INFORMACIJA

PAGAL KVIETIMĄ NR.1 ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:

 Vietos projekto paraiškos atpažinties          
(registracijos) kodas
  Pareiškėjo pavadinimas /
vardas, pavardė 
Vietos projekto pavadinimas
 KAIŠ-LEADER6B-DI-1-10  Darsūniškio bendruomenė  Darsūniškio bendruomenės bendruomeninio verslo kūrimas

 

PAGAL KVIETIMĄ NR.2 ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:

 Vietos projekto paraiškos atpažinties
(registracijos) kodas
      Pareiškėjo pavadinimas /     
            vardas, pavardė 
Vietos projekto pavadinimas
KAIŠ-LEADER-6A-D-2-1-2018  UAB "Atokampis"  UAB "Atokampis" turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra 
 KAIŠ-LEADER-6A-DIJ-2-3-2018 Vidmantas Kerševičius  "Sodyba kaime, tai darbas ir sportas" 
 KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-4-2018 Daiva Degutienė  Sodybo "Degučio slėnis" verslo plėtra
 KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-5-2018 UAB "Vėjų fėja"  UAB "Vėjų fėja" edukacinės veiklos plėtra 
 KAIŠ-LEADER-1A-DI-2-2-2018  UAB "Ekoreforma" UAB "Ekoreforma" vietos projektas, įgyvendinamas kartu su parneriais 

 

PAGAL KVIETIMĄ NR.3 ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:

 Vietos projekto paraiškos atpažinties
(registracijos) kodas
      Pareiškėjo pavadinimas /     
            vardas, pavardė 
Vietos projekto pavadinimas
KAIŠ-LEADER-6B-JI-3-6-2018  Stasiūnų bendruomenė "Sporto aikštyno atnaujinimas Stasiūnuose"
KAIŠ-LEADER-6B-IJ-3-2-2018 Rumšiškių bendruomenės veiklos centras "Kokalnis" "Rumšiškių miestelio aktyvaus laisvalaikio parkas - vaikų žaidimo aikštelė"
KAIŠ-LEADER-6B-JIK-3-8-2018 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija  "Žiežmarių sinagogos pritaikymas turizmo ir kultūrinei veiklai"
KAIŠ-LEADER-6B-JIK-3-5-2018 Kaimų bendruomenė "Viltija" "Paparčių dominikonių vienuolyno statinių tvarkyba"
KAIŠ-LEADER-6B-JV-3-1-2018 Rumšiškių bendruomenės veiklos centras "Kokalnis" "Rumšišikių miestelio istorijos iš Kauno marių dugno"
KAIŠ-LEADER-6B-V-3-11-2018 Pravieniškės-I bendruomenės veiklos centras „Praviena“ „Akimirkos stebuklas“
KAIŠ-LEADER-6B-J-3-10-2018 Asociacija Paparčių krašto Metinis renginių ciklas „Švenčių ratas mus augina“