INFORMACIJA

I KVIETIMAS

Anglininkų bendruomenė „Nemuno dienos centras“

Parama: 36786.75 Eur

Įgyvendinimas: 2018-01-01 – 2018-09-25

Projekto tikslas - sukurti Anglininkų bendruomenės verslą, teikiantį dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas.

ĮGYVENDINTAS

 

Kaišiadorių r. sav. administracija „Rumšiškių kultūros centro pagrindinio įėjimo atnaujinimas ir pritaikymas neįgaliesiems“

Parama: 48877.30 Eur

Įgyvendinimas: 2017-11-24 – 2019-07-08

Projekto tikslas - pagerinti Rumšiškių miestelio gyventojų gyvenimo kokybę, atnaujinant Rumšiškių kultūros centro pagrindinį įėjimą pritaikant jį žmonėms su negalia.

ĮGYVENDINTAS

 

Darsūniškio bendruomenė „Darsūniškio bendruomenės bendruomeninio verslo kūrimas“

Parama: 68681.18 Eur

Įgyvendinimas: 2017-12-27 – 2020-08-31

Projekto tikslas - įkurti bendruomenės namus, kuriuose bus vystomas bendruomeninis verslas - teikiamos trumpalaikio apgyvendinimo, maisto gaminimo paslaugos bei įvairios edukacijos.

ĮGYVENDINTAS

 

Kalvių bendruomenė „Pėsčiųjų ir dviračių tako į Kalvių ežero pakrantę įrengimas“

Parama: 45637.92 Eur

Įgyvendinimas: 2018-04-01 – 2019-09-24

Projekto tikslas - pagerinti Kalvių ežero pakrantės infrastruktūrą sudarant sąlygas kokybiškesniam gyventojų ir lankytojų poilsiui.

ĮGYVENDINTAS

 

Kalvių bendruomenė „Kalviai – mūsų kraštas vandens atspindy“

Parama: 4429.60 Eur

Įgyvendinimas: 2018-04-01 – 2018-09-05

Projekto tikslas - stiprinti Kalvių kaimo gyventojų bendruomeniškumą per bendrą veiklą, krašto istorijos prizmę.

ĮGYVENDINTAS

 

Kaimų bendruomenė „Viltija“ „Paparčių kaimo tradicijų ir savitumo puoselėjimas“

Parama: 2149.61 Eur

Įgyvendinimas: 2018-01-01 – 2018-08-23     

Projekto tikslas - skatinti bendruomeniškumą, įtraukti į veiklas jaunimą, skatinti lyčių lygybę, institucijų bendradarbiavimą. Taip pat inovatyviai reprezentuoti Paparčių kraštą. Populiarinti istorinį ir gamtos paveldą, supažindinant su Paparčių ir Midegos botaniniu draustiniu bei Paparčių istorinio archeologinio draustinio unikalumu, vertingomis savybėmis.

ĮGYVENDINTAS

 

Darsūniškio bendruomenė “Inovatyvi kelionė po Darūniškį“

Parama: 4566.39 Eur

Įgyvendinimas: 2018-01-01 – 2018-06-30

Projekto tikslas - minint Darsūniškio kaimo 645 metų jubiliejų puoselėti Darsūniškio krašto savitumą, jį reprezentuoti, garsinti, populiarinti Darsūniškį kaip turistų lankomą vietovę, ugdyti šio krašto žmonių bendruomeniškumą.

ĮGYVENDINTAS

 

 

II KVIETIMAS

 

Daiva Degutienė „Sodybos „Degučių slėnis“ verslo plėtra“

Parama: 17551.89 Eur

Įgyvendinimas: 2019-03-25 - 2020-02-28

Projekto tikslas. Skatinti verslo plėtrą kaimo vietovėje, skatinant ne žemės ūkio veiklą.

