Pasirašytos vietos projektų įgyvendinimo sutartys

Paraiškų atitikusių administracinį vertinimą sąrašas (vertinimas baigtas)

Pirmumo atitikusių pirmumo vertinimą sąrašas (vertinimas baigtas)

Paraiškų atitikusių tinkamumo vertinimą sąrašas Nr.1  (vertinimas baigtas)

Paraiškų atitikusių tinkamumo vertinimą sąrašas Nr.2 (vertinimas baigtas)

Paraiškų atitikusių tinkamumo vertinimą sąrašas Nr.3  (vertinimas baigtas)