Dokumentų formos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Forma parsisiuntimui

1.

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.03

Kvietimas

2.

Bendrosios taisyklės

Bendrosios taisyklės

3.

III prioriteto „Infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas išsaugant kaimo kraštovaizdžio kultūros identitetą ir viešąsias erdves ir pritaikant jas gyventojų poreikiams“ Specialiosios taisyklės

Specialiosios taisyklės

4.

Paraiškos forma pagal priemones:

- Prieigos prie vandens telkinių, parkų ir poilsio zonų įrengimas ir sutvarkymas.

- Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių sutvarkymas ir įrengimas.

- Drenažo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas kaimo vietovėse iki 500 gyventojų.

 

Paraiška

5.

IV prioriteto „Etnokultūros paveldo išsaugojimas, plėtra ir panaudojimas krašto tradicijų išlaikymui“ Specialiosios taisyklės

Specialiosios taisyklės

6.

Paraiškos forma pagal priemones:

- Etnokultūros paveldo objektų išsaugojimas.

- Tradicinių amatų centrų kūrimas.

 

Paraiška

7.

Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutarties forma

Bendradarbiavimo Sutartis

8.

Vietos projekto vykdymo sutarties forma

Vykdymo sutartis

9.

Nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė

Savanoriško darbo apskaita

10.

Kvietimo Nr. 03 Mokėjimo prašymo forma

Mokėjimo prašymas