INFORMACIJA

I kvietimas

„Nemuno dienos centras“

2018-01-01 – 2018-09-25

Projekto tikslas - sukurti Anglininkų bendruomenės verslą, teikiantį dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas.

Anglininkų bendruomenė

40 000,00 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

„Rumšiškių kultūros centro pagrindinio įėjimo atnaujinimas ir pritaikymas neįgaliesiems“

2017-11-24 – 2019-07-08

Projekto tikslas - pagerinti Rumšiškių miestelio gyventojų gyvenimo kokybę, atnaujinant Rumšiškių kultūros centro pagrindinį įėjimą pritaikant jį žmonėms su negalia.

Kaišiadorių r. sav. administracija

50 000,00 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

„Darsūniškio bendruomenės bendruomeninio verslo kūrimas“

2017-12-27 – xxxx - xx - xx

Projekto tikslas - įkurti bendruomenės namus, kuriuose bus vystomas bendruomeninis verslas - teikiamos trumpalaikio apgyvendinimo, maisto gaminimo paslaugos bei įvairios edukacijos.

Darsūniškio bendruomenė

70 000,00 Eur

ĮGYVENDINAMAS

 

„Pėsčiųjų ir dviračių tako į Kalvių ežero pakrantę įrengimas“

2018-04-01 –

2019-09-24

Projekto tikslas - pagerinti Kalvių ežero pakrantės infrastruktūrą sudarant sąlygas kokybiškesniam gyventojų ir lankytojų poilsiui.

Kalvių bendruomenė

49 600,00 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

„Kalviai – mūsų kraštas vandens atspindy“

2018-04-01 –

2018-09-05

Projekto tikslas - stiprinti Kalvių kaimo gyventojų bendruomeniškumą per bendrą veiklą, krašto istorijos prizmę.

Kalvių bendruomenė

4 442,00    Eur

ĮGYVENDINTAS

 

„Paparčių kaimo tradicijų ir savitumo puoselėjimas“

2018-01-01 –              2018-08-23     

Projekto tikslas - skatinti bendruomeniškumą, įtraukti į veiklas jaunimą, skatinti lyčių lygybę, institucijų bendradarbiavimą. Taip pat inovatyviai reprezentuoti Paparčių kraštą. Populiarinti istorinį ir gamtos paveldą, supažindinant su Paparčių ir Midegos botaniniu draustiniu bei Paparčių istorinio archeologinio draustinio unikalumu, vertingomis savybėmis.

Kaimų bendruomenė „Viltija“

2 169,00    Eur

ĮGYVENDINTAS

 

“Inovatyvi kelionė po Darūniškį“

2018-01-01 – 2018-06-30

Projekto tikslas - minint Darsūniškio kaimo 645 metų jubiliejų puoselėti Darsūniškio krašto savitumą, jį reprezentuoti, garsinti, populiarinti Darsūniškį kaip turistų lankomą vietovę, ugdyti šio krašto žmonių bendruomeniškumą.

Darsūniškio bendruomenė

4 715,59    Eur

ĮGYVENDINTAS

 

II kvietimas

„Sodybos „Degučių slėnis“ verslo plėtra“

2019-03-25 - 

2020-02-28

Projekto tikslas. Skatinti verslo plėtrą kaimo vietovėje, skatinant ne žemės ūkio veiklą.

Daiva Degutienė

17 553,00 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

„Sodyba kaime, tai darbas ir sportas“

2019-03-25 - 2020-03-20

Projekto tikslas - gerinti gyvenimo kokybę ir didinti užimtumą kaime, plėtojant turizmą kaime, kuris didina gyventojų užimtumą ir sukuria papildomų pajamų šaltinį kaimo gyventojams.

Vidmantas Kerševičius

37 945,00 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

„UAB „Vėjų fėja“ edukacinės veiklos plėtra“

2019-04-05 -     2019-12-31 

Projekto tikslas – išplečiant UAB „Vėjų fėja“ materialinę techninę bazę, praplėsti teikiamą edukacinių programų spektrą, išlaikyti ir praplėsti galimybę naujų darbo vietų kaimo gyventojams atsiradimui, padidinti kaimo gyventojų aktyvumą ir gyvenimo kokybę.

