Valdybos posėdis vyko nuo 2019-01-25 15.52 val. iki 2019-01-29 15.00 val., elektroninėje erdvėje This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Buvo svarstoma dėl projekto ,,Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija" ataskaitos už 2018 metus patvirtinimo.
Visiems Kaišiadorių rajono WG valdybos nariams buvo pateikta projekto ,,Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija" ataskaita už 2018 susipažinimui.
Kadangi ataskaita buvo siųsta susipažinti iš anksto, pastabų gauta nebuvo.

Nutarta pritarti projekto ,,Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015-2020 metų strategija" ataskaitai už 2018 metus.
--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2019. Visos teisės saugomos