ĮGYVENDINTAS

 

Vidmantas Kerševičius „Sodyba kaime, tai darbas ir sportas“

Parama: 31460.09 Eur

Įgyvendinimas: 2019-03-25 - 2020-03-20

Projekto tikslas - gerinti gyvenimo kokybę ir didinti užimtumą kaime, plėtojant turizmą kaime, kuris didina gyventojų užimtumą ir sukuria papildomų pajamų šaltinį kaimo gyventojams.

ĮGYVENDINTAS

 

UAB „Vėjų fėja“  „UAB „Vėjų fėja“ edukacinės veiklos plėtra“

Parama: 34254.55 Eur

Įgyvendinimas: 2019-04-05 - 2019-12-31 

Projekto tikslas – išplečiant UAB „Vėjų fėja“ materialinę techninę bazę, praplėsti teikiamą edukacinių programų spektrą, išlaikyti ir praplėsti galimybę naujų darbo vietų kaimo gyventojams atsiradimui, padidinti kaimo gyventojų aktyvumą ir gyvenimo kokybę.

ĮGYVENDINTAS

 

UAB „Atokampis“ „UAB „Atokampis“ turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“

Parama: 28835.27 Eur

Įgyvendinimas: 2019-03-25 - 2020-02-24

Projekto tikslas. Plėsti UAB „Atokampis“ vykdomą kaimo turizmo veiklą, plėtojant ekoturizmo ir sveikatingumo paslaugas kaimo vietovėje.

ĮGYVENDINTAS

 

UAB „Ekoreforma“ „UAB „Ekoreforma“ vietos projektas, įgyvendinamas kartu su partneriais“

Parama: 147 568,00 Eur

Įgyvendinimas: 2019-04-11 - 2022-04-10

Projekto tikslas: projektu siekiama pradėti ekologiškos ir inovatyvios produkcijos gamybą ir realizuoti minėtą produkciją šalies bei užsienio rinkose.

ĮGYVENDINTAS

 

 

III KVIETIMAS

 

Anglininkų bendruomenė „Sugrįžkim į gimtą kraštą“

Parama: 4846.03 Eur

Įgyvendinimas: 2019-05-07 – 2019-09-05

Projekto tikslas – suburti išsisklaidžiusius kraštiečius, tuo pačiu ugdyti gyventojų, jaunimo iki 29 metų bendruomeniškumą, puoselėti Kaišiadorių krašto savitumą, jį reprezentuoti.

ĮGYVENDINTAS

 

Žiežmarių bendruomenė „Napoleono lobis“

Parama: 5000.00 Eur

Įgyvendinimas: 2019-05-07 – 2019-09-09

Projekto tikslas – reprezentuoti Žiežmarių miesto žinomus objektus, skatinti komandinį darbą dalyvaujant Napoleono lobio paieškose, didinti bendruomeniškumą, reprezentuoti Žiežmarių krašto istoriją, paveldą, gilinti Žiežmarių miesto istorines žinias, giliau susipažinti su Žiežmarių teritorijomis, įžymiais objektais, atrasti dar neatrastas Žiežmarių miesto vietoves, skatinti aktyvaus poilsio praleidimą, didinti jaunų žmonių savanorystę, įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių savanoriauti, surengti Žiežmarių miesto mugę.

ĮGYVENDINTAS

 

Kaimų bendruomenė „Viltija“ „Kur gimėm, kur augom“

Parama: 2 000.00 Eur

Įgyvendinimas: 2019-05-07 – 2019-06-04

Projekto tikslas – Paparčių krašto savitumo reprezentavimas suorganizuojant renginį „kur gimėm, kur augom“.