UAB „Vėjų fėja“

34 369,00 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

„UAB „Atokampis“ turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“

2019-03-25 - 2020-02-24

Projekto tikslas. Plėsti UAB „Atokampis“ vykdomą kaimo turizmo veiklą, plėtojant ekoturizmo ir sveikatingumo paslaugas kaimo vietovėje.

UAB „Atokampis“

31 934,00 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

„UAB „Ekoreforma“ vietos projektas, įgyvendinamas kartu su partneriais“

2019-04-11 -

                          xxxx - xx - xx

Projekto tikslas: projektu siekiama pradėti ekologiškos ir inovatyvios produkcijos gamybą ir realizuoti minėtą produkciją šalies bei užsienio rinkose.

UAB „Ekoreforma“

147 568,00 Eur

ĮGYVENDINAMAS

 

III kvietimas

„Sugrįžkim į gimtą kraštą“

2019-05-07 – 2019-09-05

Projekto tikslas – suburti išsisklaidžiusius kraštiečius, tuo pačiu ugdyti gyventojų, jaunimo iki 29 metų bendruomeniškumą, puoselėti Kaišiadorių krašto savitumą, jį reprezentuoti.

Anglininkų bendruomenė

4 867,00 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

„Napoleono lobis“

2019-05-07 –                                        2019-09-09

Projekto tikslas – reprezentuoti Žiežmarių miesto žinomus objektus, skatinti komandinį darbą dalyvaujant Napoleono lobio paieškose, didinti bendruomeniškumą, reprezentuoti Žiežmarių krašto istoriją, paveldą, gilinti Žiežmarių miesto istorines žinias, giliau susipažinti su Žiežmarių teritorijomis, įžymiais objektais, atrasti dar neatrastas Žiežmarių miesto vietoves, skatinti aktyvaus poilsio praleidimą, didinti jaunų žmonių savanorystę, įtraukti kuo daugiau jaunų žmonių savanoriauti, surengti Žiežmarių miesto mugę.

Žiežmarių bendruomenė

5 000,00 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

„Kur gimėm, kur augom“

2019-05-07 – 2019-06-04

Projekto tikslas – Paparčių krašto savitumo reprezentavimas suorganizuojant renginį „kur gimėm, kur augom“.

Kaimų bendruomenė „Viltija“

2 000,00 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

Metinis renginių ciklas „Švenčių ratas mus augina“

2020-05-20 –           2020-03-31

Projekto tikslas- Įprasminti šventės ir šventimo paskirtį bendruomenėje, kaip žmonių stiprybės, sutelkimo ir dvasinio auginimo būdą, prisimenant bei puoselėjant senąsias tradicijas bei ieškant naujų sprendimų, kas  tuo pačiu pasitarnautų ir   jaunosios kartos – kaip kuriančiosios savo krašto ateities gyvenimą -  ugdymui.

Asociacija Paparčių krašto bendruomenė

4 999,00 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

„Rumšiškių miestelio aktyvaus laisvalaikio parkas – vaikų žaidimo aikštelė“

2019-06-05 - xxxx - xx - xx

Projekto tikslas – Skatinti Rumšiškėse gyvenančių žmonių bendruomeniškumą,  sukuriant sąlygas aktyviam  laisvalaikiui gryname ore visų amžiaus grupių gyventojams. Gerinti bendruomenės gyvenimo kokybę ir aplinkos patrauklumą.

Rumšiškių bendruomenė „Kokalnis“

49 600,00 Eur

ĮGYVENDINAMAS

 

„Akimirkos stebuklas“

2019-05-23 -

xxxx - xx - xx 

Projekto tikslas - reprezentuoti Pravieniškių kaimą, atskleidžiant jo savitumą per keramikos prizmę.

Pravieniškių bendruomenės veiklos centras „Praviena“

4 750,00 Eur

ĮGYVENDINAMAS

 

„Žiežmarių sinagogos pritaikymas turizmo ir kultūrinei veiklai“

2019-07-17 - xxxx - xx - xx

Projekto tikslas – Pritaikyti Žiežmarių sinagogą turizmo plėtrai ir kultūrinei veiklai.

