2011-04-22 Kaišiadorių r. VVG dalyvavo tartptautiniame seminare

2011 m. balandžio 11-15 d. pagal ES LEADER programą vyko tarptautinės dalykinės kelionės - seminarai Latvijoje, Estijoje, Suomijoje ir Švedijoje. Kartu su Lietuvos vietos veiklos grupių (VVG) tinklo nariais seminaruose dalyvavo ir Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pirmininkė  Janina Augustinavičienė.

Lietuvos VVG tinklo narėmis šiuo metu yra 51 vietos veiklos grupė, dalis jau yra užmezgusios ryšius su kitų šalių VVG. Ieškodami partnerių tarptautinio bendradarbiavimo projektams idėjų Lietuvos VVG vadovai ir jų atstovai vyko į užsienį.

 11_04_13_svedija_foto_edita_g__1_

 Lietuvos VVG atstovai Švedijoje, Stokholme.

 

 

2011-03-28

Kaišiadorių rajono 16 bendruomenių  atstovų kovo 20-24 d. vyko į tarptautinį seminarą/kelionę „Kaimų atnaujinimo ir plėtros priemonių įgyvendinimo patirtis” Čekijoje- Vokietijoje.

Seminaro/kelionės metu vyko 3 dalykiniai susitikimai  su Čekijos ir Vokietijos vietos veiklos grupėmis. Plačiau apie vykusius susitikimus nuorodose.

http://www.lag-ammersee.de/

 http://liutonys.lt/2011/03/26/kelione-i-cekija-ir-vokietija/

 http://www.atspindziai.lt/index.php?Video_ID=26

2011-03-27

 Kaišiadoryse kovo 21 d. 14 val. vyko Kauno, Kaišiadorių ir Birštono VVG susitikimas

Susitikimo tikslas buvo tarpteritorinio bendradarbiavimo projektų idėjų realizavimo galimybių

aptarimas. Susitikime dalyvavo Kauno r. VVG pirmininkas Vytautas Zubas, Birštono VVG

pirmininkas -Jonas Kederys, Projekto vadovė -Rasa Stanevičienė ir

Kaišiadorių r. VVG pirmininkė -Janina Augustinavičienė.

dsc00707

2011-02-18 Informacija

Informuojame, kad paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių

plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“

VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų

integracija į darbo rinką“.

 Informaciją apie dokumentaciją ir organizuojamus informacinius seminarus ketinantiems

teikti paraiškas galite rasti čia:  http://esf.socmin.lt/index.php?1132210774