ĮGYVENDINTAS

 

Asociacija Paparčių krašto bendruomenė "Metinis renginių ciklas „Švenčių ratas mus augina“

Parama: 4721.69 Eur

Įgyvendinimas: 2020-05-20 – 2020-03-31

Projekto tikslas- Įprasminti šventės ir šventimo paskirtį bendruomenėje, kaip žmonių stiprybės, sutelkimo ir dvasinio auginimo būdą, prisimenant bei puoselėjant senąsias tradicijas bei ieškant naujų sprendimų, kas  tuo pačiu pasitarnautų ir   jaunosios kartos – kaip kuriančiosios savo krašto ateities gyvenimą -  ugdymui.

ĮGYVENDINTAS

 

Rumšiškių bendruomenė „Kokalnis“ „Rumšiškių miestelio aktyvaus laisvalaikio parkas – vaikų žaidimo aikštelė“

Parama: 49598.33 Eur

Įgyvendinimas: 2019-06-05 - 2021-10-29

Projekto tikslas – Skatinti Rumšiškėse gyvenančių žmonių bendruomeniškumą,  sukuriant sąlygas aktyviam  laisvalaikiui gryname ore visų amžiaus grupių gyventojams. Gerinti bendruomenės gyvenimo kokybę ir aplinkos patrauklumą.

ĮGYVENDINTAS

 

Pravieniškių bendruomenės veiklos centras „Praviena“ „Akimirkos stebuklas“

Parama: 4 750,00 Eur

Įgyvendinimas: 2019-05-23 - 2021-12-31

Projekto tikslas - reprezentuoti Pravieniškių kaimą, atskleidžiant jo savitumą per keramikos prizmę.

ĮGYVENDINTAS

 

Kaišiadorių r. sav. administracija „Žiežmarių sinagogos pritaikymas turizmo ir kultūrinei veiklai“

Parama: 40878.55 Eur

Įgyvendinimas: 2019-07-17 - 2020-08-31

Projekto tikslas – Pritaikyti Žiežmarių sinagogą turizmo plėtrai ir kultūrinei veiklai.

ĮGYVENDINTAS

 

Kaimų bendruomenė “Viltija“ „Paparčių dominikonų vienuolyno statinių tvarkyba“

Parama: 72250.59 Eur

Įgyvendinimas: 2019-05-29 - 2020-12-15

Projekto tikslas – gyvenimo kokybės gerinimas ir gyventojų gerovės didinimas atliekant dominikonų vienuolyno statinių koplyčios fasado tvarkymo ir vartų atkūrimo darbus Paparčių kaime. Pradėtų edukacinių veiklų vaikams ir jaunimui tęstinumas.

ĮGYVENDINTAS

 

Rumšiškių bendruomenė „Kokalnis“ „Rumšiškių miestelio istorijos iš Kauno marių dugno“

Parama: 4712.95 Eur

Įgyvendinimas: 2019-05-14 - 2020-12-02

Projekto tikslas – Sukurti dokumentinį, informacinį  reprezentacinį filmą su mokslininkų komanda iš JAV apie senąsias Rumšiškes, kurios yra palaidotos Kauno marių dugne,  siekiant, kad filmas taptų ne tik mokomąja medžiaga mokyklose, bet ir įgyvendintų Rumšiškių reprezentacinius tikslus bei  išsaugotų gyvus “Senųjų Rumšiškių” gyventojų prisiminimus, puoselėtų krašto bendruomeniškumą.

ĮGYVENDINTAS

 

Stasiūnų bendruomenė „Sporto aikštyno atnaujinimas Stasiūnuose“

Parama: 41510.51 Eur

Įgyvendinimas: 2019-06-25 - 2020-12-31

Projekto tikslas – Siekiant pagerinti Stasiūnų kaimo gyventojų kokybę, orientuojantis į sveikatinimą ir kokybišką laisvalaikio praleidimą, atnaujinti sporto aikštyną, pritaikyti naudojimąsi juo šeimoms, vaikams, paaugliams ir suaugusiems.

