Apie grupę

 

2017 10 14 VVG konferencija 106

         Sutelkus stiprią komandą, 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsteigta asociacija Kaišiadorių r. vietos veiklos grupė Europos Sąjungos „Leader+ pobūdžio priemonės“ veiklai vykdyti Kaišiadorių rajono savivaldybės kaimiškojoje teritorijoje (toliau - VVG).

       VVG misija - apjungus  įvairių socialinių grupių interesus, skatinti kaimo bendruomenes, vietos valdžios, verslo atstovus, ugdyti gebėjimus ir motyvaciją aktyviau dalyvauti ekonominėje, socialinėje, aplinkosaugos,  kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veikloje, rengti ir įgyvendinti kaimo plėtros planus. Misija VVG teritorijoje  sėkmingai įgyvendinama.

kvvg logo - jpg

KAIŠIADORIŲ R. VVG REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMAS

KAIŠIADORIŲ R. VVG ĮSTATAI

KAIŠIADORIŲ R. VVG ĮSTATAI ATNAUJINTI

KAIŠIADORIŲ R. VVG ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

  

INFORMACIJA NORINTIEMS TAPTI ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAIS

Naujų narių priėmimo tvarka

VVG narystės forma juridiniams asmenims

VVG narytės forma fiziniams asmenims

Nario mokesčio nustatymas

  

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG VALDYBA

Janina Augustinavičienė - VVG pirmininkė

(VVG pirmininkas nuo 2019 -11-13 , VVG valdybos nariai nuo 2019-11-13, VVG valdybos pirmininkas nuo 2019 12 19)

 

Kaimo bendruomenių atstovai:

1. Žiežmarių bendruomenės pirmininkas - Vytautas Šimkūnas

2. Vladikiškių bendruomenės pirmininkas - Marius Monkevičius

3. Karčiupio bendruomenės pirmininkė - Rimantė Daniulienė

4. Vilūnų bendruomenės atstovė - Birutė Mitkuvienė

5. Kalvių bendruomenės atstovas - Algirdas Degutis

6. Anglininkų bendruomenės pirmininkas - Linas Babenskas

7. Darsūniškio bendruomenės atstovė - Renata Karpavičiūtė

8. Kaimo bendruomenės "Rusių pakrantė" pirmininkė - Nemira Abloževičienė

9. Žaslių bendruomenės veiklos centro atstovas - Liutauras Palaitis

 

Verslo atstovai (verslininkai, ūkininkai):

10. UAB "Scan technika" direktorius - Mindaugas Šimkūnas

11. UAB "Chrustik" - Renata Janulevičienė

12. Ūkininkė - Aldona Šidlauskienė

13. Ūkininkas - Vaidas Mitkus

14. Individuali veikla - Tomas Stelmokas

 

Valdžios atstovai:

15. Virginijus Ceslevičius -  rajono tarybos narys

16. Vytenis Tomkus - rajono meras (valdybos pirmininkas)

17. Darius Vilimas - rajono mero pavaduotojas

18. Vaida Babeckienė - rajono savivaldybės administracijos direktorė

19. Ramutė Taparauskienė - rajono savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

20. Eugenijus Cikanavičius - rajono tarybos narys

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG NARIAI 

 

Eil. Nr.  Atstovavimas (Organizacija/bendruomenė/save) Atstovaujama sritis Turi balso teisę visuotiniame susirinkime
Žiežmarių seniūnija
1. Janina Augustinavičienė Verslo sektorius  Janina Augustinavičienė
2. UAB "Scan technika" Verslo sektorius  Mindaugas Šimkūnas
3. Žiežmarių laisvalaikio centras Bendruomenė Arvydas Pūras
4. Kaimo bendruomenė "Pakertai" Bendruomenė  Remigijus Klimavičius
5. UAB "Norsvin Lietuva" Verslo sektorius  Olga Kurklietienė
6. Žiežmarių bendruomenė Bendruomenė Vytautas Šimkūnas
7. Asociacija "Žiežmara" Bendruomenė Irena Taukinaitienė 
8. Žiežmarių miesto bendruomenė Bendruomenė Nerijus Meškauskas
9. Bačkonių bendruomenė Bendruomenė Rasa Prusakova
Žiežmarių apylinkės seniūnija
10. Liutonių krašto bendruomenė Bendruomenė  Danielius Meidus
11. Vladikiškių bendruomenė Bendruomenė  Marius Monkevičius
12. Evaldas Nauckūnas Verslo sektorius  Evaldas Nauckūnas
Rumšiškių seniūnija
13. Kaišiadorių Antakalnio bendruomenė Bendruomenė Vytenis Babeckas
14. Vaida Babeckienė   Verslo sektorius  Vaida Babeckienė  
15. Rumšiškių bendruomenė "Kokalnis" Bendruomenė  Darijus Rimkus
16. Jurgita Navickienė Verslo sektorius  Jurgita Navickienė
17. Karčiupio bendruomenė Bendruomenė  Rimantė Daniulienė
18. Labdaros fondo Dovainonių bendruomenės centras Bendruomenė Genė Prunskienė
19. UAB "Chrustik"  Verslo sektorius Renata Janulevičienė
20. Karčiupio kaimo bendruomenė "Marių krantas"  Bendruomenė  Rasa Stankienė
21. Dovainonių bendruomenė Bendruomenė Jovita Petravičienė
Kruonio seniūnija
22. Morkūnų bendruomenė Bendruomenė Aurimas Malinauskas
23. Vilūnų kaimo bendruomenė Bendruomenė

