31. Asociacija Zūbiškių bendruomenė Bendruomenė Vaidas Mitkus
32. Marijonas Mitkus Verslo sektorius  Marijonas Mitkus
33. Neprėkštos bendruomenė Bendruomenė Banga Grendienė
34. Kaimo bendruomenė "Rusių pakrantė" Bendruomenė Nemira Abloževičienė
Žaslių seniūnija
35.  Asociacija "Stabintiškių bendruomenė" Bendruomenė Violeta Ratkevičienė
36. Žaslių geležinkelio stoties bendruomenė Bendruomenė Karolina Mlečkaitė
37. Mikalaučiškių bendruomenė Bendruomenė Alma Rapalienė
38. Daiva Vaitkūnienė Verslo sektorius Daiva Vaitkūnienė
39. Erlanda Vitkauskienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Erlanda Vitkauskienė
Nemaitonių seniūnija
40. Aldona Šidlauskienė Verslo sektorius  Aldona Šidlauskienė
41. Nemaitonių seniūnjos bendruomenė Bendruomenė Aldona Kamantauskienė
42.  Mičiūnų bendruomenė Bendruomenė Neringa Ašmenaitė
Paparčių seniūnija
43. Kaimų bendruomenė "Viltija"  Bendruomenė  Justas Nėniškis
44. Audronė Nėniškienė Verslo sektorius  Audronė Nėniškienė
45. Dainavos krašto bendruomenė "Ateitija"  Bendruomenė Ramutė Čebonienė
46. Paparčių krašto bendruomenė Bendruomenė Valentina Skorbuvienė
47. Kaugonių krašto bendruomenė "Bendrystė" Bendruomenė Nijolė Sedleckaitė
Kaišiadorių apylinkės seniūnija
48. Gudienos bendruomenė Bendruomenė Monika Barnackienė
49. Tomas Stelmokas Verslo sektorius  Tomas Stelmokas
50. Kasčiukiškių bendruomenė Bendruomenė Milda Markevičienė
51. Vilkiškių bendruomenė Bendruomenė Andrius Griesius
Kiti (Kaišiadorių miestas ir kt.)
52. Kaišiadorių savivaldybė Valdžios sektorius  Ramutė Taparauskienė
53. Giedrė Streikauskaitė fizinis save (pilietinė visuomenė) Giedrė Streikauskaitė
54. Auksė Lebeckienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Auksė Lebeckienė
55. Egidija Ramaneckaitė fizinis save (pilietinė visuomenė) Egidija Ramaneckaitė
56. Gedvilė Šavelienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Gedvilė Šavelienė
57. Birutė Mitkuvienė fizinis save (pilietinė visuomenė)  Birutė Mitkuvienė
58. Renata Karpavičiūtė fizinis save (pilietinė visuomenė)  Renata Karpavičiūtė
59.  Jūratė Juočienė  fizinis save (pilietinė visuomenė) Jūratė Juočienė
60. Kolekcininkų klubas "Kaišedarai" Pilietinė visuomenė Virginijus Brazys, Romualdas Urmilevičius
61. Kaimo bendruomenė "Strošiūnai" Bendruomenė Rimvydas Buikauskas