ĮGYVENDINTAS

 

 

IV KVIETIMAS

 

MB „3 liepos“ „MB „3 liepos“ verslo pradžia“

Parama: 50 000,00 Eur

Įgyvendinimas: 2019-12-09 - 2020-05-04

Projekto tikslas - sukuriant darbo vietą kaimo vietovėje, skatinti ekonomikos augimą, nulemtą darnaus bendradarbiavimo.

ĮGYVENDINTAS

 

MB “Ostvalds fabrica“ „Sūrinės įrengimas“

Parama: 36 633,00 Eur

Įgyvendinimas: 2020-01-27 - 2022-12-30

Projekto tikslas. Naujų produktų, praktikos, procesų ir technologijos plėtojimas žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitose vietos ekonomikos sektoriuose.

ĮGYVENDINTAS

 

Anglininkų bendruomenė „Anglininkų bendruomenės veiklos plėtra“

Parama: 58 309,00 Eur

Įgyvendinimas: 2020-02-03 - 2020-08-14

Projekto tikslas. Plėsti ir teikti kokybiškas bendruomenės paslaugas.

ĮGYVENDINTAS

 

UAB „Inmetala“ „Bendradarbiavimo principu paremta UAB „Inmetala“ metalo produkcijos gamyba keliant vietos ekonomiką“

Parama: 107 267,00 Eur

Įgyvendinimas: 2020-02-21 - 2023-06-30

Projekto tikslas - bendradarbiaujant kelioms įmonėms, projektu siekiama pradėti metalo produkcijos gamybos veiklą Lietuvoje ir realizuoti pagamintus gaminius Lietuvos ir Europos Sąjungos rinkose.

ĮGYVENDINTAS

 

Asociacija Paparčių krašto bendruomenė „Bendruomeninio verslo įkūrimas ir pritaikymas verslumo ugdymui“

Parama: 137 471,00 Eur

Įgyvendinimas: 2020-04-01 - 2023-02-28.

Projekto tikslas - bendradarbiaujant pareiškėjui ir partneriui įsteigti bendruomeninį verslą, kuriame dalinantis bendra infrastruktūra ir savo žiniomis, būtų vykdomos edukacinės ir gamybinės veiklos, kurios skatintų vietos ekonomikos augimą.

ĮGYVENDINTAS

 

Viešoji įstaiga „Meno sienos“ "Meno sienos"

Parama: 32317.72 Eur

Įgyvendinimas: 2020-06-03 - 2020-08-17

Projekto tikslas - Kaišiadorių rajono menininkų / amatininkų meno kūrinių prekyba.

ĮGYVENDINTAS

 V KVIETIMAS

VšĮ "Myliu kaimą" "Stovyklavietės, palankios psichinės sveikatos gerinimui, miške įrengimas"

Parama: 26 518,13 Eur

Įgyvendinimas: 2020-10-09 - 2022-09-30

Projekto tikslas - sukurti išskirtinę poilsiavietę, palankią psichinės sveikatos gerinimui, kuri būtų įrengta su kuo mažesniu poveikiu gamtai, vykdyti joje neformalųjį švietimą ir gerinti žmonių sveikatą. Poilsiavietė, kurioje žmonės galėtų pailsėti nuo miesto šurmulio, netrukdomi pajaustų ryšį su gamta ir gyvūnais, sumažinant psichologinį diskomfortą ir stresą, tuo pat metu sumažinant skurdą kaime, nepriteklių, socialinę atskirtį ir moterų nedarbą, sukuriant darbo vietą, skatinti turizmą Kaišiadorių rajone, prisidedant prie teigiamo Kaišiadorių rajono savivaldybės įvaizdžio formavimo.