Birutė Mitkuvienė

24. Nerijus Pašvenskas Verslo sektorius  Nerijus Pašvenskas 
25. Kalvių bendruomenė Bendruomenė Lina Brazionienė
26. Kruonio bendruomenė Bendruomenė Teresė Meškaitienė
27. Darsūniškio bendruomenė Bendruomenė Tautvydas Gurskas
28. Anglininkų bendruomenė Bendruomenė Linas Babenskas
29. Jolita Pūrienė Verslo sektorius  Jolita Pūrienė
Pravieniškių seniūnija
30. Pravieniškių 1 bendruomenės veiklos centras "Praviena" Bendruomenė Deimantė Būdelienė
31. Galina Jengalyčeva fizinis save (pilietinė visuomenė) Galina Jengalyčeva
32. UAB "Elucida"  Verslo sektorius  Laimis Gerulaitis
33. Jūratė Pakatilevičienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Jūratė Pakatilevičienė
Palomenės seniūnija
34. Beloniškių bendruomenė Bendruomenė Giedrė Pavasarytė
35. Asociacija Zūbiškių bendruomenė Bendruomenė Vaidas Mitkus
36. Marijonas Mitkus Verslo sektorius  Marijonas Mitkus
37. Neprėkštos bendruomenė Bendruomenė Banga Grendienė
38. Kaimo bendruomenė "Rusių pakrantė" Bendruomenė Nemira Abloževičienė
Žaslių seniūnija
39.  Asociacija "Stabintiškių bendruomenė" Bendruomenė Daiva Vaitkūnienė
40. Žaslių bendruomenės veiklos centras Bendruomenė Liutauras Palaitis
41. Žaslių geležinkelio stoties bendruomenė Bendruomenė Jūratė Raudeliūnienė
42. Mikalaučiškių bendruomenė Bendruomenė Alma Rapalienė
Nemaitonių seniūnija
43. Aldona Šidlauskienė Verslo sektorius  Aldona Šidlauskienė
44. Nemaitonių seniūnjos bendruomenė Bendruomenė Aldona Kamantauskienė
45.  Mičiūnų bendruomenė Bendruomenė Neringa Ašmenaitė
Paparčių seniūnija
46. Kaimų bendruomenė "Viltija"  Bendruomenė  Justas Nėniškis
47. Audronė Nėniškienė Verslo sektorius  Audronė Nėniškienė
48. Dainavos krašto bendruomenė "Ateitija"  Bendruomenė Agnė Petkevičiūtė
49. Paparčių krašto bendruomenė Bendruomenė Gerda Avižonienė
50. Kaugonių krašto bendruomenė "Bendrystė" Bendruomenė Nijolė Sedleckaitė
Kaišiadorių apylinkės seniūnija
51. Gudienos bendruomenė Bendruomenė Monika Barnackienė
52. Tomas Stelmokas Verslo sektorius  Tomas Stelmokas
53. Kasčiukiškių bendruomenė Bendruomenė Milda Markevičienė
Kiti (Kaišiadorių miestas ir kt.)
54. Kaišiadorių savivaldybė Valdžios sektorius  Vytenis Tomkus
55. Giedrė Streikauskaitė fizinis save (pilietinė visuomenė) Giedrė Streikauskaitė
56. Auksė Lebeckienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Auksė Lebeckienė
57. Gintaras Markevičius fizinis save (pilietinė visuomenė) Gintaras Markevičius
58. Egidija Ramaneckaitė fizinis save (pilietinė visuomenė) Egidija Ramaneckaitė
59. Gedvilė Šavelienė fizinis save (pilietinė visuomenė) Gedvilė Šavelienė
60. Birutė Mitkuvienė fizinis save (pilietinė visuomenė)  Birutė Mitkuvienė
61. Renata Karpavičiūtė fizinis save (pilietinė visuomenė)  Renata Karpavičiūtė
62.  Jūratė Juočienė  fizinis save (pilietinė visuomenė) Jūratė Juočienė