Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti vietos projektus pagal Kvietimą Nr. 3 adresu: Kęstučio g. 22 Kaišiadorys.

Vietos projektų paraiškų rinkimas nuo 2018 09 06 iki 2018 11 05

1. VPS priemonė „Kaimų atnaujinimas“ (kodas LEADER-19.2-7)

1.1 veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“(kodas LEADER-19.2-7.2) parama iki 50 000 Eur. intensyvumas 80 %

1.2. veiklos sritis„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“(kodas LEADER-19.2-7.6) parama iki 95 373 Eur. intensyvumas 80 %

2. VPS priemonė„Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“(kodas LEADER-19.2-SAVA-6) parama iki 5 000 Eur. intensyvumas 80 % arba 95 % arba 100 %

Visa Kvietimo Nr. 3 dokumentacija http://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-iii.html

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės buveinėje Kęstučio g. 22 Kaišiadorys darbo dienomis nuo 08:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.), ir telefonais:

  • projekto vadovė Janina Augustinavičienė, tel.: +370 607 63800;
  • projekto administratorė Auksė Degutytė, tel.: +370 648 03054;
  •  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.