Kaišiadorių r. sav. administracija

41 330,00 Eur

ĮGYVENDINAMAS

 

„Paparčių dominikonų vienuolyno statinių tvarkyba“

2019-05-29 - xxxx - xx - xx 

Projekto tikslas – gyvenimo kokybės gerinimas ir gyventojų gerovės didinimas atliekant dominikonų vienuolyno statinių koplyčios fasado tvarkymo ir vartų atkūrimo darbus Paparčių kaime. Pradėtų edukacinių veiklų vaikams ir jaunimui tęstinumas.

Kaimų bendruomenė “Viltija“

94 768,12 Eur

ĮGYVENDINAMAS

 

„Rumšiškių miestelio istorijos iš Kauno marių dugno“

                          2019-05-14 - xxxx - xx - xx  

Projekto tikslas – Sukurti dokumentinį, informacinį  reprezentacinį filmą su mokslininkų komanda iš JAV apie senąsias Rumšiškes, kurios yra palaidotos Kauno marių dugne,  siekiant, kad filmas taptų ne tik mokomąja medžiaga mokyklose, bet ir įgyvendintų Rumšiškių reprezentacinius tikslus bei  išsaugotų gyvus “Senųjų Rumšiškių” gyventojų prisiminimus, puoselėtų krašto bendruomeniškumą.

Rumšiškių bendruomenė „Kokalnis“

4 713,00 Eur

ĮGYVENDINAMAS

 

„Sporto aikštyno atnaujinimas Stasiūnuose“

2019-06-25 - xxxx - xx - xx

Projekto tikslas – Siekiant pagerinti Stasiūnų kaimo gyventojų kokybę, orientuojantis į sveikatinimą ir kokybišką laisvalaikio praleidimą, atnaujinti sporto aikštyną, pritaikyti naudojimąsi juo šeimoms, vaikams, paaugliams ir suaugusiems.

Stasiūnų bendruomenė

41 949,00 Eur

ĮGYVENDINAMAS

 

IV kvietimas

„MB „3 liepos“ verslo pradžia“

2019-12-09 -

2020-05-04

Projekto tikslas - sukuriant darbo vietą kaimo vietovėje, skatinti ekonomikos augimą, nulemtą darnaus bendradarbiavimo.

MB „3 liepos“

50 000,00 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

„Sūrinės įrengimas“

2020-01-27 -

xxxx -xx -xx

Projekto tikslas. Naujų produktų, praktikos, procesų ir technologijos plėtojimas žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitose vietos ekonomikos sektoriuose.

MB “Ostvalds fabrica“

36 633,00 Eur

ĮGYVENDINAMAS

 

„Anglininkų bendruomenės veiklos plėtra“

2020-02-03 - 2020-08-14

Projekto tikslas. Plėsti ir teikti kokybiškas bendruomenės paslaugas.

Anglininkų bendruomenė

58 309,00 Eur

ĮGYVENDINTAS

 

„Bendradarbiavimo principu paremta UAB „Inmetala“ metalo produkcijos gamyba keliant vietos ekonomiką“

2020-02-21 - xxxx -xx - xx 

Projekto tikslas - bendradarbiaujant kelioms įmonėms, projektu siekiama pradėti metalo produkcijos gamybos veiklą Lietuvoje ir realizuoti pagamintus gaminius Lietuvos ir Europos Sąjungos rinkose.

UAB „Inmetala“

107 267,00 Eur

ĮGYVENDINAMAS

 

„Bendruomeninio verslo įkūrimas ir pritaikymas verslumo ugdymui“

2020 - xx - xx - xxxx- xx -xx

Projekto tikslas - bendradarbiaujant pareiškėjui ir partneriui įsteigti bendruomeninį verslą, kuriame dalinantis bendra infrastruktūra ir savo žiniomis, būtų vykdomos edukacinės ir gamybinės veiklos, kurios skatintų vietos ekonomikos augimą.

Asociacija Paparčių krašto bendruomenė

137 471,00 Eur

ĮGYVENDINAMAS