ĮGYVENDINTAS

 

UAB "GRU statybas" "UAB "GRU statyba" mechaninių dirbtuvių įkūrimas"

Parama: 32 000,00 Eur

Įgyvendinimas: 2020-10-09 - 2021-12-30

Projekto tikslas - Išplečiant UAB „GRU STATYBA“ materialinę techninę bazę ir sukuriant 1,1 darbo vietos išplėsti teikiamų paslaugų spektrą sukuriant integruoto modelio socialinį verslą, padidinti socialiai pažeidžiamų grupių aktyvumą, pagerinti gyvenimo kokybę ir integraciją į visuomenę, socialiai pažeidžiamų grupių asmenims (pensininkai, neįgalieji, daugiavaikės šeimos) teikiant autoserviso – mechaninių dirbtuvių paslaugas specialiomis, lengvatinėmis sąlygomis.

ĮGYVENDINTAS

 

Asociacija "Rumšiškių renginiai" "Bendruomeninių paslaugų teikimas"

Parama: 69999.78 Eur

Įgyvendinimas: 2020-12-21 - 2021-04-21

Projekto tikslas - plėtoti unikalių bendruomeninių paslaugų teikimo centrą (įvairių renginių ir švenčių organizavimo paslaugos bendruomenės nariams ir VVG teritorijoje gyvenantiems asmenims), sukuriant naujas paslaugas vietos gyventojams, naudojant vietos išteklius, skatinant verslumą ir užimtumą.

ĮGYVENDINTAS

 

VšĮ "Kaišiadorių projektai" "Bendruomeninio verslo kūrimas Kaišiadorių VVG"

Parama: 57 380,00 Eur

Įgyvendinimas: 2020-10-09 - 2021-12-31

Projekto tikslas - verslumo ir užimtumo skatinimas kaimo vietovėje. Kaimo vietovėje bus sukurtas naujas verslas, kuris tenkins bendruomenės poreikius aplinkos tvarkymo klausimais.

ĮGYVENDINTAS

 

Asociacija "Mergakalnio sporto centras" "Naujų paslaugų teikimas VVG teritorijoje"

Parama: 70 000,00 Eur

Įgyvendinimas: 2021-08-16 - 2022-12-30

Projekto tikslas - įsteigti bendruomeninių paslaugų teikimo vienetą kaimo vietovėje, sukuriant naujas rekreacines, sporto ir poilsio paslaugas vietos bendruomenės gyventojams, tuo pačiu skatinant bendruomeninį verslumą ir kaimo gyventojų užimtumą.

ĮGYVENDINTAS

 

VI KVIETIMAS

 

UAB “Atokampis” „UAB Atokampis verslo plėtra”

Parama: 25661.00 Eur

Įgyvendinimas: 2021-04-13 - 2021-12-31

Projekto tikslas - plėsti UAB "Atokampis" vykdomą turizmo veiklą, padidinti apgyvendinamų turistų skaičių.

ĮGYVENDINTAS

 

MB “3 liepos” „MB „3 liepos“ verslo plėtra“

Parama: 38000.00 Eur

Įgyvendinimas: 2021-04-23 - 2022-12-31

Projekto tikslas - plėsti verslą įvairinant veiklą, tuo pačiu kuriant naujas ir išlaikant esamas darbo vietas

ĮGYVENDINAMAS

 

Vilūnų kaimo bendruomenė „Vilūnų kaimo bendruomenės paslaugų centras“

Parama: 70 000,00 Eur

Įgyvendinimas: 2021-04-28 - 2022-04-30

Projekto tikslas - teikti kokybiškas bendruomenės paslaugas.

ĮGYVENDINTAS

 

Asociacija Stabintiškių bendruomenė „Stabintiškių krautuvės kūrimas“

Parama: 70 000,00 Eur

Įgyvendinimas: -

Projekto tikslas - Stabintiškių kaimo bendruomenės tikslinės grupės (vietos gyventojų, ūkininkų, kūrybinių gamintojų, šiuolaikinių ir tradicinių amatininkų) įgalinimas kurti tiek tradicinį, tiek e-verslą.

