KVIETIMAS 2017 I

KVIETIMO NR.1 Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus 
 
KVIETIMO NR. 1 PAK NUTARIAMOJI DALIS
 
  
 
 
SVARBU! GALUTINIŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS IKI 2017 07 12  17,00 VAL. 
 
 
Papildoma informacija Galutinių paraiškų pildymui
 
 
 
ATMINTINĖS GALUTINĖMS PARAIŠKOMS:
 

 1 PRIEMONĖS

 2 PRIEMONĖS

 3 PRIEMONĖS

 4 PRIEMONĖS

 5 PRIEMONĖS

KVIETIMO NR.1 PIRMINIŲ PARAIŠKŲ SURINKIMO TERMINAS PASIBAIGĘS

 KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG I KVIETIMAS  - VIETOS PROJEKTŲ PIRMINĖS PARAIŠKOS PRIIMAMOS NUO 2017 04 10 IKI 2017 05 10 

 
 
 
 
1. - PRIEMONĖS „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Pirminės vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Galutinės vietos projekto paraiškos forma

3 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

4 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma

5 Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma

6 Priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma

7 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

ATMINTINĖ

2. - PRIEMONĖS „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas:

1 Priedas. Pirminės vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Galutinės vietos projekto paraiškos forma

3 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma

4 Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma

5 Priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma

6 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

ATMINTINĖ

3. - PRIEMONĖS "Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra" vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas: FSA patikslinta 2018 08 28, 2019 08 22, 2020 02 26.

1 Priedas. Pirminės vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Galutinės vietos projekto paraiškos forma

3 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

4 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma

5 Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma

6 Priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma

7 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

ATMINTINĖ

4. - PRIEMONĖS „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas: FSA patikslinta 2019 08 22.

1 Priedas. Pirminės vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Galutinės vietos projekto paraiškos forma

3 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

4 Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma

ATMINTINĖ

5. - PRIEMONĖS „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas: FSA patikslinta 2019 08 22.

1 Priedas. Pirminės vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Galutinės vietos projekto paraiškos forma

3 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

4 Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma

ATMINTINĖ