ATSIIMTAS PROJEKTAS

 

Kaimo bendruomenė “Antakalnis“ „Socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla Kaišiadorių rajone”

Parama: 67702.00 Eur

Įgyvendinimas: 2021-04-23 - 2022-04-10

Projekto tikslas - vystyti ekonominę veiklą Kaišiadorių rajono savivaldybėje ir teikti paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliesiems asmenims jų namuose ir kitose vietose.

ĮGYVENDINTAS

 

VII KVIETIMAS

 

MB „Ratuotos paslaugos“ "Socialinių ir rekreacinių paslaugų teikimas"

Parama: 32 000,00 Eur

Įgyvendinimas: 2021-07-30 - 2022-03-31

Projekto tikslas - suteikti kokybiškas paslaugas Kaišiadorių VVG teritorijoje ir vidurio Lietuvos regione, sudaryti tinkamas verslo pradžios ir plėtros sąlygas, kurios užtikrintų MB "Ratuotos paslaugos" stabilias pajamas ir garantuotų atitinkamą projekto ekoniminį gyvybingumą ir tęstinumą.

ĮGYVENDINTAS

 

 

VIII KVIETIMAS

 

Vilūnų kaimo bendruomenė  „Bendruomenę suburianti tradicinė kraštiečių šventė Vilūnuose”

Parama:  5 000,00 Eur

Įgyvendinimas: 2021-09-22 - 2022-08-30

Projekto tikslas - Surengti tradicinę kraštiečių šventę Vilūnuose, buriančią ir vienijančią bendruomeniečius.

ĮGYVENDINTAS

 

Karčiupio bendruomenė "Marių krantas" "Lietuvos paukščiai – mūsų mažieji draugai"

Parama:  2 108,00 Eur

Įgyvendinimas: 2021-08-25 - 2021-10-30

Projekto tikslas - Skatinti bendruomeniškumą, įtraukti jaunimą iki 29 m į bendruomenės veiklas, puoselėti meilę gamtai, lavinti bendruomenės narių meninius gabumus ir paskatinti aktyviai gyvensenai, suorganizuoti dviejų dienų stovyklą edukacijoms ir sporto renginiams.

ĮGYVENDINTAS

 

Gudienos kaimo bendruomenė „Gudienos sporto aikštyno atnaujinimas“

Parama: 25 245,00 Eur

Įgyvendinimas: 2021-12-21 - 2022-11-10

Projekto tikslas - Sutvarkyti Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių aplylinkės seniūnijoje, Gudienos kaime, Sodų g. esančią krepšinio aikštelę, siekiant užtikrinti saugų ir kokybišką laisvalaikio praleidimą.

ĮGYVENDINTAS

 

Kruonio kultūros centras „NEmėmė-kūrybinių iniciatyvų ir naujovių skatinimas Kruonio seniūnijoje“

Parama: 3 468,00 Eur

Įgyvendinimas: 2021-08-24 - 2022-12-31

Projekto tikslas - suburti jaunimą bendruomeniškoms, švietėjiškoms veikloms, puoselėti savo krašto savitumą pasitelkiant inovatyvius ir kūrybinius, kultūrinius sprendimus.

ĮGYVENDINTAS

 

Kaišiadorių apylinkės seniūnijos kaimų bendruomenė “Sporto aikštyno įrengimas”

Parama: 48 000,00 Eur

Įgyvendinimas:2021-12-16 - 2022-12-31

Projekto tikslas - Atnaujinti, įrengti, tobulinti Kaišiadorių apylinkės seniūnijos kaimų bendruomenės sporto aikštynų infrastruktūrą, sukuriant saugią aplinką aktyviam, judriam gyventojų sveikatinimui.

ĮGYVENDINTAS

 

Stasiūnų bendruomenė “Tęstinis sporto aikštyno modernizavimas Stasiūnuose”

Parama: 29 893,00 Eur

Įgyvendinimas: 2022-04-12 - 2023-07-01

Projekto tikslas - Siekiant pagerinti Stasiūnų kaimo gyventojų kokybę, orientuojantis į sveikatinimą ir kokybišką laisvalaikio praleidimą, tęsti sporto aikštyno modernizavimo darbus, pritaikyti naudojimąsi juo šeimoms, vaikams, paaugliams ir suaugusiems, negalią turintiems asmenims.

ĮGYVENDINTAS

 

Žiežmarių mokykla - darželis "Vaikystės dvaras" Sportas - sparnai ateičiai"

Parama: 33 991,00 Eur

Įgyvendinimas: 2022-05-19 - 2023-07-31

Projekto tikslas - Įrengti šiuolaikinį, kokybišką sporto aikštyną ugdytiniams ir Žiežmarių bendruomenei

ĮGYVENDINTAS

 

  

IX KVIETIMAS

 

Asociacija "Pravieniškių stipruolis" "Socialinis kaimas"

Parama:  32 000,00 Eur

Įgyvendinimas: 2021-01-17 - 2022-10-30

Projekto tikslas - teikti aktyvaus laisvalaikio praleidimo ir sveiko maitinimo paslaugas vietos bendruomenei, siekiant spręsti socialines problemas.

ATSIIMTAS PROJEKTAS

 

VšĮ "Meno sienos"  “Žiežmarių jaunimo erdvė“

Parama: 30 284,00 Eur

Įgyvendinimas: 2022-08-22 - 2025-08-20

Projekto tikslas - sudaryti patrauklias ir kokybiškas sąlygas individualiam Žiežmarių miesto ir apylinkės jaunimo ugdymui(si), bendradarbiavimui.

ĮGYVENDINAMAS

 

 

X KVIETIMAS

 

NEGAUTA NEI VIENA PARAIŠKA

 

 

XI KVIETIMAS

 

Vilūnų kaimo bendruomenė „Paslaugų plėtra“

Parama: 35 000,00 Eur

Įgyvendinimas: 2022-08-19 - 2023-08-01

Projekto tikslas - teikti bendruomenės paslaugas.

ĮGYVENDINTAS

 

UAB "Regvalda" „Verslas draugiškas aplinkai“

Parama: 21 804,00 Eur

Įgyvendinimas: 2022-08-23 - 2023-10-01

Projekto tikslas - Skatinti verslo plėtrą kaimo vietovėje, skatinant ne žemės ūkio veiklą.

ĮGYVENDINTAS

 

Kaimo bendruomenė "Antakalnis" „Kaimo bendruomenės Antakalnis verslo plėtra“

Parama: 49 665,00 Eur

Įgyvendinimas: 2022-08-04 - 2022-09-14

Projekto tikslas - Plėsti kaimo bendruomenės „Antakalnis“ veiklą, įvairinant veiklas, tuo pačiu kuriant naujas darbo vietas ir taip pat išlaikant jau esamas sukurtas darbo vietas.

ĮGYVENDINTAS

 

MB "GRIMM.LT" „Informacinių technologijų verslo plėtra kaime“

Parama: 38 000,00 Eur

Įgyvendinimas: 2022-08-12 - 2024-12-31

Projekto tikslas - išplėsti informacinių technologijų verslą kaimo vietovėje, kurti naujas darbo vietas ir išlaikyti esamą etatą.

ATSIIMTAS PROJEKTAS

 

UAB "Plastic Chips" „UAB „Plastic Chips“ ekonominės veiklos plėtra kaimo vietovėje bendradarbiaujant su partneriais“

Parama: 70 669,00 Eur

Įgyvendinimas: 2022-08-22 - 2023-08-30

Projekto tikslas - Vystant bendradarbiavimą su partneriais, prisidėti prie vietos ekonomikos augimo, plečiant ekonominę veiklą VVG teritorijoje, kuriant naujas darbo vietas kaimo bendruomenės gyventojams, įtraukiant jaunimą į darbo rinką.

ĮGYVENDINAMAS

 

MB "Elekta" „Lempų gamyba“

Parama: 37 888,00 Eur

Įgyvendinimas: 2022-0-24 - 2024-12-01

Projekto tikslas - šviestuvų gamyba.

ĮGYVENDINAMAS

 

Kaimų bendruomenė "Viltija" - "Skambantys vienuolyno sodai"

Parama: 2 200,00 Eur

Įgyvendinimas: 2022-08-09 - 2022-10-20

Projekto tikslas - aktualizuoti Paparčių kaime esantį kultūros paveldą, atskleidžiant jo savitumą per kultūrinias – edukacines veiklas.

ĮGYVENDINTAS

 

UAB "Bačkonys" „Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų verslo plėtra Bačkonyse“

Parama: 27 643,00 Eur

Įgyvendinimas: 2022-08-22 - 2023-09-01

Projekto tikslas - išplėsti maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų verslą kaimo vietovėje, kuriant naujus etatus ir išlaikant esamas darbo vietas.

ĮGYVENDINTAS

 

Kaimų bendruomenė "Viltija" „Komunalinis verslas Paparčiuose“

Parama:  Eur

Įgyvendinimas: 20

Projekto tikslas - pradėti bendruomeninį verslą Paparčių k., ir jo pagalba pagerinti komunalinių paslaugų tiekimą ir prieinamumą gyventojams, prisidėti prie alternatyvių energijos šaltinių diegimo įrengiant geoterminio šildymo ir vėsinimo sistemas ir skatinti vietos gyventojų užimtumą, sukuriant 1,5 naujų darbo vietų.

ĮGYVENDINAMAS

 

UAB "Lietuviška jautiena" „UAB „Lietuviška jautiena“ mėsos gaminių gamybos proceso plėtra vykdant bendradarbiavimą“

Parama: 60 436,00 Eur

Įgyvendinimas: 2023-02-20 - 2023-05-08

Projekto tikslas - Bendradarbiavimu apjungiant UAB „Lietuviška jautiena“ materialinę techninę bazę su įvairių kaimo plėtros veikėjų turima ptirtimi ir ištekliais ir sukuriant 5 darbo vietas – išplėsti UAB „Lietuviška jautiena“ teikiamų paslaugų spektrą , pagerinant Kaišiadorių rajono ekonominį gyvybingumą, jaunimo pragyvenimo lygį ir galutinių mėsos gaminių vartotojų pasitenkinimą.

ĮGYVENDINTAS

 

 

XII KVIETIMAS

 

NEGAUTA NEI VIENA PARAIŠKA

 

XIII KVIETIMAS

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka - “Mobilioji biblioteka - paslaugos arčiau žmogaus”

Parama: 44 910,00 Eur

Įgyvendinimas: 2023-08-25

Projekto tikslas - 

ĮGYVENDINAMAS

 

VšĮ "Voverė ir gilė" - „EKORYS.LT – Kaišiadorių verslo ir socialinių paslaugų konsultacijų centras, išmanioji pramogų erdvė“

Parama: 80 275,00 Eur

Įgyvendinimas: 2023-09-01

Projekto tikslas - 

ĮGYVENDINAMAS

 

VšĮ "Aurora resort" - „Všį „Aurora resort“ veiklos įkūrimas ir socialinių tikslų įgyvendinimas“

Parama: 32 000,00 Eur

Įgyvendinimas: 2023-08-29

Projekto tikslas - 

ĮGYVENDINAMAS

 

Arnoldas Balčiūnas - “Arnoldo Balčiūno grybų ūkis”

Parama:  27 259,00 Eur

Įgyvendinimas: 2023-09-15

Projekto tikslas - 

ĮGYVENDINAMAS

 

Žiežmarių bendruomenė - "Sumanūs ir tvarūs Žiežmariai"

Parama: 60 446,00 Eur

Įgyvendinimas: 2024-01

Projekto tikslas - 

ĮGYVENDINAMAS